Nyheter

ORDFØRER: Ordfører i Ørland kommune Tom Myrvold har plagiert andre i flere debattinnlegg. Dette bildet er fra en tidligere reportasje i Forsvarets forum.

Ørland-ordfører beklager flere plagiat-tilfeller i debattinnlegg

Ordfører og tidligere forsvarsansatt Tom Myrvold (H) har stjålet tekst fra pressemeldinger, akademiske tekster og nyhetsartikler i Klassekampen og ledere i VG. Seks debattinnlegg med plagiat er blitt publisert i Forsvarets forum.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Saken er oppdatert med nye tilfeller av plagiat i forbindelse med innlegget «Beredskap: – Det er lettere å se bakover enn framover».

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Onsdag skrev Forsvarets forum om ordfører i Ørland kommune Tom Myrvold som hadde plagiert deler av en kommentar i dagsavisen Vårt Land i debattinnlegget «Prisen for å sikre Norge som fritt og uavhengig har gått kraftig opp».

Ifølge Store norske leksikon er plagiat å «ettergjøre andres verk på en utilbørlig måte og utgi dette som sitt eget».

Myrvold vedkjente seg da forholdet og beklaget overfor opphavspersonen i Vårt Land.

Etter en nærmere gjennomgang av flere av debattinnlegg til Myrvold, viser det seg at det ikke er det eneste eksemplet der ordføreren i forsvarskommunen har brukt deler av andres tekster og presentert det som sitt eget.

Ordfører Tom Myrvold har blitt forelagt våre funn. Overfor Forsvarets forum beklager han alle tilfellene av plagiat:

– En tekst eies av en opphavsmann og skal selvfølgelig ikke kopieres uten å oppgi kilde. Det er uetterrettelig og bidrar til å svekke min tillit i de tilfeller det har skjedd. Jeg står selv ansvarlig og vil selvfølgelig sørge for at det aldri skjer igjen, skriver Myrvold i en sms til Forsvarets forum.

Han fortsetter:

– På det grunnlag vil jeg ærlig og oppriktig rette en offentlig beklagelse overfor enhver rettighetshaver hvis tekst jeg har brukt uten kildehenvisning og redaktører som på samme grunnlag har publisert eventuelle innlegg som innebærer brudd på opphavsrett.

Se vår fullstendige gjennomgang nedenfor.

Flere tilfeller

I debattinnlegget publisert 11. februar 2021 «Vårt demokrati er under kontinuerlig angrep» heter det blant annet:

Gunnar Sønsteby, krigsveteranen og landets høyest dekorerte borger, viet livet sitt etter annen verdenskrig til å arbeide for fred, frihet og demokrati. Han visste at uten et sterkt, levende demokrati, og et tilstedeværende forsvar mot negative krefter, vil ikke Norge slik vi kjenner det bestå.

Og videre:

De angriper vitale deler av det digitale rommet vi er avhengige av for at samfunnet skal fungere. Målet er å stjele, forstyrre, skape uro og skade det viktigste vi har: Tilliten til hverandre og tryggheten som gjør Norge til et av verdens mest velfungerende samfunn.

Formuleringene er ordrett det samme som fra en pressemelding der avsenderen er Gunnar Sønstebyes Minnefond publisert en knapp måned i forveien.

Gunnar Sønsteby, krigsveteranen og landets høyest dekorerte borger, viet livet sitt etter annen verdenskrig til å arbeide for fred, frihet og demokrati. Han visste at uten et sterkt, levende demokrati, og et tilstedeværende forsvar mot negative krefter, vil ikke Norge slik vi kjenner det bestå. De angriper vitale deler av det digitale rommet vi er avhengige av for at samfunnet skal fungere. Målet er å stjele, forstyrre, skape uro og skade det viktigste vi har: Tilliten til hverandre og tryggheten som gjør Norge til et av verdens mest velfungerende samfunn, heter det i pressemeldingen datert 15. januar 2021.

Daglig leder i Gunnar Sønstebys Minnefond Kristian Nastad, bekrefter overfor Forsvarets forum at det ser ut til å være tatt utklipp fra pressemeldingen.

– Vår policy er at det er greit å sitere forutsatt at det oppgis kilde med henvisning, i slike tilfeller til «No24.no» eller «Sønstebyfondet».

– Vi forventer at skribenter viser respekt for elementære regler når det gjelder bruk og gjengivelse av tekst, og setter pris på at dere tar redaktøransvaret på alvor i så måte, skriver Nastad.

