Nyheter:

Inngangen til Forsvarsdepartementet i Oslo.

FD «sterkt kritisk» til å avvikle plikten til å fratre

En slik avvikling vil kunne få store konsekvenser for Forsvarets videre utvikling, både på kort og lang sikt, skriver Forsvarsdepartementet (FD).

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det går fram av departementets høringssvar på et forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet om å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrensen.

I dag er det rundt 8000 militært ansatte med særaldersgrense på 60 år, skriver departmentet.

Høringssvaret kan leses i sin helhet her.

Ikke forutsatt i langtidsplanen

Departementet viser blant annet til at regjeringens forslag til langtidsplan legger opp til en styrking av avdelinger, kampplattformer og personell, og da særlig spesialister. Planen forutsetter at avgangsratene blant eldre offiserer holder seg noenlunde stabil de nærmeste ti årene.

Forsvaret står i dag på toppen av en aldersbølge som følge av store krigsskolekull på 80-tallet, skriver departementet. De mener at å fjerne plikten til å fratre vil skyve denne aldersbølgen 10-15 år fremover i tid.

Har du tips eller innspill til denne saken? Kontakt oss på tips@fofo.no

Dette vil igjen begrense Forsvarets evne til å rekruttere og utvikle yngre, som skal bemanne de operative kapasitetene, står det i høringssvaret. Departementet viser til de politiske målsettingene om at Forsvaret struktur skal dreies mot operativ tjeneste. Økning i eldre ansatte som ikke er tilgjengelige for operativ tjeneste, reduserer handlingsrommet til å dreie personellet fra ledelse, støtte og administrasjon til operative funksjoner.

Vanskeliggjør rekruttering

– Endelig vil det kunne få negative konsekvenser for Forsvaret karrieresystem. Avansementsmulighetene vil reduseres. Dette vil kunne påvirke personellets motivasjon og ledermobilitet, skriver Forsvarsdepartementet i høringssvaret sitt.

Nyrekrutteringen av yngre militært ansatte vil måtte reduseres.

Departementet peker dessuten på at det med endret særaldersgrense kan bli aktuelt å innføre virkemidler som åremålstilsetting av Forsvarets toppledere, for eksempel.

Powered by Labrador CMS