Meninger

TILTAK: Det er behov for nye tiltak for å forhindre mobbing og trakassering, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Her ser vi soldater på Akershus festning.

Ingen skal utsettes for diskriminering, mobbing eller seksuell trakassering

Nå iverksetter vi nye tiltak, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvarets egne undersøkelser har vist at diskriminering, mobbing og seksuell trakassering fortsatt er en del av hverdagen for mange vernepliktige og ansatte.

Selv om Forsvaret opplevde en nedgang i antall tilfeller fra den første store MOST-undersøkelsen (om mobbing, seksuell trakassering og diskriminering, red.anm.). i 2018 til den andre i 2020, er vi langt unna å oppfylle våre egne krav om nulltoleranse.

Forsvarets egne undersøkelser har vist at diskriminering, mobbing og seksuell trakassering fortsatt er en del av hverdagen for mange vernepliktige og ansatte.

Diskriminering, mobbing og trakassering er en indre fiende som vi må bekjempe, hver dag. Sammen er vi sterkest - det ikke plass for dem som mobber og trakasserer.

Nødvendig med tiltak

Vi må videreføre de tiltakene som allerede er iverksatt, men det er åpenbart behov for å styrke innsatsen. Her er de viktigste nye tiltakene:

  • Sjefer skal sitte lengre i stillingene sine for å sikre kontinuitet i oppfølgingen av sitt personell.
  • Det skal gjøres en risikovurdering av MOST ved alle avdelinger i Forsvaret.

Les også: – På tide med språkvask i Forsvaret

  • MOST skal diskuteres på alle nivåer med nødvendig lederforankring
  • Alle avdelinger skal etablere regler for akseptert oppførsel og omgangsform. Språk og omgangsform settes tydelig på agendaen, seksualisert språk skal ikke forekomme i forsvarssektoren.
  • MOST skal inkluderes i tiltredelses-, midtveis- og sluttsamtaler for vernepliktige samt i medarbeidersamtaler for ansatte.
  • Kommunikasjonen med vernepliktige som kalles inn til sesjon og førstegangstjeneste, blir gjennomgått og oppdatert. Forhold relatert til MOST og varsling omtales i denne kommunikasjonen med våre aller yngste.
  • De øverste lederne i Forsvaret har gjennomført Likestillings- og diskrimineringsombudets opplæringsmodul om forebygging av MOST
  • Forsvarsstaben utarbeider rutiner for avdelingenes rapportering på MOST

Lavere terskel for å varsle

I disse dager ruller vi ut et nytt e-læringskurs. Målet er å senke terskelen for å varsle, og at de som er involvert i varslingssaker skal bli ivaretatt på en god måte.

Etter MOST-undersøkelsen i 2020, har Forsvaret bestemt å videreføre alle tiltakene fra 2018. Interne informasjonskampanjer fortsetter. Det har vært gjennomført et seminar om MOST for Forsvarets ledelse i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Les også: Forsker om MOST: Et symptom på at maktforholdene i Forsvaret ikke er som de burde være

Det er utarbeidet et eget undervisningsprogram som benyttes i det forebyggende arbeidet i hele Forsvaret. En prosjektstilling i Forsvarsstaben er også opprettet med særlig ansvar for å følge opp e-tiltak for å forebygge MOST.

Sist men ikke minst skal vi gjennomføre en ny kartlegging annethvert år for å få svar på om tiltakene virker og om det er behov for nye.

Andre viktige tiltak handler om å gjøre det enklere og tryggere å varsle. Retningslinjene for varsling i sektoren er revidert og det er utgitt en veileder for dem som skal motta og behandle varsler.

Sist, men ikke minst skal vi gjennomføre en ny kartlegging annethvert år for å få svar på om tiltakene virker og om det er behov for nye. Fra og med høsten 2022 vil en ny MOST-undersøkelse bli gjennomført i alle fire etater i forsvarssektoren – og ikke bare i Forsvaret.

Angår alle

Det er nødvendig med tiltak. Samtidig handler dette om hver og en av oss. Vi har alle et ansvar for å respektere hverandres grenser og lytte når noen opplever at grensene tråkkes på. Like viktig er det at vi tar ansvar for hverandre og sier tydelig ifra at vi ikke tolererer at andre utsettes for diskriminering, mobbing eller seksuell trakassering.

Selv om man aldri har opplevd slike ting selv, er vi alle en del av det fellesskapet som har tillatt at det har skjedd.

Dersom vi lukker øynene og ørene for andres opplevelser, aksepterer vi også dette som en del av vår kultur - hvem vi er og hva vi gjør.

Våre verdier i Forsvarssektoren er åpenhet, vidsyn, respekt, ansvar og mot. Folk i Forsvaret legger ned en betydelig innsats hver dag for å forsvare landet vårt, hjemme og ute. Innsats som bygger på våre verdier. Vi er mennesker, og mennesker gjør feil. Det erkjenner vi i Forsvaret. Men, vi må lære av våre feil.

Arbeidet mot diskriminering, mobbing og seksuell trakassering er et arbeid som krever at vi hver dag utviser respekt for menneskene rundt oss, at vi tar ansvar for oss selv og andre og at vi har mot til å si fra når vi opplever uakseptabel oppførsel.

Mangfold og åpenhet

For oss er det en selvfølge at forsvarssektoren støtter helhjertet opp om Pride.

Vi er i juni, en måned som har blitt tiden for den store feiringen av likestilling, mangfold og åpenhet over store deler av verden, «Pride».

Pride har blitt et flott uttrykk for verdien av mangfold, som mange bittert har måttet kjempe for i mange år. Å være den man er og kunne elske den man vil, er en menneskerett. For oss er det en selvfølge at forsvarssektoren støtter helhjertet opp om Pride.

Takk til alle dere som våger å si ifra, og takk til alle dere som står på hver dag for et arbeid som i første rekke handler om hvem vi er og hvordan vi vil ha det hos oss.

Vi ønsker alle ansatte i forsvarssektoren og alle andre som deler verdiene åpenhet, vidsyn, respekt, ansvar og mot, en riktig god feiring av Pride.

Powered by Labrador CMS