Nyheter

GENERALLØYTNANT: Sjef for Forsvarets operativ hovedkvarter, Yngve Odlo, reflektert i glassdøren til Pasvik grensestasjon.
GENERALLØYTNANT: Sjef for Forsvarets operativ hovedkvarter, Yngve Odlo, reflektert i glassdøren til Pasvik grensestasjon.

Forsvaret vurderte å avlyse Joint Viking

PASVIK GRENSESTASJON (Forsvarets forum): Over 20.000 norske og allierte soldater deltar i øvelsen Joint Viking. Men øvelsen kunne ha blitt avlyst.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag kjørte en «stjernetung» snøskuterkortesje med en rekke «Joint Viking-generaler» noen få meter fra grensen mellom Norge og Russland. Grensen går midt i den vinterfrosne Pasvik-elva.

Generalløytnant Yngve Odlo, sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), hadde med seg Nato-generaler, norske forsvarstopper og sjefer fra politi og beredskap.

Kilder i Forsvaret har fortalt til Forsvarets forum at det i fjor var en reell fare for at Joint Viking 2023 kunne bli avlyst.

Norge sto i en spesiell situasjon i fjor høst. 31. oktober i fjor ble det holdt en pressekonferanse i Oslo der det ble kjent at regjeringen hadde besluttet å heve beredskapsnivået til en ny fase etter råd fra forsvarssjefen.

– Stemmer det at dere vurderte å avlyse Joint Viking?

– Det er en kontinuerlig vurdering vi gjør, men det har ikke vært noen tunge diskusjoner rundt det, sier Odlo til Forsvarets forum på Pasvik grensestasjon mens skutere brøler i bakgrunnen.

Odlo ønsker ikke å utdype dette nærmere, men henviser til Forsvarsstaben.

PÅ GRENSEN: En av snøskuterne i «VIP-kortesjen» på Pasvikelva 9. februar 2023. Turen inngikk i en sammenkomst for Nato-generaler og andre VIP'er på Pasvik grensestasjon. Åsen og deler av den isbelagte elva på bildet er russisk territorium. Hvis det sto vakter i det russiske tårnet på åskammen bak ville de hatt god utsikt til opptoget på isen.
PÅ GRENSEN: En av snøskuterne i «VIP-kortesjen» på Pasvikelva 9. februar 2023. Turen inngikk i en sammenkomst for Nato-generaler og andre VIP'er på Pasvik grensestasjon. Åsen og deler av den isbelagte elva på bildet er russisk territorium. Hvis det sto vakter i det russiske tårnet på åskammen bak ville de hatt god utsikt til opptoget på isen.

Justering av øvingsaktivitet

Vegard Norstad Finberg, pressevakt hos Forsvaret, opplyser at i forbindelse med at Forsvaret gikk over i en ny fase i det operative planverket i november i fjor, har Forsvaret gjort interne justeringer for å være bedre rustet til å håndtere den sikkerhetssituasjonen Norge står ovenfor.

– Det er naturlig at vi gjør slike justeringer når sikkerhetsbildet både er sammensatt og i endring, der vi gjør mer av det som er viktigst for oss i den situasjonen vi står i, skriver Finberg i en e-post til Forsvarets forum.

Og så legger han til:

– Øvelsen Joint Viking var naturlig nok en del av vurderingen som handlet om justering av øvingsaktivitet, men ble av flere årsaker besluttet gjennomført som planlagt.

Les også: F-35-krasj på rullebane i Texas

– Handler om lederskap

– Hva er suksesskriteriene? Hvordan måler man om øvelsen har vært vellykket?

– Vi setter oss klar mål i forkant av øvelsen. Det viktigste er å få nådd øvingsmålene. Men også at vi klarer å gjennomføre det på en trygg måte. Det ligger alltid en risiko i slike aktiviteter som du aldri klarer helt å fjerne. Og det handler om lederskap, og å være tilstede i situasjonen hele tiden, sier Odlo.