Flere saker

I samme debattinnlegg har også ordføreren har tatt deler av akademiske tekster, deriblant fra leder av Hjemmefrontmuseet Lars Rowe, uten å vise til opphavet for innholdet. I Rowes tekst «Fornuft og følelser: Norge og Russland etter Krim» publisert 2018, heter det:

Eventuelle norske forhåpninger om at russiske politiske ledere med det første vil omfavne demokratiske prinsipper og søke seg i retning av den vestlig-liberale samfunnsmodellen, vil sannsynligvis medføre en virkelighetsfjern russlandspolitikk.

Myrvold skriver følgende:

Eventuelle norske forhåpninger om at russiske politiske ledere med det første vil omfavne demokratiske prinsipper og søke seg i retning av en vestlig demokratisk samfunnsmodell, vil sannsynligvis medføre en virkelighetsfjern russlandspolitikk.

Av debattinnleggets 649 ord er 149 av dem avskrift av andres tekster uten at Myrvold tilkjennegir opphavet.

Lederartikkel i VG

Myrvold har også kopiert fra en lederartikkel i VG i forbindelsen med debattinnlegget «Bombefly på Ørland:- Et svar på Russlands handlinger» publisert 24. februar 2021». Der heter det fra Myrvold at:

I den hjemlige debatten om Russland og Nato er det mange som glemmer at det er Russland som jevnt og trutt øker spenningen og nødvendiggjør opprustning og ytterligere avskrekking. Norsk opprustning og økt øvingsaktivitet sammen med allierte er et svar på dette. Det er fornuftig sikkerhetspolitikk i møte med et land som dessverre stadig gjør ting som øker spenningen i verden.

Dette er identisk med VGs lederartikkel fra 4. desember 2018:

I den hjemlige debatten om Russland og NATO er det mange som glemmer at det er Russland som jevnt og trutt øker spenningen og nødvendiggjør opprustning og ytterligere avskrekking... Norsk opprustning og økt øvingsaktivitet sammen med allierte er et svar på dette. Det er fornuftig sikkerhetspolitikk i møte med et land som dessverre stadig gjør ting som øker spenningen i verden.

I debattinnlegget er 61 ord av 470 direkte avskrift fra VG.

Heller ikke her tilkjennegir Myrvold for opphavet til teksten.

Nyhetsartikkel i Klassekampen

I debattinnlegget «Man vinner ikke krigen med jagerfly som støver ned i hangaren fordi det ikke er nok folk til å drive vedlikehold» publisert 12. mars 2022, har også Myrvold kopiert tekst fra en nyhetsartikkel i Klassekampen.

I Myrvolds debattinnlegg heter det:

Nye redningshelikopter, nye militære helikopter til sjøs, nye jagerfly og nye overvåkingsfly. Luftforsvaret har de siste årene fått nye flygemaskiner for over 110 milliarder kroner. Utstyret gjør Luftforsvaret til den suverent viktigste delen av det norske Forsvaret – på papiret. Ørland flystasjon er hovedbasen. Men samtidig som regjeringen har brukt enorme summer på kjøp av nytt utstyr, har Forsvaret måttet spare inn på utdanning av personell. Resultatet er en prekær mangel på flyteknikere i Luftforsvaret.

I en nyhetsartikkel i Klassekampen fra 5. mars 2020 har Forsvarets forum hentet følgende utdrag fra teksten:

Nye redningshelikopter, nye militære helikopter til sjøs, nye jagerfly og nye overvåkingsfly. Luftforsvaret har de siste årene fått nye flygemaskiner for over 110 milliarder kroner. Utstyret gjør Luftforsvaret til den suverent viktigste delen av det norske Forsvaret – på papiret. Men samtidig som regjeringen har brukt enorme summer på kjøp av nytt utstyr, har Forsvaret måttet spare inn på utdanning av personell. Resultatet er en prekær mangel på flyteknikere i Luftforsvaret.

Heller ikke i dette tilfellet har Myrvold tilkjennegitt opphavet.

Det faller imidlertid ikke redaktør i Klassekampen Mari Skurdal tungt for brystet - selv om hun mener det er tydelig at Myrvold har hentet mer enn inspirasjon fra avisa.

