Meninger

IKKE EN LØSNING: Forsvarsministeren forsikrer Jens Jahren om at reservister ikke blir løsningen på Forsvarets personellutfordring. Bildet er tatt den 22. juni, 2022.
IKKE EN LØSNING: Forsvarsministeren forsikrer Jens Jahren om at reservister ikke blir løsningen på Forsvarets personellutfordring. Bildet er tatt den 22. juni, 2022.

Ikke en hvilepute

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram forsikrer Jens Jahren om at regjeringen ikke ser reservistordningen som en løsning på alle Forsvarets personellutfordringer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

I et innlegg i Forsvarets forum er Jens Jahren, lederen i Befalets Fellesorganisasjon, bekymret for at satsingen på reservister blir en hvilepute for andre personellutfordringer i Forsvaret. Jeg kan forsikre Jens Jahren om at regjeringen ikke ser reservistordningen som en løsning på alle Forsvarets personellutfordringer.

Regjeringen jobber langs flere spor for å se nærmere på de utfordringene Jahren beskriver, og i nær dialog med Forsvaret. En personellopptrapping slik Jahren beskriver må styres av Forsvarets behov og prioriteringer.

Lovforslaget som regjeringen nå har lagt frem vil imidlertid være et viktig element for å sikre Forsvaret forutsigbar og fleksibel tilgang på kompetanse i hele styrkestrukturen.

Regjeringen ser ikke på reservistene som en kilde til billig arbeidskraft. I lovforslaget slår vi fast at reservistene ikke skal utføre oppgaver i den daglige driften, og skal ikke fylle permanente kompetansebehov i Forsvaret.

I arbeidet med lovforslaget har vi avdekket enkelte stillinger som havner i skillet mellom arbeidstaker og reservist. Der Forsvaret har behov for at en reservist utfører oppgaver som er en del av den daglige driften, skal personen ansettes for oppdragets varighet.

I styrkestrukturen vil reservistene og de stadig tjenestegjørende kjempe side ved side for Norges sikkerhet. Vi har én styrkestruktur, der ingen er uunnværlige.

Det vil også være slik i fremtiden, at fast ansatte i uniform vil tilrettelegge for at reservister kan gjøre jobben de har fått tildelt av Forsvaret. Dette skjer primært ved at dyktige kvinner og menn i produksjonsstrukturen bidrar til trening og øving av reservistene i fredstid.

Jahren beskriver reservistene som et ubetinget gode og en uunnværlig personellressurs for Forsvaret. På dette punktet er lederen for Befalets Fellesorganisasjon og jeg helt enige.

Powered by Labrador CMS