Meninger

ØVELSE: Vi må evne å forsvare Norges suverenitet selv når forholdene ikke er optimale, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Her ser vi soldater fra US Marine Corps under øvelsen Cold Response 2020

– Forsvaret skal levere på sin viktigste oppgave også under en pandemi

Restriksjonene er krevende og får mange konsekvenser, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Samtidig må Forsvaret levere på den viktigste oppgaven vi har – å forsvare Norge.

Forsvaret mottar i disse dager omtrent 3000 allierte soldater som skal øve og trene i nord. En del av dem skal delta i årets vinterøvelse som starter i mars. Jeg kan forsikre om at alle aspekter ved å motta disse styrkene nå har blitt grundig vurdert og tatt på høyeste alvor. Så er det likevel slik at vi har funnet det riktig å gjennomføre denne aktiviteten. Det er det gode grunner til.

Les også: Tidspunktet for å hente tusenvis at britiske og amerikanske soldater til Norge er helt feil, skriver Skjalg Fjellheim.

Vi må evne å forsvare Norges suverenitet selv når forholdene ikke er optimale. Gjennom hele pandemien har Forsvaret fremste oppdrag vært å opprettholde operativ evne og beredskap, ivaretatt smittevern og støttet sivile myndigheter.

Ikke forandret

Vi må evne å forsvare Norges suverenitet selv når forholdene ikke er optimale.

Pandemien har ikke forandret den krevende sikkerhetspolitisk situasjonen vi har vært i de siste årene. Og Norges sikkerhetspolitiske rammeverk ligger fast. Allierte lands øving og trening i Norge i fredstid er en vesentlig del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norges sikkerhet er avhengig av at vi trener og øver sammen med Nato-allierte. Gjennom tilstedeværelse i Norge og nordområdene viser allierte at de er forpliktet til forsvaret av Norge. Samtidig som jeg er urolig fordi Norge og hele verden er rammet av en pandemi, må Forsvaret opprettholde sin evne til å forsvare landet, sammen med allierte styrker.

En naturlig og nødvendig del av dette er samtrening med allierte.

Når det er sagt: Forsvaret gjør sitt ytterste for at denne aktiviteten ikke får konsekvenser for lokalsamfunn.

Strengt regime

Forsvaret har et meget strengt regime for testing og smittevern. Det er ikke slik at vi importerer smitte inn i lokalsamfunnet. Det kommer folk med smitte til leir, men det er nettopp derfor alle går rett til test og karantene når de ankommer Norge, slik at vi deretter kan isolere de som er smittet.

Les også: Over 3.000 utenlandske soldater er samlet i Nord-Norge til øvelse, og mange smittetilfeller har dukket opp. Kommuneoverlegen i Berlevåg kaller det vanvittig.

Normalt gjennomføres innreisekarantene innenfor inngjerdet militært område eller utendørs i teltleire i militære øvelsesfelt, langt unna all annen virksomhet.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

Det er dermed en absolutt kontroll med hvor og hvordan karantenen faktisk gjennomføres som er langt bedre enn sivil hotellkarantene eller privat karantene i bolig.

De aller fleste utenlandske militære avdelinger ankommer Norge på militære transportfly, egne sivilt chartrede fly eller militære fartøyer. Det er dermed liten eller ingen kontakt i ankomstsituasjonen med sivile eller norske militære.

Det er ikke slik at vi importerer smitte inn i lokalsamfunnet.

Forsvaret tar altså selv vare på de som er smittet, og holder dem isolert til de er friske.

Les også: Garnisonsmiljøet er ytterst utsatt for smittespredning - spesielt i forhold til de vernepliktige, skriver medlemmer i Nordisk Forum for Militærmedicin.

Dersom lokalbefolkningen skulle møte allierte soldater ute på butikken, er det soldater som har gjennomført testing og karantene. Det er derfor ingen grunn for sivilbefolkninga å uroe seg ekstra.

Avdekker smitte

At vi får positive utslag på tester viser at vi klarer å avdekke dem som har smitte, og isolere dem. Forsvaret er godt rustet til å håndtere smitte etter å ha stått i pandemien siden den brøt ut for fullt og tilegnet seg verdifull kunnskap. Ellers er de aller fleste som ankommer relativt unge soldater med god helse og fysikk.

Risikoen for at noen av de smittede skulle bli alvorlig syke er dermed meget liten.

Dersom det skulle skje er etablert praksis i Nato-sammenheng at senderstaten har ansvar for å luftevakuere personen hjem. Også av denne grunn vil håndtering av eventuelt alvorlig syke utenlandske soldater i liten grad belaste norsk sykehusvesen. Ellers er testkapasiteten i Nord-Norge god, og testing av allierte soldater vil ikke gå på bekostning av testing av sivilbefolkningen.

Risikoen for at noen av de smittede skulle bli alvorlig syke er dermed meget liten.

Forsvaret har godt samarbeid med kommuneoverlegen og Helse Nord og har avtalt hvordan smittevernregimet skal gjennomføres på forhånd Forsvaret bruker mye energi og ressurser på å minimere risikoen så mye som mulig. Det er og vil fortsatt iverksettes kompenserende og risikoreduserende tiltak som sikrer smittevernfaglige forsvarlige forhold. Vi følger situasjonen nøye.

Vi tar alle mange hensyn i disse dager.

Mitt viktigste hensyn er forsvar av Norge. Derfor mener jeg at denne treningen er viktig og nødvendig.

Powered by Labrador CMS