Leder

NY AVDELING: Forsvarsjef Kristoffersen og generalmajor Elisabeth Michelsen etter å ha informert pressen om den nye avdelingen for profesjon og kultur i Forsvarsstaben 20. mars 2023.

Et ledelsesproblem

En dom fra Oslo tingrett avslører særdeles dårlig ledelse fra sjefen for Forsvarets arbeid mot mobbing og seksuell trakassering.

Publisert Sist oppdatert

En oppsiktsvekkende rettssak i Oslo tingrett denne høsten har avslørt usedvanlig uprofesjonelt lederskap i Forsvaret. En offiser i Heimevernet som var frabeordret sin stilling, gikk til sak mot Forsvaret for å få jobben tilbake.

Ifølge tidligere sjef i Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, utviste offiseren «giftig lederskap», «sviktende omsorg» og var en «helserisiko for ansatte».

23. november falt dommen: Offiseren fikk medhold i at frabeordringen er ugyldig.

Dommen er i skrivende stund ikke rettskraftig. Staten har foreløpig ikke bestemt seg om den anker. Uansett hva utfallet av en eventuell ankesak blir, er det vanskelig å lese den 40 sider lange dommen som noe annet enn en ydmykende utlevering av Michelsens ledelse.

Én side er de byråkratiske feilene som ble gjort underveis. Først forsøkte Michelsen å fjerne offiseren fra stillingen ved bruk av arbeidsgivers styringsrett. Da det viste seg å være feil bruk av styringsretten, valgte Michelsen i stedet å frabeordre offiseren fra stillingen, noe retten mener hun heller ikke hadde tilstrekkelig juridisk grunnlag til.

Verre er Kafka-prosessen offiseren er blitt dratt gjennom av Forsvarets ledelse. Vedkommende fikk beskjed om at han hadde ansvaret for at det eksisterte en fryktkultur på arbeidsplassen han ledet. Han fikk derimot aldri vite hva han hadde gjort som skulle ha skapt denne fryktkulturen.

Dermed var det umulig for ham å vite hva han skulle gjøre for å rette opp det angivelige problemet. Uten å vite konkret hva han hadde gjort galt, kunne offiseren heller ikke forsvare seg mot anklagene.

I retten kom det frem at både Forsvarets bedrifthelsetjeneste, Forsvarets stressmestringsteam og Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) ble koblet på saken. I alle tilfeller ble deres involvering avsluttet av Michelsen, uten begrunnelse og uten at offiseren ble informert.

Michelsen gikk også mot rådene fra bedriftshelsetjenesten, FPVS og forsvarssjefens internrevisjon, som alle mente prosessen ble håndtert feil.

«Retten har vanskelig for å se hvilke tiltak arbeidsgiver forventet at saksøker skulle ha gjennomført, utover de som ble igangsatt. Saksøker kan ikke holdes ansvarlig for de valgene Sjef HV gjorde, da hun avlyste igangsatte tiltak og valgte å se bort fra rådene fra bedriftshelsetjenesten om hvordan saken burde håndteres. Hun informerte ikke engang saksøker om hvilket tiltak hun avlyste», står det i dommen.

Ansvaret for dårlig ledelse går helt til toppen. Forsvarssjefen og hans stab er til syvende og sist ansvarlig for alt som skjer nedover i organisasjonen. Etter hva Forsvarets forum erfarer, er også mange i Forsvarsstaben misfornøyde med ledelsen og arbeidsmiljøet der.

I våres ble Michelsen utnevnt av forsvarssjef Eirik Kristoffersen til leder for avdeling for profesjon og kultur i Forsvarsstaben. Den nyopprettede avdelingen skal følge opp og støtte arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. At dette skjedde mens Michelsen sto midt i håndteringen av en personalkonflikt i sin egen driftsenhet, fremstår som en underlig avgjørelse av Kristoffersen.

1. november overtok generalløytnant Ingrid Gjerde over som sjef for Forsvarsstaben. Hun blir da nummer to i Forsvaret, etter forsvarssjefen. Både Gjerde og Kristoffersen har en omfattende jobb foran seg med å rydde opp i Forsvarets ledelsesproblemer.

Powered by Labrador CMS