Meninger

IKKE EN HVILEPUTE: «Vi må fortsette med å kalle inn flere til førstegangstjeneste, det må tas inn større kull ved krigsskolene langt flere må gjennomføre befalsutdanning», mener leder i BFO, Jens B. Jahren.
IKKE EN HVILEPUTE: «Vi må fortsette med å kalle inn flere til førstegangstjeneste, det må tas inn større kull ved krigsskolene langt flere må gjennomføre befalsutdanning», mener leder i BFO, Jens B. Jahren.

Økt bruk av reservister er bra for forsvarsevnen

Regjeringens forslag om å styrke forsvarsevnen ved flere reservister må ikke bli en hvilepute for en nødvendig oppbemanning i Forsvaret.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

«Å ha reservister på kontrakt vil gi Forsvaret økt fleksibilitet og forutsigbarhet til å planlegge og skalere egen innsats for å ivareta Norges sikkerhet». Det skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i et innlegg på regjeringens nettsider og Forsvarets forum.

Han viser til at det foreligger et forslag til endringer i forsvarsloven som skal legge til rette for at reservisttjenesten blir mer «forutsigbar».

Befalets fellesorganisasjon stiller seg bak intensjonen til forsvarsministeren: Reservister er et ubetinget gode for Forsvaret og en uunnværlig personellressurs som vi nyter godt av og kan utnytte bedre.

Det er likevel en fare for at regjeringens forslag kan slå uheldig ut, både for Forsvaret, den ansatte og for reservister som skal gjøre en innsats for å styrke vår felles forsvarsevne.

Forsvaret trenger flere ansatte

Vi har gjennom en årrekke pekt på at Forsvarets største utfordring er mangelen på personell. Det er rett og slett ikke nok kvinner og menn til å fylle sentrale funksjoner i Forsvaret, noe som svekker den operative evnen. Denne utfordringen er økende. Det gir seg utslag i manglende vedlikehold på materiell og det fører til en større belastning på den ansatte. Da høres det tilforlatelig å skalere opp innsatsen og øke fleksibiliteten ved flere reservister.

Det må imidlertid ikke lede oss inn i en forestilling om at Forsvarets personellutfordringer med det er løst.

Regjeringens forslag om å styrke forsvarsevnen ved flere reservister må ikke bli en hvilepute for en nødvendig oppbemanning av faste ansatte i Forsvaret.

Vi må fortsette med å kalle inn flere til førstegangstjeneste, det må tas inn større kull ved krigsskolene langt flere må gjennomføre befalsutdanning.

Les også: Forsvarsministeren vil at flere skal gjennomføre verneplikten

Selv med erfarne reservister som har evne og vilje til å styrke Forsvaret, må vi ikke glemme at Forsvarets rundt 12.000 kvinner og menn i uniform er de som bærer mye av ansvaret for Forsvaret i fred, krise og krig. Det er også de fast ansatte i uniform som i stor grad tilrettelegger for at reservister kan gjøre jobben i Forsvaret.

Slik skal det også være i framtiden.

Må ikke bli utnyttet

Politikerne må heller ikke se reservister som en kilde til billig arbeidskraft. For å underbygge det lovforslaget som nå er lagt fram må det også følges opp med vilkår som er gode nok og forutsigbare. Fristelsen til å bruke reservister som billig arbeidskraft må unngås.

Reservister skal føle seg ivaretatt og behandlet på en skikkelig måte av Forsvaret.

Det er også viktig at en utvidelse av tjenesteplikten og frivillige kontrakter ikke utnyttes til andre formål enn den intensjonen Regjeringen nå legger fram. Vi har i løpet av de siste årene sett en økning i bruken av frivillig tjeneste der en tidligere var ansatt. Dette skjer blant annet under utdanning og Forsvaret har et klart ønske om at flere i framtiden skal gjennomføre utdanning uten å være tilsatt. Det innebærer at et betydelig antall tas ut av det regulerte arbeidslivet og over på dårligere vilkår.

Dersom Forsvaret nå bruker dette til å utvide antall som tidligere var ansatt, og det ikke kommer på plass gode og forutsigbare rammer for reservistene, kan intensjonen med regjeringens gode forslag uthules.

Powered by Labrador CMS