Nyheter

PENSJON: Forsvarets forskningsinstitutt har regnet på hva pensjonen til dagens kadetter hadde blitt dersom alle tillegg og overtid blir gjort pensjonsgivende.
PENSJON: Forsvarets forskningsinstitutt har regnet på hva pensjonen til dagens kadetter hadde blitt dersom alle tillegg og overtid blir gjort pensjonsgivende.

Rapport: Offiserer ville fått 90.000 kroner mer i pensjon

Arbeidstakerorganisasjoner ønsker at variable tillegg blir pensjonsgivende. Nå har Forsvarets forskningsinstitutt regnet på hva det vil koste.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er det regnet på hvor mye mer ansatte i Forsvaret ville få utbetalt i alderspensjon dersom variable tillegg og overtid hadde vært pensjonsgivende.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Rapporten tar ikke stilling til hvorvidt dette skal gjennomføres.

Konklusjonen i analysen fra FFI er at dersom all inntekt blir pensjonsgivende øker pensjonen til den gjennomsnittlige offiseren født i år 2000 med 90.000 kroner. Det er altså dersom variable tillegg som vakttjeneste, øvingsdøgn og fartøytjeneste samt overtid, blir pensjonsgivende.

Det innebærer det at en offiser født i 2000 kan sitte igjen med 410.000 kroner i pensjon årlig ved at tilnærmet all inntekt blir pensjonsgivende, mot 320. 000 kroner med dagens pensjonsordning.

Det understrekes at dette er gjennomsnittsinntekt beregnet ut fra ett år og at det er store forskjeller innad i personellgruppene.

Flere hundre millioner

Men før en kadett i 20-årene kan begynne å planlegge en romsligere pensjonisttilværelse enn det som nå ligger til grunn i Forsvaret, må det gjøres endringer i pensjonsordningen. Dette vil beløpe seg til flere hundre millioner kroner i pensjonsforpliktelser årlig.

Til nå har ikke partene, det vil si Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene, kommet til enighet. Det har Forsvarets forum tidligere satt søkelyset på da arbeidstakerorganisasjonene advarte om at ansatte i Forsvaret kan bli pensjonstapere.

Ifølge beregninger tidligere gjennomført av Forsvarsstaben, vil kravene om pensjonsgivende variable tillegg medføre en kostnad på rundt 250-300 millioner kroner årlig i pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Mer til spesialister

Tallknusingen fra FFI viser også at spesialister i Forsvaret naturlig nok vil stå sterkere økonomisk hvis nær 100 prosent av inntekten blir pensjonsgivende. Under nåværende pensjonsregime er i underkant av 70 prosent av den totale inntekten for offiserer og spesialister pensjonsgivende.

Spesialisten født i år 2000 ville fått økt pensjonen med nesten 25.000 kroner dersom all inntekt var pensjonsgivende, ifølge rapporten.

NB! Studien fra FFI er gjennomført på oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD) som ønsket å vite hvordan alderspensjonen til militært personell påvirkes dersom alle tillegg og overtid blir pensjonsgivende i offentlig tjenestepensjon (OfTP).

Powered by Labrador CMS