Meninger

PLAGIAT: En gjennomgang har avdekket plagiat i minst seks debattinnlegg fra Ørland-ordfører Tom Myrvold (H).

Forsvarets forum beklager flere tilfeller av plagiat i debattinnlegg

En gjennomgang av alle debattinnleggene fra Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) som er publisert i Forsvarets forum, har avdekket en rekke tilfeller av plagiat.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter at redaksjonen onsdag denne uken ble gjort oppmerksom på flere tilfeller av plagiat i et debattinnlegg signert ordfører Tom Myrvold i Ørland kommune, har vi satt i gang en gjennomgang av samtlige innlegg som Høyre-politikeren har fått publisert i Forsvarets forum.

Funn

Til nå har vår gjennomgang avdekket en rekke tilfeller av plagiat i minst seks innlegg signert Ørland-ordføreren.

Våre foreløpige funn er presentert i denne artikkelen, som fortløpende vil bli oppdatert med eventuelle nye funn.

Ørland-ordføreren beklager alle tilfeller av plagiat.

Tillit

Tom Myrvold er en aktiv deltaker i forsvarsdebatten – og det er bra – men praksisen som nå er avdekket er svært uheldig og lite tillitsvekkende.

Som min redaktørkollega i Fosna-Folket, Gunn Kari Hegvik, uttaler til fagbladet Journalisten, gir Myrvold «inntrykk av at han står bak resonnement og formuleringer som ikke er hans egne» ved «å ta tekst ordrett fra andre» uten å kreditere kilde eller opphavsperson.

Stofftyveri er alvorlig, og er noe vi ikke kan være bekjent med i Forsvarets forums spalter. I motsetning til for eksempel Adresseavisen, har vi likevel valgt å ikke avpublisere de aktuelle innleggene.

Tekstene er allerede publisert og flere har ligget tilgjengelige i mange måneder, i tillegg til at de representerer historisk dokumentasjon. De aktuelle innleggene er imidlertid tydelig merket og lenket opp til denne beklagelsen.

Dette mener vi er den mest åpne og ryddige løsningen, som inngir mest tillit.

Tiltak

At hverken Forsvarets forum eller noen av de andre mediene som har publisert innleggene fra Ørland-ordføreren har fanget opp plagieringen før nå, er også alvorlig. Leserne skal kunne stole på det de leser i Forsvarets forum og andre redaktørstyrte, sannhetssøkende medier.

Redaksjonen har også stolt på at innsendere av debattinnlegg forholder seg til god skikk hva angår sitatpraksis og kildehenvisning. Vi er avhengig av å kunne ha tillit til de som sender inn sine innlegg til oss. Folkevalgte representanter står i så måte i en særstilling til hvem man burde kunne ha tillit til.

Denne saken har dessverre vist at vi må være mer på vakt. Fra nå av skjerper Forsvarets forum rutinene ved at redaksjonen vil ta stikkprøver av innsendte tekster, som skal gjennomgå plagiatkontroll.

Selv om vi ikke fullstendig kan utelukke at noe lignende vil skje igjen, håper vi at dette vil gjøre redaksjonen bedre i stand til å fange opp eventuelle nye tilfeller, og ikke minst at tiltaket vil ha en preventiv effekt.

Beklager

Forsvarets forum vil nok en gang beklage overfor alle som er blitt utsatt for plagiat i de aktuelle debattinnleggene, og ikke minst overfor våre lesere, for at vi ikke fanget opp dette før publisering.

Velkommen tilbake

Til slutt vil vi anerkjenne at det er menneskelig å gjøre feil. Ingen av oss er feilfrie.

Vi vil derfor ønske Ørland-ordfører Tom Myrvold velkommen tilbake i forsvarsdebatten på våre flater, men da med sine egne formuleringer og resonnementer, og med henvisninger til kilder og opphavspersoner i tråd med god sitatpraksis.

Powered by Labrador CMS