Nyheter:

Kommende gardesoldater ble testet for koronaviruset under innrykket på Terningmoen i slutten av april.
Kommende gardesoldater ble testet for koronaviruset under innrykket på Terningmoen i slutten av april.

Korona har kostet Forsvaret 196 millioner - men spart det for 91 millioner

De generelle smitteverntiltakene står for den største kostnadsposten.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Samme dag som regjeringen innførte de strengeste restriksjonene i fredstid, 12. mars, sendte Forsvarsstaben ut et skriv til alle avdelingene. Der ble det formidlet at alle kostnader og besparelser som kan knyttes til Covid-19 skulle «følges opp».

Nå har Forsvarets forum fått oversendt de overordnede tallene fra Forsvarsstaben.

Regnskapstall fra januar til mai viser kostnader på 196.189.000 kroner som er knyttet til koronaviruset, opplyser oberst Frank Sølvsberg, som er talsperson i Forsvaret.

Utregningene er basert på økonomirapporteringer fra de 14 driftsenhetene i Forsvaret. Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret er eksempler på driftsenheter.

Vernepliktige ble satt i tjeneste på kjøkkenet for å pakke niste til resten av leir på Ørland flystasjon i slutten av mars.
Vernepliktige ble satt i tjeneste på kjøkkenet for å pakke niste til resten av leir på Ørland flystasjon i slutten av mars.

146 millioner til smitteverntiltak

I oversikten Forsvarets forum har mottatt, står «generelle smitteverntiltak» som den største posten.

I mars skrev Forsvarets forum om tiltakene som var innført blant Hærens personell for å hindre smittespredning. Blant annet blir mat utlevert i ferdige pakker eller servert i stedet for at soldatene forsyner seg selv. I perioder har soldatene fått strenge spisetider å forholde seg til. I mange leirer har det vært strenge retningslinjer for at personell fra forskjellige avdelinger ikke skal ha for mye kontakt.

Treningsfasiliteter og andre velferdstilbud som kino og kantiner har i perioder vært stengt. Det har vært retningslinjer om at bare strengt nødvendige tjenestereiser skal gjennomføres.

Forsvaret var blant de første til å unngå klemming og håndhilsing.

Dessuten ble mange i Forsvaret som arbeider ved garnisonene i Nord-Norge satt i såkalt «søringkarantene» dersom de hadde reist fra Sør-Norge.

Soldatinnrykk: 11,7 millioner

1. april sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under en pressekonferanse at innrykkene ville gå som normalt trass pandemien. Grunnen var at det er viktig for å opprettholde Forsvarets operative aktivitet.

Forsvaret har gjennomført innrykk ved både rekruttskolen på Madla og på Terningmoen. Ved innrykkene har Forsvaret gjennomført koronatester på alle de oppmøtte ungdommene.

På Madla ble over 1200 rekrutter testet. Der var testen negativ for 99,8 prosent. To rekrutter testet positivt, ifølge NTB.

Ved Gardens innrykk på Terningmoen i slutten av april ble rundt 300 rekrutter testet. Ingen av dem testet positivt for koronaviruset.

Kostnadene i forbindelse med innrykkene har vært på 11,7 millioner kroner, ifølge oversikten Forsvarets forum har fått tilsendt.

Soldater fra HV-01 støtter politiet med grensekontroll ved Svinesund. Bildet er fra 25. mars.
Soldater fra HV-01 støtter politiet med grensekontroll ved Svinesund. Bildet er fra 25. mars.

Grensekontroll: 38,5 millioner

Fra 17. mars bisto Heimevernet politiet på grensene til Sverige og Finland med utvidet grensekontroll. I tillegg har HV-02 støttet politiet med utvidet grensekontroll på Gardermoen. Oppdraget der gikk på å ledsage passasjerer og passe på passasjerer som ventet på å returnere til hjemlandet sitt.

Etter hvert som politiet har vurdert at behovet har vært avtakende, har oppdragene til Heimevernet blitt avsluttet. All bistand på grensene fra Heimevernet ble avsluttet 16. juni.

Kostnaden for bistanden har vært 38,5 millioner, ifølge oversikten Forsvarets forum har fått tilsendt.

Besparelser: 90,995 millioner

Fra januar til juni er det registrert 90.995.000 kroner i besparelser knyttet til reiser og overtid.

I brevet Forsvarsstaben sendte ut, der det ble bedt om å føre «koronaregnskap», står det at det kan ventes besparelser på grunn av pandemien. Det kan være knyttet til avlyste kurs, reiser, møter og øvelser.

I oversikten Forsvarets forum har fått tilsendt står det at det er besparelser knyttet til utsatte øvelser i Heimevernet første halvdel av 2020. Noen av disse øvelsene er planlagt til andre halvdel av året.

– Koronatiltak knyttet til gjennomføringen vil bety ekstra kostnader. Det er derfor knyttet usikkerhet til størrelsen på denne besparelsen, opplyser oberst Sølvsberg.

Powered by Labrador CMS