Nyheter

POSEIDON: Overleveringsseremoni for Norges første Boeing P-8A Poseidon 18. november 2021. Der var blant andre Mette Sørfonden, daværende sjef for Forsvarsmateriell (FMA) og forsvarsattaché Odd-Harald Hagen.

Forsvarskommisjonen: Muligheter innenfor anskaffelser blir sjelden eller aldri utnyttet

Hurtighet i anskaffelser og prioritering av materiellets operative evne og utholdenhet må tillegges betydelig vekt, mener Forsvarskommisjonen.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ordet anskaffelse/anskaffelser er nevnt 110 ganger i Forsvarskommisjonens 364 sider lange rapport som ble publisert onsdag.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvarets evne til å forstå, eksperimentere med og inkorporere ny teknologi bør økes, mener kommisjonen. Det står også at fleksibiliteten i anskaffelsessystemet bør utnyttes bedre med tanke på teknologi og hurtige anskaffelser.

«Regelverket gir rom for å korte ned prosessene, men disse mulighetene blir sjelden eller aldri utnyttet. Et annet kjennetegn er forsinkede leveranser, gjerne som en konsekvens av høy teknologisk risiko i prosjektene.»

Og videre står det:

«Ofte blir norske særløsninger valgt, noe som øker kompleksiteten og dermed sannsynligheten for forsinkelser.»

Les også: Peker på stordriftsfordeler ved nordisk samarbeid

Hurtiganskaffelser

Kommisjonen anbefaler flernasjonale løsninger og samarbeid med sivile aktører for å finne kosteffektive løsninger knyttet til anskaffelser, utdanning, logistikk og vedlikehold der det er mulig.

Forsvarskommisjonen anbefaler at det gjøres en effektivitetsanalyse av forsvarssektoren, herunder potensielt overflødige organisasjonsledd- og nivåer.

Imidlertid roser kommisjonen to hurtiganskaffelser som var i full operativ drift hos flere av Norges allierte da de ble anskaffet:

«I de senere årene har det vært gjennomført noen vellykkede hurtiganskaffelser av nytt materiell i milliardklassen. Både P-8 Poseidon maritime patruljefly og C-130J Hercules transportfly er eksempler på det, selv om heller ikke disse anskaffelsene har vært uten utfordringer.»

Les også: Foreslår en tredje brigade og mer kompliserte HV-oppdrag

Dronepakke til 11 milliarder

Bestillingen på fire tyske ubåter er en av de største anskaffelsene til Forsvaret fremover. Forsvarskommisjonen mener at man bør vurdere å bestille flere enn fire ubåter, og viser til følgende regnestykke:

«Det er kjent at et så lavt antall vil gi begrenset tilgjengelighet på ubåtene når en tar hensyn til trening og vedlikehold. Kostnaden per ubåt blir også svært høy. En tilleggsbestilling på to ekstra ubåter, anslås til cirka 25 milliarder kroner, med ekstra driftskostnader på rundt 600 millioner kroner årlig.»

Rapporten nevner også et estimat for en mulig droneanskaffelse:

«Kostnaden ved anskaffelse en dronepakke bestående av høytflyvende droner med svært lang flytid, maritim innretning og tilhørende støttestruktur anslås til omlag 11 milliarder kroner, med driftskostnader på om lag 900 millioner per år.»

Powered by Labrador CMS