Nyheter

FORSYNINGER: En Antonov An-124 ble i mars 2023 lastet på Gardermoen flystasjon med stridsvogner og ammunisjon donert til Ukraina.
FORSYNINGER: En Antonov An-124 ble i mars 2023 lastet på Gardermoen flystasjon med stridsvogner og ammunisjon donert til Ukraina.

Rapport: Forsvaret oppfyller ikke Natos forsyningskrav

Nato anbefaler alle medlemsland å ha 30 dager med forsyninger. Forsvaret har ikke dette i dag, skriver Forsvarskommisjonen i sin rapport.

Publisert

Kommisjonen understreker at Norges kapasitet for produksjon og utvikling av ammunisjon og materiell må styrkes for å sikre forsyninger til Norge og allierte.

Rapporten ble lagt frem i begynnelsen av mai, og inneholder en rekke forslag til hvordan den sårbare småstaten Norge kan få en bedre forsvarsevne.

I kapittelet «Løft 1. Kritiske tiltak for å styrke egenevnen» står det at Forsvaret i dag har kritisk lav forsyningsberedskap på flere områder:

«Det er et gap mellom dagens beholdning av ammunisjon og det Forsvaret anser som et minimum for å oppfylle gjeldende krav.»

Kommisjonen mener at for å tette dette gapet trengs om lag 30 milliarder kroner i investeringer og 700 millioner kroner i årlig drift, og legger til at dette er kapasiteter norske myndigheter «bør gå til anskaffelse av umiddelbart.»

– Mangler og etterslep

Men det vil koste enda mer enn nevnte beløp å sikre nødvendig beredskap, ifølge rapporten:

«Det kreves langt mer midler for å få på plass nok ammunisjon, forsyninger og reservedeler til å kunne operere over noe tid ved et fullskala militært angrep.»

Selv om de de kritiske tiltakene beskrevet i «Løft 1» blir gjennomført, mener kommisjonen at «mangler og etterslep i investeringer og lagerbeholdning av våpen, ammunisjon og forsyninger er store.»

Det står videre at Nato anbefaler alle medlemsland å ha 30 dager med forsyninger, og at Forsvaret ikke har dette i dag.

Samtidig legger Nato til grunn at nasjonene klarer å gjenskaffe én dag med forsyninger per dag som striden foregår, skriver kommisjonen, og legger til at for Norge er dette «i liten grad realistisk i krise eller krig.»

Forsvarskommisjonen påpeker at Norge er avhengig av alliert støtte, men samtidig har et relativt stort økonomisk handlingsrom.

«Det gjør at Forsvaret bør kunne bidra med ammunisjon og forsyningsberedskap i alliert eller internasjonal sammenheng, dersom det er behov for det. En investering på ytterligere 70 milliarder kroner vil kunne bidra til at Norge vil bli i langt bedre i stand å støtte oss selv og våre allierte.»

Avventer fagmilitært råd

Forsvarets forum har stilt to spørsmål til Forsvaret om kommisjonens innspill nevnt over:

  • Har Forsvaret en plan for å oppnå de anbefalte 30 dager med forsyninger?
  • De 70 milliardene som nevnes her, er det i tråd med Forsvarets eget estimat?

– Forsvarssjefen skal snart gi sitt fagmilitære råd til regjeringen. Inntil da ønsker vi ikke å gå inn i ytterligere detaljer i forsvarskommisjonens anbefalinger, skriver pressevakt i Forsvaret, Aleksander Engborg Hage, i en e-post til Forsvarets forum.

Powered by Labrador CMS