Nyheter:

Omlag 500 millioner settes av for å styrke forsyningsberedskapen i forsvarsbudsjettet for 2021. Det er særlig Hæren som prioriteres.

500 millioner til ammunisjon og reservedeler

«Grunnmuren» skal styrkes ved kjøp av ammunisjon og reservedeler - hovedsaklig til Hæren.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag ble forsvarsbudsjettet for 2021 lagt frem av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i Alta.

Der kom det fram at 500 millioner ekstra settes av til kjøp av ammunisjon, reservedeler og medisinsk forbruksutstyr. Pengene skal brukes til å fylle opp beredskapslagre med materiell og reservedeler, samt til å ta igjen vedlikeholdsetterslep.

Det er spesielt Hæren som blir prioritert.

– Vi bygger grunnmuren med å styrke forsyningsberedskapen. Det er snakk om medisiner, drivstoff, kuler og krutt og reservedeler. Dette rettes i stor grad mot Hæren hvor behovet er størst. Økt aktivitet har også ført til økt slitasje på materiellet, sa Bakke-Jensen under fremleggingen.

Har du tips eller innspill til budsjettsaker vi bør omtale? Kontakt oss på tips@fofo.no

Økt aktivitet har også ført til økt slitasje på materiellet, sier Bakke-Jensen.

For å legge til rette for videre innfasing av den vedtatte strukturen i Hæren foreslår regjeringen i 2021 å øke bevilgningene til materielldrift i Hæren for å legge til rette for drift av aldrende og vedlikeholdskrevende materiell samt mottak av nytt materiell.

Regjeringen foreslår et forsvarsbudsjett for 2021 på om lag 64,5 milliarder kroner.

Styrker «grunnmuren»

I en pressemelding forklarer forsvarsministeren hvorfor man viderefører satsingen på det han omtaler som «grunnmuren» i Forsvaret.

– Reservedeler og beredskapsbeholdninger definerer vi som forsyningsberedskap, og det tar tid å bygge opp. Arbeidet fortsetter med økt styrke i 2021. Vi fyller opp beredskapslagrene med materiell og reservedeler slik at vi kan innfri operative krav og klartider, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Vi har økte krav til reaksjonsevne, til beredskap og evne til å holde ut. Samtidig fortsetter moderniseringen av infrastrukturen, vi skal fase ut gammelt materiell og fase inn nytt. Siden 2017 har satsingen på vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdningar, inkludert å hente inn etterslep, gitt bedring for de operative styrkene, sier Bakke-Jensen.

I langtidsplanen for perioden 2017–2020 ble det pekt på et etterslep knyttet til vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger. Innhenting av etterslepet er vesentlig som bidrag til varig styrking av operativ evne.P

– Arbeidet har gitt god effekt. For å unngå at nye etterslep bygger seg opp fortsetter regjeringen satsingen på vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger, står det i forsvarsbudsjettet for 2021.

Vil du skrive debattinnlegg om budsjettet? Send ditt innlegg til debatt@fofo.no.

I tråd med regjeringenes langtidsplan for Forsvaret

I 2017 var Forsvarets forum med på en øvelse hvor hensikten var å ta inn det store vedlikeholdsetterslepet på land- og sjømateriell. Daværende forsvarsminister, Ine Eriksen Søreide, besøkte mannskap på Værnes.

– Da vi la fram langtidsplanen for 2017-2020, var en av de viktigste elementene å tette grunnmuren. Det forblir en hovedprioritering i 2017. Vedlikehold og tilstrekkelig med reservedeler er viktig for den operative evnen, sa ministeren den gang.

Dette prioriteres også i forsvarsbudsjettet som ble lagt fram dag.

Styrkingen er også i tråd med nye regjeringens langtidsplan for Forsvaret som ble presentert 17. april i år la regjeringen frem sitt forslag til den. Der står det blant annet at innhenting av etterslepet er vesentlig som bidrag til varig styrking av operativ evne.

Powered by Labrador CMS