Nyheter

GJENNOMREISE: Blir en soldat skadet, kan ferden gå via feltsykehus, legevakt og hurtigbåt.

Unikt samarbeid: Dette skjer hvis det blir masseskade i krig

ALTA (Forsvarets forum): Skulle det bli mange skadde i krig, er Forsvaret avhengig av hjelp av andre deler av samfunnet. Under Nordic Response ble et storstilt samarbeid testet.  

Publisert

Kortversjon:

  • Sanitetsbataljonen driver under Nordic Response et fullskala feltsykehus i Alta for å øve på håndtering av kritisk sårede i krigssituasjoner.
  • Militære og sivile helsearbeidere samarbeider for å evakuere pasienter fra feltsykehuset til sivile helseinstitusjoner.
  • Legevakten i Alta tester for første gang en stor tilstrømming av skadde, som en del av beredskapsavtalen med Helse Nord.
  • Hurtigbåt brukes til å transportere pasienter fra Alta til Tromsø, demonstrerende samhandling mellom ulike transportmidler og helseinstanser.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

Krigen på vidda har gitt blodige konsekvenser. Allierte soldater har blitt truffet av fienden, og trenger øyeblikket hjelp. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

En bråte med skadde soldater må ut av slagmarken, og komme seg på det midlertidige sykehuset som er satt opp nede i Alta av Forsvarets sanitet.

Der er det stappfullt. Pasientene som allerede er der må ut før nye sårede kan komme inn. 

Helsevesenet fra det sivile må bidra for å ta unna alt. 

Telt-kirurgi

Dette er bakgrunnen og scenarioet som øves på under Nordic Response i Alta. 

Mens en krig simuleres oppe på vidda, drifter sanitetsbataljonen et fullskala sykehus på en grusplass i utkanten av Alta. 

Et helikopter lander utenfor feltsykehuset med flere kritisk sårede som hastes inn. 

Utenfra er det umulig å se at det i teltet gjennomføres kirurgiske operasjoner. 

Nå skal de få teste hvordan de skal håndtere et massivt påtrykk.

– Vårt sykehus er overbelastet. Vi har flere pasienter enn ressurser som kan ta seg av dette. Nå skal vi tømme sykehuset for pasienter, forklarer sjef sanitetsbataljonen Ronny Skeie mens øvelsen pågår.

EFFEKTIVT: Sjef for sanitetsbataljonen, Ronny Skeie, fikk se soldatene flytte de pasientene kjapt videre til legevakten.

Fra militær til sivil

Flere feltvogner og et pansret personellkjøretøy av typen sisu fraktes bort fra det midlertidige sjukehuset i Alta. Denne øvelsen handler nemlig ikke om å sjekke om utstyret i sanitetsteltene er i orden. 

Her skal samarbeidet mellom det militære og sivile praktiseres.

De militære kjøretøyene haster til legevakten i Alta. Forsvaret har nemlig en beredskapsavtale med Helse Nord som skal gjennomføres. 

FLERE SKADET: Helikopteret kommer fra vidda med en skadet soldat.

I ambulanseinngangen blir en pasient med splintskader overlevert fra en sanitetssoldat til sivile helsearbeidere.

– Pulsen er 120, og bevisstheten er fallende. Vi har bandasjert såret på magen, sier en av sanitetssoldatene før den hardt skadde soldaten rulles videre inn på et rom. 

Ikke alle får et eget rom. Et fellesareal er fylt av seks soldater, med større og mindre skader. En person må ta til takke med en madrass. 

Legevakten fylles opp

Dette er første gang legevakten i Alta øver slikt, noe de har ønsket å teste en stund. 

– Forsvaret har ikke hatt kapasitet selv, og har tatt kontakt med AMK-sentralen i Kirkenes. De har informert om at legevakten kommer til å få mange skadde, forklarer sykepleier Hilde Hætta Eng, mens det kommer et jevnt sig med nye pasienter. Hun har vært med på planleggingen. 

Etter at Forsvaret har transportert soldatene til legevakten, er det kun de sivile helsearbeiderne som tar seg av dem videre. 

– De fikk dårlig tid til å forberede seg om morgenen, men de har vært kjappe til å organisere seg. Det er rolig stemning, selv om det er mange pasienter her. Det virker som det er kontroll, skryter Hætta Eng. 

Hurtigbåt

Med på øvelsen er også en gruppe kirurger fra Helse Vest og Haukeland sykehus i Bergen. Det gjør at Alta, som ikke har sykehus, har mulighet til å ta seg av en ny gruppe pasienter. 

– Det er ganske unikt at vi har en samhandling mellom Forsvaret, kommunaltjenesten, legevakten og spesialhelsetjenesten samtidig, sier Bent-Ove Jamtli, som har på vegne av Helse Nord har hatt ansvaret for å planlegge og koordinere øvelsen. 

Øvelsen stopper ikke på legevakten i Alta. Neste steg er å komme seg bort fra krigen, og få pasientene transportert bort.

HAR KONTROLL: Bent-Ove Jamtli jobber for at det militær-sivile samarbeidet er så godt som mulig.

De lange avstandene i Finnmark gjør at busstransport er lite egnet. Derfor er båt til Tromsø et bedre alternativ.

Ambulanser og sisu-vogner tar med seg pasienter ned til havna i Alta. Der venter en hurtigbåt, som vanligvis transporterer passasjer langs sjøveien i Finnmark. 

Hensikten denne gangen er å sjekke om både Sanitetsbataljonens og ambulansens bårer kommer seg ombord. 

De settes oppå stolryggene til setene, men i en reell situasjon trenges bare fire skruer å løsnes for å fjerne stolene. 

– Nå skal vi bare demonstrere muligheten, men vi prøver å planlegge for en hurtigbåt som fylkeskommunen skal stille med som kan frakte bort pasienter, sier Jamtli. 

TIL SJØS: En båre blir brakt ombord på en hurtigbåt.

Kan bli aktuelt flere steder

Skulle det oppstå en krig på Finnmarksvidda, så kan det altså fort hende at en skadet soldat skal komme seg gjennom denne ruta: 

Først med helikopter eller militært kjøretøy til Sanitetsbataljonens oppsatte sykehus, deretter til legevakten, og videre ned til kaia og ombord på passasjersfartøy som drar til Tromsø.

– Fungerer det bra her, så vil nok dette opplegget være aktuelt også andre plasser, sier Jamtlie.

Han har overvært hele øvelsen på nært hold.

– Det fungerer veldig bra, og vi samarbeider godt med Forsvaret både i planleggingen og øvelsen, sier øvingslederen. 

Powered by Labrador CMS