Nyheter:

Tom Myrvold er ordfører i Ørland kommune.

Folk og forsvar

Tom Myrvold har gjort en god jobb som ordfører hvis han beholder adgangskortet til kampflybasen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Her skal de bygge doble jordvoller på flere meter i høyden. Du får noen assosiasjoner til en tid og et samfunn vi ikke ønsker å sammenligne oss med.  

Tom Myrvold står ved siden av et flere kilometerlangt piggtrådgjerde som omkranser Ørland flystasjon. Høyre-ordføreren forteller om skoler, barnehager og idrettsanlegg som blir bygget i rekordfart og et næringsliv som skaper mange nye sivile arbeidsplasser. Myrvold mener etableringen av kampflybasen i Ørland har kommet kommunen til gode. Det er økonomisk vekst, flere barnefamilier som etablerer seg og et mer levende kulturliv som gradvis vokser fram. Det er ingen som angrer på beslutningen om å gjøre Ørland til base for Forsvarets nye kampfly.


Far og sønn. Ordfører Tom Myrvold og sønnen Markus (19) spiller begge på samme håndballklubb (Foto:privat).
Tjenesten. Tom Myrvold har en rekke utenlansoppdrag bak seg etter 25 år i Forsvaret (Foto:privat).
Veteran. Ørland-ordføreren var nestkommanderende i «Norwegian Aeromedical Detachement» i Afghanistan (Foto:privat).


Ikke som Myrvold er klar over.

Likevel kommer han med en oppfordring til de militære naboene i kommunen om være på tilbudssiden i å fortelle og informere hva som skjer på basen. Det kan forhindre framtidige konflikter. 

Forsvarsbygg har etablert seg utenfor gjerdet av basen. Kanskje det kan være en idé for Forsvaret også.

Forsvaret kan risikere å treffe for strenge sikkerhetstiltak slik at de fjerner seg fra lokalsamfunnet; at det blir en barriere mellom Forsvaret og sivilbefolkningen, mener Myrvold.

– Suksesskriteriet for et godt samarbeid er at Forsvaret er transparentene med det de foretar seg, sier Myrvold.


SIKKERHET. Overvåkningskameraer, piggtrådgjerder, fotoforbud – og et strengere sikkerhetsregime, kan være «korrekte» tiltak. Det forstår ordføreren etter en lang karriere i uniform. Myrvold mener likevel at de negative bieffektene av å være nabo til Forsvarets kampflybase må det også kompenseres for, og ikke bare økonomisk.

Innløsing av boliger innenfor «rød støysone», lydisolering av boliger i «gul» og kompensering for tapt matjord er selvsagt. Likevel er det noe Forsvaret må forstå for å videreføre et godt naboskap mellom folket på innsiden og utsiden gjerdet. 

– Forsvaret må skape legitimitet og forståelse i befolkningen for den jobben de er satt til å gjøre: de må informere og gjøre seg selv tilgjengelige.

– Basesjefen forstår det veldig godt. Likevel, fra å forstå det til å handle, er vanskelig, sier Myrvold.

– Forsvarsbygg har etablert seg utenfor gjerdet av basen. Kanskje det kan være en idé for Forsvaret også.


LÆRDOMMER.
Sammen med et lite reisefølge av politikere fra Ørland og Bjugn, reiste Tom Myrvold til USA for å lære. De besøkte flybaser for å se hvordan militæret og lokalsamfunnet levde side om side. Det var feilgrep som Myrvold sier kommunen og Forsvaret må unngå, men også erfaringer å høste.


– «Rusty», en tidligere jagerflypilot, reiste rundt til ordførere og fortalte om hvilke planer de hadde for flybasen Luke Airforce Base. Han ville høre hvilke synspunkter de hadde om hvordan det kunne påvirke sivilbefolkningen. Han var på fornavn med alle, og alle kjente Rusty, sier Myrvold om James «Rusty» Mitchell som var ansatt av basen for å bidra til et godt samarbeid mellom det militære og sivilsamfunnet.

– Luftvingen må tenke som Rusty, sier Myrvold.  

– Når et militærhelikopter plutselig lander på utsiden av basen uten at Forsvaret informerer på forhånd, eller forklarer hvorfor i ettertid, da skaper det frustrasjon. 

Hva med en åpen dag på basen?

– Det bør komme.

– Jeg har likevel forståelse for at det trolig ikke skjer med det første.

BEGGE SIDER. Med lang fartstid i Luftforsvaret, der han blant annet var omstillingskoordinator i flytteprosessen fra Bodø til Ørland, kjenner oberstløytnanten Forsvaret godt. Han har flere utenlandsoperasjoner bak seg. Han var nestkommanderende i «Norwegian Aeromedical Detachement», som evakuerte sårede ISAF-soldater og afghanske sikkerhetsstyrker. Myrvold er trolig en av få ordførere som kan vise til en sikkerhetsklarering og eget adgangskort til kampflybasen.

Blir du nevnt i Ørland-revyen og beholder adgangskortet ditt på basen, da har du gjort en god jobb som ordfører.


Likevel er han først og fremst en ombudsmann for folket i kommunen. Myrvold er opptatt av at innbyggernes interesser blir ivaretatt på best mulig måte, og at etableringen av kampflybasen blir en gladhistorie både militært og sivilt.


– Blir du nevnt i Ørland-revyen og beholder adgangskortet ditt på basen, da har du gjort en god jobb som ordfører.

– Det siste gikk jo ikke så bra for forgjengeren min, sier Myrvold som sikter til tidligere ordfører i kommunen, Hallgeir Grøntvedt (Sp).

– Han fikk jo militærpolitiet på døra og ble fratatt adgangskortet til basen etter en krangel med flystasjonssjefen. 


Tom Myrvold har gjort en god jobb som ordfører hvis han beholder adgangskortet til kampflybasen.
Forsvaret. Etter at det ble bestemt at Ørland hovedlystasjon skulle være hovedbase for F-35, har Forsvaret tilstedeværelse vokst i kommunen.
Jobben. Ved kaia i Brekstad har Tom Myrvold kontoret sitt.
Nabo. Tom Myrvold bor nærme Ørland hovedflystasjon. Han mener det blir viktig for Forsvaret å være i tett dialog med ørlendinger for å bevare det gode naboskapet.
Powered by Labrador CMS