Nyheter

VETERAN: En norsk soldat fra Telemark bataljon på oppdrag i Afghanistan hilser på en lokal afghaner.

Forsvaret vil legge veterantjenesten under FPVS - organisasjonene steiler

Forsvaret ønsker å flytte veterantjenesten fra Forsvarets fellestjenester til Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Det får veteranorganisasjone til å reagere.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvaret bekrefter overfor Forsvarets forum at det pågår en prosess der de ønsker å overføre Forsvarets veterantjeneste (FVT) til Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS).

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Forsvarsstaben gjennomfører endringen fordi den vil styrke arbeidet for veteranene. Dagens organisering bidrar til tyngre prosesser i samarbeidet mellom FVT og FPVS. Dette samarbeidet er viktig for begge avdelingene. FVT og FPVS har allerede i dag komplementære og overlappende roller. Den nye organiseringen vil styrke veteranenes tilgang på de helhetlige HR-ressursene i Forsvaret, skriver oberstløytnant Per Espen Strande, som er talsperson for Forsvaret.

– Viser systematisk nedprioritering

Veteranorganisasjonen SIOPS (Skadde i Internasjonale Operasjoner) er kritiske til en eventuell flytting av veterantjenestens lokaler ut av Oslo. Generalsekretær i SIOPS og krigsveteran Kjetil Bragstad mener dette vil medføre en svekket kontakt med de veteranpolitiske organisasjonene som bedriver sitt arbeid i hovedstaden.

REAGERER: Generalsekretær i SIOPS, Kjetil Bragstad, mener de dårlige nyhetene stadig blir flere for landets veteraner.

– Slik SIOPS ser det, er det høyst usikkert om denne omorganiseringen er godt gjennomtenkt, og vi er tvilende til hvorvidt dette er politisk forankret. Vi mener dette fremstår som et av flere tiltak som de siste årene viser en systematisk nedprioritering av veteranarbeidet, stikk i strid med de politiske ambisjonene i Hurdalsplattformen, sier han.

Bragstad påpeker at dette kommer i rekken av flere skuffende nyheter for landets veteraner, som nedskjæringen av tilbudet til Modum Bad, og at veterankonferansen nå skal arrangeres annethvert år istedenfor hvert år som tidligere.

SIOPS frykter nå at veteranarbeidet blir vesentlig svekket om veterantjenesten legges inn under Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

Forsvarets forum har vært i kontakt med Forsvaret for å legge frem påstandene fra SIOPS, det har kommunikasjonsavdelingen foreløpig takket nei til å svare på.

Også organisasjonen NVIO (Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner) er kritiske til omorganiseringen.

– NVIO mener dette svekker arbeidet for veteraner og posisjonen som veteraninspektør vil bli ytterligere redusert. Vi ser at det ikke er gjennomført en funksjonsanalyse av avdelingene for å identifisere områder som har likhet og områder som er helt forskjellige. I utgangspunktet er FPVS er enhet som driver personellforvaltning, mens ivaretakelsesdelen av veteranarbeidet innebærer arbeid opp mot det sivile samfunn på en helt annen måte, skriver generalsekretær Bjørn Robert Dahl.

– I tillegg har de dratt inn forvaltning av reservisten som et gevinstområde da det er store likheter, ifølge FST, mellom reservisten og veteranen. Vi greier ikke helt å se dette.

Helhetlig ivaretakelse

Talsperson Strande skriver at saken om overføring av veterantjenesten fra Forsvarets fellestjenester til Forsvarets personell- og vernepliktssenter er sendt til veteranorganisasjonene og deretter skal drøftes mellom partene sentralt i Forsvaret.

Strande skriver at det har vært en dreining i internasjonal aktivitet der deployering ut i internasjonale operasjoner for det meste gjøres av fast tilsatt personell. For å legge til rette for helhetlig ivaretakelse av personellet, og samtidig legge til rette for ambisjonene om å øve og trene en større andel av reservistene, er det behov for å se helhetlig på de ressursene som per i dag jobber med ivaretakelse av stadig tjenestegjørende personell, reservister og veteraner. Disse gruppene er til dels overlappende.

Forsvaret vil fortsatt prioritere veteranarbeidet som en del av helhetlig ivaretakelse av personellet og deres familier. Oppfølgingen av veteranområdet må være en naturlig og integrert del av personell- og kompetanseforvaltningen i forsvarssektoren, skriver han videre.

Powered by Labrador CMS