Meninger

Etter å ha hørt og lest uttalelser til både forsvarsministeren og forsvarssjefen de siste dagene, blir jeg oppriktig i tvil om de ønsker åpenhet i Forsvaret, skriver Torbjørn Bongo.
Etter å ha hørt og lest uttalelser til både forsvarsministeren og forsvarssjefen de siste dagene, blir jeg oppriktig i tvil om de ønsker åpenhet i Forsvaret, skriver Torbjørn Bongo.

– Ønsker dere takhøyde i Forsvaret?

Jeg tror mange nå er i tvil om de kan delta i debatten om Forsvaret, skriver Torbjørn Bongo.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter å ha hørt og lest uttalelser til både forsvarsministeren og forsvarssjefen de siste dagene, blir jeg oppriktig i tvil. Ønsker de to åpenhet og takhøyde i Forsvaret og i debatten om Forsvaret?

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen lot seg åpenbart provosere i ukens spørretime etter et spørsmål fra Senterpartiets representant Liv Signe Navarsete, når hun stilte et spørsmål relatert til innfasing av de nye maritime overvåkningsflyene P8 på Evenes flystasjon. Faktisk ble statsråd Bakke-Jensen så provosert at han uttalte at «å basere en politisk debatt og politiske avgjørelser på lekkasjer og angiveri, tysting og synsing, er uredelig» og benyttet også begrepet «utro tjenere».

Dette gjorde statsråden når han ikke ville svare på om det underveis i prosessen i Forsvaret har vært vurdert om Gardermoen skal være lokasjon for innfasing av de nye P8-overvåkningsflyene, i et skriv som Stortinget har bedt om innsyn i, men som statsråden har nektet å frigi.

Mister tillit

I et intervju med den Narvik-basert avisa Fremover kommenterer statsråd Bakke-Jensen sine uttalelser i spørretimen, og understreket at det er viktig å ha tillit til de fagmilitære rådene fra Forsvarssjefen, og mente at politikerne kunne miste tillit til hvilke vurderinger som blir gjort i Forsvarsstaben.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

Samme avis hadde også et intervju med den nye forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen, knyttet til samme sak. Kristoffersen uttaler blant annet, «Det er noen få som ødelegger for helheten. Det mest alvorlige, og det som er trist, er at dette ødelegger for tilliten vi i Forsvaret er avhengige av for å løse oppdrag på vegne av politikerne.» Samtidig sier forsvarssjefen at dokumenter ikke skal lekkes, hverken graderte eller interne dokumenter. Kristoffersen viste videre til «spesialstyrkestudien fra 2013, en studie som skulle gi svar på hvordan Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen skulle organiseres for å styrke beredskapen mot terrorisme. I denne prosessen ble også dokumenter «lekket til media og politikere.»

Og til Forsvarets forum legger Forsvarssjefen til at «at lekkasjer av interne dokumenter er brudd på verdiene våre – på respekt, ansvar og mot.»

Et utbrudd

Hva er det som gjør meg betenkt? Hvordan oppfatter den enkelte forsvarsansatt eller tillitsvalgt i Forsvaret utbruddet fra forsvarsministeren, og forsvarssjefen hjertesukk over en tidligere omstillingsprosess.

Jeg tror mange vil tenke, er det ok at jeg deltar i både den offentlige og politiske debatten om Forsvaret og Forsvarets situasjon?

Jeg tror mange vil tenke, er det ok at jeg deltar i både den offentlige og politiske debatten om Forsvaret og Forsvarets situasjon?

Jeg tror mange nå kan være oppriktig i tvil. Og det mener jeg er alvorlig.

Så litt om selve saken, og jeg begynner med å presisere, jeg har ikke lest det eller de dokumentene som de strides om. Men for meg fremstår det som åpenbart med basis i både ministerens og forsvarsjefens svar, at disse dokumentene må ha inneholdt vurderinger av Gardermoen som mulig lokasjon for innfasing av P8. Hva er da problematisk med å være både åpen og ærlig? Kunne ikke statsråden bare svart, ja det ble underveis i prosessen vurdert flere ulike lokasjoner for innfasing, inkludert Gardermoen, med det ble ikke det som ble valgt.

Hvorfor må statsråden på død og liv la være å svare på et helt konkret spørsmål?

Modige soldater

Når den nye forsvarssjefen tiltrådte i august i år, hadde han en tiltredelseserklæring hvor han uttalte at våre verdier er de viktigste. Videre oppfordret han til mot, og mot til å si ifra, og sa videre at «Vi trenger modige soldater som forstår forskjellen på lojalitet og lydighet».

Dette er en intensjon og ambisjon som jeg fullt ut støtter. Men særlig i lys av dette, finner jeg det merkelig at Kristoffersen, etter syv år, kommer med en kommentar om en prosess som Kristoffersen tilsynelatende ikke likte ble tatt i det offentlig rom og hvor det var ulike syn.

Og kan faktisk både forsvarssjef og forsvarsminister dokumentere at det har vært en lekkasje, eller fremmes det en udokumentert påstand?

I henhold til loven

Jeg kan heller ikke akseptere at den eneste som skal ha lov til å mene noe om Forsvaret i det offentlig rom er forsvarsjefen.

Samtidig skal jeg slå fast at jeg innforstått med at gradert informasjon skal behandles i henhold til loven. Videre er jeg innforstått med at det er en del saksbehandling, særlig i forkant av politiske prosesser, som normalt unntas offentligheten. Men på den annen siden vil jeg ikke akseptere at all saksbehandling i Forsvaret er av slik art. Jeg kan heller ikke akseptere at den eneste som skal ha lov til å mene noe om Forsvaret i det offentlig rom er forsvarssjefen. Og jeg tørr minne både forsvarsminister og forsvarssjef om at Forsvaret forvalter fellesskapet midler, og at en slik forvaltning etter min vurdering, må legge til rette for åpenhet, innsyn og involvering.

Og tilbake til selve saken, anskaffelse, drift og innfasing av nye maritime overvåkningsfly av typen P8, koster samfunnet et tosifret antall milliarder kroner, i tillegg til milliarder i drift i levetiden. Det bør være i hele samfunnets interesse at dette gjennomføres på en best mulig, og mest mulig kosteffektiv måte. For å få til dette, trengs det åpenhet og debatt.

Jeg utfordrer både forsvarsministeren og forsvarsjefen til å klargjøre om dere ønsker og oppfordrer Forsvarets ansatte til å delta i debatten om Forsvaret, og om dere støtter at de skal tørre i si ifra. Og for å klargjøre mitt standpunkt, retten til å delta i den politiske debatten, og for åpenhet, takhøyde og saklighet, er jeg villig til å gå i krigen for.

Powered by Labrador CMS