Nyheter

ØVELSE: Øvelsen der ulykken inntraff skulle gjennomføres med såkalt rødplast eller rødfis, ammunisjon uten prosjektil. Dette bildet er fra en tidligere reportasje.

Skyteulykken på Mågerø: Soldaten var ikke klar over at våpenet var skarpladd

Skyteulykken på Mågerø 30. november 2021 oppstod da et skarpt skudd ble avfyrt under en tosidig øvelse. Skuddet traff en vernepliktig soldat som ble meget alvorlig skadet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det var i forbindelse med trening med hund at ulykken inntraff. Soldaten som avfyrte skuddet var del av et lag som skulle gå inn i en bygning. Soldaten som ble truffet av skuddet, var markør og hadde gjemt seg inne i et rom.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Denne skjøt mot soldatene som kom inn i bygningen med rødplast. Dette ble besvart med skudd av laget som kom inn i bygningen, hvorav den ene hadde en skarp ammunisjon i kammeret, går det frem av en rapport fra Statens havarikommisjon.

Skyteulykken på Mågerø 30. november 2021 oppstod da et skarpt skudd ble avfyrt under en tosidig øvelse med personell fra flere avdelinger, også fra den svenske Försvarsmakten, står det i innledningen til rapporten.

Alvorlig skade

Øvelsen skulle gjennomføres med rødplast eller med tomt våpen. Soldaten som avfyrte våpenet var ikke klar over at det var ladd med et skarpt skudd. Skuddet traff en vernepliktig kvinnelig soldat, som ble alvorlig skadet.

Soldaten ble fraktet til Ullevål sykehus for behandling, skrev Forsvaret i en pressemelding etter ulykken. I rapporten står det at den vernepliktige soldaten fikk en meget alvorlig skade som følge av skuddskade fra et prosjektil i mageregionen.

Hun fikk førstehjelp av laget som gikk inn i bygningen hun befant seg i med sanitetsutstyr. Øvingslederen varslet akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), og soldaten ble fløyet til sykehus.

Ammunisjon fra skytebane

Funn i undersøkelsen gjort av Statens havarikommisjon underbygger at ammunisjonen befant seg i kammeret på våpenet fra en dag soldaten var på skytebane, omtrent to uker før hendelsen.

I tillegg skal ikke relevante sikkerhetsbestemmelser ha blitt etterlevd og fulgt opp.

Undersøkelsen viser også at en soldat med lang erfaring med håndtering av våpen i militæret kan begå feil, enten ved å glemme å sjekke eget våpen eller ikke sjekke godt nok.

Både den svenske Försvarsmakten og det norske Forsvaret har gjennomført egne interne undersøkelser som følge av hendelsen. Begge undersøkelsene peker på viktigheten av å kontrollere våpen før og etter aktiviteter.

Vådeskudd med skarp ammunisjon var ikke identifisert som en risiko i øvingsordren, står det i rapporten. Ved øvelsens start hadde deltakerne sjekket at våpen, magasin og magasinlommer var tømt. Soldaten som avfyrte skuddet sluttet seg imidlertid til øvelsen på et senere tidspunkt, og deltok dermed ikke i den rutinen.

Forsvaret skal være i gang med å teste tekniske løsninger for å forhindre vådeskudd.

Havarikommisjonen kommer med følgende sikkerhetstiltrådninger i sin rapport:

  • Statens havarikommisjon anbefaler at Forsvaret forbedrer praksis for samordning og etterlevelse av relevante sikkerhetsbestemmelser ved øvelser med håndvåpen.
  • At Forsvaret, i påvente av eventuelle tekniske løsninger, forbedrer risikovurderinger og barrierer som hindrer vådeskudd ved tosidige øvelser.

Etterforskes

Den skadde kvinnen var vernepliktig i Forsvarets spesialstyrker (FS). FS består av Marinejegerkommandoen (MJK) og Forsvarets spesialkommando (FSK).

En annen soldat ble kort tid etter siktet for uforsiktig omgang med våpen.

Den mistenkte er en svensk soldat, bekreftet politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt Thomas Kraglund, overfor Forsvarets forum tidligere i år.

Av den grunn etterforskes saken av svensk påtalemyndighet i Sverige.

Det er Nato-avtalen Partnership for Peace (PfP) Status of Forces Agreement (SOFA) som gjør det mulig for svensk politi å overta jurisdiksjonen.

Powered by Labrador CMS