Nytt om navn

OPPSTILLING: Foran kolleger fikk orlogskapteinene Ringdal og Dahl tildelt Sjøforsvarets fortjenstmedalje fredag.

Rune Andersen avsluttet vakten ved å dele ut Sjøforsvarets fortjenstmedalje

HAAKONSVERN (Forsvarets forum): Det siste Rune Andersen gjorde før han ga fra seg kommandoen over Sjøforsvaret, var å dele ut utmerkelser til to sjøoffiserer. 

Publisert

Fredag hadde Rune Andersen sin aller siste arbeidsdag som sjef for Sjøforsvaret. Andersen skal i november overta som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, men før Sjøforsvarets nye sjef Oliver Berdal fikk heise kommando, hadde Rune Andersen noe han ville få gjort: Dele ut fortjenstmedaljer til to av sine ansatte. 

Orlogskaptein Iselin Straus Dahl og orlogskaptein André Ringdal ble begge tildelt Sjøforsvarets fortjenstmedalje i solskinnet på Haakonsvern orlogsstasjons appellplass, med kolleger fra hele Sjøforsvaret til stede. 

Les også: 28 personer vil bli HR-sjef i Forsvaret. 

– Langt over hva som kan forventes

Ny jobb?

Har du eller noen du kjenner fått ny jobb? Da vil vi gjerne at du skriver et par linjer om vedkommende og jobben, samt legger ved et bilde i breddeformat, og sender til tips@fofo.no. Merk gjerne emnefeltet med «Nytt om navn»

I begrunnelsen står det at orlogskaptein Dahl tildeles medaljen fordi hun har levert resultater «langt over hva som kan forventes».

– Hun har vært en sentral drivkraft i arbeidet med å styrke sikkerhetskulturen i Sjøforsvaret, og med å etablere rutiner for systematisk styring av sikkerheten for Marinens fartøyer. 

– Gjennom sitt engasjement, sin arbeidsinnsats og sin store arbeidskapasitet, har hun evnet å styrke sikkerhetsarbeidet både i den operative ende så vel som i landorganisasjonen, skriver Andersen i sin begrunnelse, som også ble lest opp på appellplass. 

Dahl har bidratt til å gjøre Sjøforsvaret til en tryggere arbeidsplass, sa Andersen. 

– Sikkerhet er ikke noe man har eller ikke har, det er noe som må skapes fortløpende og systematisk i hele verdikjeden. Orlogskaptein Iselin Straus Dahl har vært sentral for at denne forståelsen har bredt om seg i Sjøforsvaret. 

Les også: «Pekka» hedret med Kongens fortjenstmedalje. 

Har bidratt til Sjøforsvarets operative evne

André Ringdal, også han orlogskaptein, var den andre som fikk tildelt fortjenstmedalje fredag. Ringdal er sjef for Sjøforsvarets idretts- og treningssenter (SITS) på Haakonsvern. Også han har levert resultater ut over det som kan forventes, ifølge avtroppende sjef for Sjøforsvaret. 

– Han har vært sentral i arbeidet med etableringen av et strukturert, gjennomgående og elektronisk understøttet system for fysisk trening og bygging av fysisk- og mental robusthet for alt personell i Sjøforsvaret. 

– Ringdal har i en årrekke jobbet for å operasjonalisere kunnskap om trening, prestasjonsutvikling, kosthold og skadeforebygging til funksjonsrettet kompetanse og trening tilpasset Sjøforsvarets operasjonsmønster. 

I begrunnelsen for tildelingen heter det at Ringdals engasjement direkte har bidratt til Sjøforsvarets operative evne og «løftet fagfeltet til et nivå som er lagt merke til langt utenfor egen forsvarsgren». 

Videre beskrev Andersen Ringdal som faglig meget sterk og som en som høster stor anerkjennelse både i Forsvaret og i internasjonale sammenhenger.  

– Det systemet orlogskaptein Ringdal har etablert, er basert på forskning, arbeids- og risikoanalyser. Det har blitt et viktig hjelpemiddel for avdelinger og fartøy, og tilrettelegger både for individuell, gruppe, fartøy- og avdelingstrening med skreddersydde treningsopplegg, sa Andersen.

Sjøforsvarets fortjenstmedalje kan deles ut av sjef for Sjøforsvaret til norsk og utenlands militært eller sivilt personell som har gjort en innsats utover det man kan forvente, eller for særlig god innsats over flere år. 

Powered by Labrador CMS