Nyheter:

Fra felles pressekonferanse om den nye samfunnsikkerhetsmeldingen og langtidsplan for Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen på pressekonferansen.
Fra felles pressekonferanse om den nye samfunnsikkerhetsmeldingen og langtidsplan for Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen på pressekonferansen.

Kristoffersens konkrete klage: Vil ha langtrekkende presisjonsvåpen

Forsvarssjefen kaller langtidsplanen ambisiøs, men realistisk.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er behov for en tidligere styrking av luftvernet enn det som ligger i langtidsplanen for å bevare egen handlefrihet og evne til alliert mottak, skriver general Eirik Kristoffersen i forsvarssjefens kommentar til regjeringens anbefaling om den videre utviklingen av Forsvaret.

Langtidsplanen tar for seg en styrking av Forsvarets helikopterkapasitet samt videreføring av innfasingen av de nye F-35 flyene og utbyttingen av P-3 Orion flyene med P-8 Poseidon, men ingen umiddelbar innføring av langtrekkende luftvernsystemer.

Tips?

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Kontakt oss på tips@fofo.no

På lik linje med daværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ønsker også Kristoffersen en tidligere innføring og en større satsning på langtrekkende presisjonsvåpen.

Da langtidsplanen ble lagt frem i april skrev Bruun-Hanssen i sin kommentar at en utsatt innføring og en lavere satsning på luftvern vil medføre at Forsvaret på kort og mellomlang sikt vil ha mangelfull beskyttelse mot trusler fra langtrekkende presisjonsild.

Les også: Da forsvarsbudsjettet ble lagt frem, reagerte flere opposisjonspolitikere på manglende satsing på bemanningsøkning.

For å styrke Hæren

Kristoffersen skriver i sin kommentar at en tidligere innføring av et bakkebasert langtrekkende presisjonsvåpen ville bidratt til å øke Hærens beredskap og reaksjonsevne, spesielt i de nordligste områdene.

Enkeltkapasiteter og styrkinger av bemanningen kommer senere enn anbefalt fra et fagmilitært ståsted, skriver Kristoffersen i sin kommentar.

Dette var Bruun-Hanssen enig i.

– Regjeringen anbefaler en struktur som i hovedsak er i tråd med det laveste ambisjonsnivået i mitt fagmilitære råd, men oppbygging av kapasiteter og styrking av bemanning kommer senere enn ønskelig fra et fagmilitært ståsted, skrev Bruun-Hanssen i sin kommentar.

Les også: Da forsvarsbudsjettet ble lagt frem, reagerte flere opposisjonspolitikere på manglende satsing på bemanningsøkning.

– Ambisiøst, men realistisk

Med regjeringens anbefaling av langtidsplan for Forsvaret anser Kristoffersen regjeringens mål å være ambisiøs, men fullt mulig å realisere.

– Langtidsplanen gir meg gode muligheter til å utvikle og styrke Forsvaret hvis vi lykkes med gjennomføringen, skriver Kristoffersen.

Les også: Hadde det vært rom for ytterligere satsing hadde jeg ønsket meg en hurtigere styrking av bemanningen, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Powered by Labrador CMS