STJERNE-SAMLING PÅ GRENSEN: Nato-generaler møttes på Pasvik grensestasjon under øvelsen Joint Viking. I midten FOH-sjef Yngve Odlo, flankert av generalløytnant Carl-Johan «Klute» Edström fra Sverige, og generalløytnant Luis Lanchares fra Spania.
STJERNE-SAMLING PÅ GRENSEN: Nato-generaler møttes på Pasvik grensestasjon under øvelsen Joint Viking. I midten FOH-sjef Yngve Odlo, flankert av generalløytnant Carl-Johan «Klute» Edström fra Sverige, og generalløytnant Luis Lanchares fra Spania.

Odlo sier at for eksempel det å gå fra sjøen og inn til land er en komplisert operativ sak.

– Det at man er godt forberedt og klarer å gjennomføre det man har planlagt, er et mål i seg selv. Dette må bygges opp i en større ramme. De gjør ikke dette alene. Det primære er at vi får gode øvingsmål.

– Hva har du registrert av russisk aktivitet rundt Joint Viking?

– Jeg er helt sikker på at Russland er veldig klar over hva vi gjør, og observerer på sin måte. Det har ikke vært noe synlig tilstedeværelse på sjøen, men vi ser hva de har av kapasiteter. Det tyder på at de er ganske trygge på at det vi gjør er i henhold til planer og at vi driver og øver, sa Odlo til Forsvarets forum torsdag kl. 13.15.

NESTEN ALLSANG PÅ GRENSEN: Mange ville snakke med svenske Carl-Johan «Klute» Edström, som er sjef for operasjonsledelsen i Försvarsmakten.
NESTEN ALLSANG PÅ GRENSEN: Mange ville snakke med svenske Carl-Johan «Klute» Edström, som er sjef for operasjonsledelsen i Försvarsmakten.
RUSSLAND RETT BAK: Deler av VIP-følget som kjørte snøskuter på Pasvikelva, 9. mars 2023.
RUSSLAND RETT BAK: Deler av VIP-følget som kjørte snøskuter på Pasvikelva, 9. mars 2023.
GRENSESTASJON: Nato-generaler møttes på Pasvik grensestasjon under øvelsen Joint Viking. Her er FOH-sjef Yngve Odlo.
GRENSESTASJON: Nato-generaler møttes på Pasvik grensestasjon under øvelsen Joint Viking. Her er FOH-sjef Yngve Odlo.
SKUTERTUR: VIP'er på Pasvik grensestasjon klare for skutertur på Pasvikelva. Hærsjef Lars Lervik.
SKUTERTUR: VIP'er på Pasvik grensestasjon klare for skutertur på Pasvikelva. Hærsjef Lars Lervik.
AKTIVITETSDAG: FOH-sjef Yngve Odlo tok med prominente gjester fra inn- og utland opp i et tårn og ut på Pasvikelva.
AKTIVITETSDAG: FOH-sjef Yngve Odlo tok med prominente gjester fra inn- og utland opp i et tårn og ut på Pasvikelva.

Men rundt kl. 8.45 samme dag hadde to norske F-35 kampfly på Evenes en «Quick Reaction Alert» (QRA). Flyene reagerte hurtig fordi det var observert uidentifiserte fly på vei vestover tett på norsk luftrom. To russiske maritime patruljefly av type Ilyushin 11–38 befant seg riktignok i internasjonalt luftrom da de ble fotografert, ifølge VG.

Odlo sier at han resten av året primært skal gjøre to ting som FOH-sjef.

– Det ene er å bevare nødvendig beredskap, som er en kontinuerlig utfordring fordi det handler om ressursdisponering. Det andre er å ha godt bilde av aktiviteten i nordområdene, både sivilt og militært. Vi må også kunne gi dette bildet til Nato-sjefene som er her, sa Odlo til Forsvarets forum.

Powered by Labrador CMS