Nyheter

PÅ DIALOGMØTE: Forsvarskommisjonen inviterte tirsdag til dialogmøte i Fanehallen. Leder av kommisjonen er Knut Storberget.
PÅ DIALOGMØTE: Forsvarskommisjonen inviterte tirsdag til dialogmøte i Fanehallen. Leder av kommisjonen er Knut Storberget.

Storberget med forsvars-varsku: Kjente mangler, svarer Forsvaret

Forsvarskommisjonens leder sier han ser noen svært bekymringsfulle trekk i Forsvaret. En ny styringsreform skal bidra til raskere og bedre resultater med de ressursene som tildeles, slik at vi får økt forsvarsevne, svarer forsvarsministeren.

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen la tidligere i år frem Stortingsmelding 10. Der påpeker vi at det er avvik mellom de planene som forrige regjering la for forsvarssektoren og de resultatene som er oppnådd, skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en e-post til Forsvarets forum.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det samme skriver talsperson i Forsvaret, oberstløytnant Per Espen Strande i en e-post:

– Manglene Storberget viser til er kjente og det jobbes kontinuerlig med å gjøre prioriteringer, å lukke avvik og gap innenfor de tildelte rammene.

– System som sliter

Tirsdag rundet Forsvarskommisjonen av sitt siste dialogmøte for å samle inn innspill til sin rapport om forsvarspolitiske veivalg de neste tiårene. Etter nesten et år med dypdykk i det norske Forsvaret, sa kommisjonens leder Knut Storberget til Forsvarets forum etter møtet at han har sett noen svært bekymringsfulle trekk.

– Det er et system som sliter med å få selv kapasiteter som man allerede har kjøpt til å virke. Det tegner et bilde av at man ikke har operativ evne til å stå i en skarp situasjon, sa Storberget.

Forsvarsminister Gram skriver at regjeringen har justert planer og lagt penger i inneværende år for å kompensere for noen av avvikene mellom planer og resultater.

– Vi øker antall personell i Forsvaret, vi styrker reservistordningen og vi gir våre ansatte bedre ordninger slik at de blir stående lengre i jobben., skriver han, og fortsetter:

– Dette er imidlertid ikke nok. Vi jobber nå med en styringsreform i forsvarsektoren basert på regjeringens tillitsreform. Reformen skal bidra til raskere og bedre resultater med de ressursene som tildeles, slik at vi får økt forsvarsevne.

Fire grep

Dette har Gram utdypet i et leserinnlegg i Trøndedebatt:

«I dag er gjennomføringsevnen for dårlig, styringen for fragmentert og det er for lite tillit og myndighet til lederne i Forsvaret. Derfor iverksetter vi nå nødvendige styringsendringer. Vi må få mer forsvar ut av de ressursene som brukes i forsvarssektoren.»

Han skriver i innlegget at dagens system innebærer kompliserte prosesser med mange beslutningspunkter, noe som fører til at ingen av aktørene fullt og helt kan gjøres ansvarlige for resultatene.

I leserinnlegget skisserer han følgende fire endringer:

  • Tydelig ansvarsdeling og skillelinjer mellom departementet og Forsvaret
  • Opprydding i ansvarsdelingen mellom etatene i sektoren. Forsvaret får en tydeligere bestillerfunksjon, mens Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg blir tjenesteleverandører til Forsvaret.
  • Omlegging av departementets styring fra detaljstyring til resultatstyring. Lederne i Forsvaret skal få den tilliten og myndigheten de trenger for å bedre forsvarsevnen.
  • Styrking av staben rundt forsvarssjefen slik at han får nødvendig styringskraft og blir i stand til å ta det ansvaret han nå får.

Både forsvarsministeren og Forsvaret skriver at de ser frem til anbefalingene Forsvarskommisjonen kommer med. Kommisjonen skal levere rapport 3. mai.

Powered by Labrador CMS