Nyheter

TYDELIG: Forsvarsombud Roald Linaker peker på spesielt et punkt som blir viktig i langtidsplanen.

Forsvarsombudet om langtidsplanen: – Nå eller aldri

Forsvarsombudet er ikke i tvil om hva som bør prioriteres i den kommende langtidsplanen for Forsvaret. 

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon:

  • Forsvarsombud Roald Linaker rapporterer om bred bekymring for kritisk personell- og kompetansemangel i Forsvaret.
  • Langtidsplanen for Forsvaret, som legges frem 5. april, forventes å adressere utfordringer og planlegge økonomisk for de neste fire årene.
  • Forsvarsombudet understreker behovet for riktig kompetanse og tilstrekkelig personell for Forsvaret på kort og lang sikt.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

– Den neste langtidsplanen er et «nå eller aldri», skriver forsvarsombud Roald Linaker i sitt forord i årsmeldingen levert til Stortinget i mars.

Han referer til utallige møter med personell i Forsvaret, uansett grad, tjenestested og stilling.  

Linaker forteller at han har møtt alt fra vernepliktige, tillitsvalgte og ansatte til ledere og offiserer som er samstemte om langtidsplanen som kommer den 5. april, som indikerer hva som skal brukes penger på neste fire årene.

– De peker på kritisk personellmangel og struktur og at det mangler kompetanse. Alle jeg møter har en høy forventning til at det som kommer skal bidra til å tette hullene. Derfor er det «nå eller aldri», sier Linaker. 

Forsvarsombudet, eller Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret, er Stortinget organ for kontroll med Forsvaret. Ombudet skal ivareta interessene og rettighetene til personell i Forsvaret og de som tjenestegjør i internasjonale operasjoner.

– Det handler om å få riktig kompetanse og nok personell til å tjene Forsvaret på kort og lang sikt, sier Linaker om langtidsplan-varskuet. 

– En gjenganger

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det er ventet nyheter om nye investeringer og store satsinger når langtidsplanen legges frem. Regjeringen har allerede kunngjort at det blir den største satsingen til Forsvaret siden 2. verdenskrig. 

Roald Linaker er tydelig på at mangelen på kompetanse og personell må tas høyde for.

– Skal man få flere skip, må det være nok folk. Kjøper man flere fy, må vi ha flere til å fly dem og sette dem i stand. Skal vi ha nye våpensystemer, så må vi ha folk til å utdanne og lede dem. Blir det flere vernepliktige, så må vi ha flere befal og offiserer til å utdanne dem. Dette henger sammen, sier 65-åringen.

Han viser til at dette er snakket høyt om lenge og at forskning og tall viser tydelig behovet for riktig personell i Forsvaret.

– Den erkjennelsen oppfatter jeg at at både ledere i politikken og Forsvaret har. Uansett hvor jeg er, så er dette en gjenganger, sier han.

– Ikke god nok

I årsmeldingen adresserer han to punkter som kan knyttes opp mot personellutfordringene. 

GAMMELT: Kasernene på Skjold leir er fra 1950. Standarden har ikke holdt dagens krav.

Soldatene må gjøres klar til strid.

– Inntrykket er at en for stor del opplever at de ikke får god nok trening og øving. Det er stor forskjell på de ulike avdelingene, sier Linaker. 

I tillegg kreves det bedre bo- og velferdsforhold for soldater. 

– Det er for stor mangel på befalsforlegninger, og kaserner holder ikke mål. Byggingen går ikke raskt og er ikke god nok. 

Han applauderer Tillitsvalgtordningen (TVO) som i en årrekke har satt boforhold på agendaen, og som har gitt Forsvaret en  tydelig oversikt over tingenes tilstand. 

Forventninger

Forsvarsombudet og resten av nemda skal følge med når langtidsplanen kommer fredag 5. april. 

– Vi har håp om et bra resultat, for vi har forventninger, sier Linaker. 

– Hva skal til for at dere kan si dere fornøyde?

– Jeg forventer at det blir kraftig påplussing i budsjettene. Den største forventningen er at Forsvaret evner å bruke ressursene så effektivt og klokt som mulig. Personell og kompetanse bør komme først.

Powered by Labrador CMS