– Her har han tydeligvis lånt fra vår artikkel, ja. Jeg har ikke noe behov for å slå på noen stor plagiat-tromme. Først og fremst syns jeg det er fint at Høyres ordførere leser Klassekampen! Ikke minst for å følge med på hva som skjer i Forsvaret, skriver Skurdal til Forsvarets forum.

I debattinnlegget til Myrvold har han også direkte kopiert setningen: «Det er også et faktum at det er en aldersbølge på gang, der flere nærmer seg pensjonsalder», fra en nyhetsartikkel i Teknisk Ukeblad.

Setningen «Man vinner ikke krigen med jagerfly som støver ned i hangaren fordi det ikke er nok folk til å drive vedlikehold» ,er også direkte avskrift av et innlegg til Ståle Ulriksen fra 2018 i Bergens Tidende.

Hentet fra Baceloroppgave

«Det er på tide med generell bevæpning av politiet» heter et annet debattinnlegg fra Tom Myrvold. Det er publisert 9. april 2021. Der er følgende skrevet:

Motstanderne av generell bevæpning argumenterer med at det vil føre til at politiet mister sitt sivile preg. Ideen om at Norge skal ha et «mykt politi» vil etter deres mening bli knust. Vådeskudd i forbindelse med tømme- og ladeprosedyrer brukes også̊ som et argument for at det ikke er trygt at politiet bærer våpen.

Dette er nesten identisk med innholdet i en bacheloroppgave levert ved Politihøgskolen i 2016, der det heter at:

Motstanderne av generell bevæpning argumenterer med at det vil føre til at politiet mister sitt sivile preg (Bevæpningsutvalget, Politiets fellesforbund 2011). Ideen om at Norge skal ha et ”mykt politi” vil etter deres mening bli knust. I perioden med midlertidig bevæpning ble det dessuten avfyrt enkelte vådeskudd i forbindelse med tømme- og ladeprosedyrer. Dette brukes også som et argument for at det ikke er trygt at politiet bærer våpen.

Heller ikke i dette tilfellet har Myrvold tilkjennegitt opphavet til teksten.

Myrvold har også kopiert avsnitt i debattinnlegget fra Politiets Fellesforbund. Følgende er hentet fra ett av målene til fagforeningen:

«På bakgrunn av utviklingen i kriminalitetsbildet og samfunnsutviklingen for øvrig, herunder et endret trusselbilde, er det nødvendig med generell bevæpning for å beskytte innbyggerne og sikre den enkelte tjenestemann- og kvinne».

Kopierte fra Solberg-regjeringen

Sammen med stortingsrepresentant for Høyre Hårek Elvenes er det også ordrett fra Solberg-regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren, hentet følgende formulering:

Forsvaret av Norge, og innretningen av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, har siden andre verdenskrig vært basert på erkjennelsen av at sikkerhetsutfordringene mot Norge overgår det Norge vil være i stand til å mønstre av kapasitet alene.

Samme tekst er i debattinnlegget «Målet er å avskrekke fienden og berolige befolkningen» 15. februar 2021:

Forsvaret av Norge, og innretningen av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, har siden andre verdenskrig vært basert på erkjennelsen av at sikkerhetsutfordringene mot Norge overgår det Norge vil være i stand til å mønstre av kapasitet alene, heter det i innlegget.

Stjal fra debattinnlegg og bok

Fredag oppdaget Forsvarets forum enda et eksempel på plagiat i innlegget «Beredskap: – Det er lettere å se bakover enn framover». Følgende avsnitt er direkte avskrift fra et debattinnlegg i Dagsavisen:

«Å alltid forberede seg på den neste krisen avdekker lett en type fantasimangel. Det er alltid lettere å se bakover enn framover. Vi sikrer oss mot krig, så kommer terrorismen. Vi sikrer oss mot terrorismen, så kommer pandemien».

Følgende setning er også direkte avskrift fra bok «Kan vi lære å takle det uforutsette i en globalisert verden?» av Svein Østerud fra 2015:

«Vi må lære oss å leve med usikkerheten og ruste oppvoksende slekter til å takle uforutsette hendelser bedre enn vi selv har maktet».

PS. Lokalavisa Fosna-Folket har også avdekket flere tilfeller der Myrvold har plagiert fra andres tekster. Til avisa sier Myrvold følgende: – Jeg har ikke helt oversikt, men det er åpenbart noe med arbeidsmetodikken som jeg skal se på. Det er bare å beklage et hvert tilfelle av plagiat.

Powered by Labrador CMS