Nyheter:

– Vi må påføre Russland reelle kostnader for deres krenkelser av internasjonale normer, skrev Joe Biden da han presenterte sitt utenrikspolitiske program før valget i fjor høst.
– Vi må påføre Russland reelle kostnader for deres krenkelser av internasjonale normer, skrev Joe Biden da han presenterte sitt utenrikspolitiske program før valget i fjor høst.

Forventer økt spenning i norske nærområder under Biden

– Det er ingen grunn til å forvente en mindre spent situasjon med Russland under Biden enn ved Trump – snarere tvert i mot, sier oberstløytnant Tormod Heier.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Professor Tormod Heier fra Forsvarets høgskole mener også det er grunn til å tro at det kan bli flere amerikanske soldater på norsk jord under Biden.

– Men dette skyldes ikke nødvendigvis at det har kommet en ny administrasjon til makten. Snarere er det fordi den nye «kalde krigen» med Russland vil fortsette i nord, og at USA vil gjøre mer bruk av norske områder for å holde Nordflåten ute fra Atlanteren. Her vil det bli vanskelig for norske myndigheter å si nei, sier Heier.

Les også: Nordområdene er igjen blitt arena for globale stormakter

Han sier at det delvis kommer som følge av at Solberg-regjeringen har et nært verdifellesskap med Biden-administrasjonen. Heier mener også at Solberg-regjeringen ikke ønsker å bruke mer penger på Forsvaret enn at grunnleggende nasjonale forsvarsoppgaver opprettholdes.

– Da må noe «outsources» til USA, i hvert fall så lenge den militære aktiviteten på russisk og amerikansk side er høy, sier Heier.

Heier påpeker at USA fortsatt ser på Russland som sin fremste fiende og trussel. Dette er fordi det bare er Russland som har en kjernefysisk «andreslagsevne» som kan true USA. Det innebærer at Russland er i stand til å svare med et ødeleggende angrep selv om de blir rammet først.

Bidens program

Da Joe Biden presenterte sitt utenrikspolitiske program i magasinet Foreign Policy var han tydelig på han ville være tøffere mot Russland enn han hevdet at Trump har vært. USA skulle ta et mer aktivt lederskap der Trump hadde abdisert på flere områder, skrev han.

«Vi må påføre Russland reelle kostnader for deres krenkelser av internasjonale normer, og stå sammen med russisk sivilsamfunn som på modig vis har reist seg i lang tid mot president Vladimir Putins kleptokratiske og autoritære system.», skrev presidenten i sitt utenrikspolitiske manifest.

– Mer forutsigbart

– Verken Joe Biden eller flere i hans administrasjon er ukjente for Russland, blant annet siden Biden var visepresident under Barack Obama. Det forventes at USAs politikk blir mer forutsigbar enn under Donald Trump.

Det sier forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Godzmirski som er forsker på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, mener vi ikke vil se en stor omlegging av amerikanske utenrikspolitikk de nærmeste månedene. Til det er det for mange utfordringer som må løses på hjemmebane før Biden vender blikket utover. Samtidig er det en bekymring i Kreml at USA vil markere seg sterkere rundt mulige brudd på folkeretten og menneskerettighetene, sier Godzmirski.

Russland her ved utenriksminister Sergej Lavrov kjenner godt til USAs nye president, sier Jakub Godzmirski. Dette bildet er fra 2013 da Biden var visepresident.
Russland her ved utenriksminister Sergej Lavrov kjenner godt til USAs nye president, sier Jakub Godzmirski. Dette bildet er fra 2013 da Biden var visepresident.

– Donald Trump har blitt sett på som uberegnelig fra russisk hold og det har blant annet ført til samarbeidsproblemer knyttet til nedrustningsavtaler, sier Godzmirski som blant annet peker på at USA trakk seg fra INF-avtalen.

– Det er et håp om at det skal bli lettere å samarbeide med USA under Biden. Samtidig er det en bekymring for at USA i større grad vil påpeke brudd på menneskerettigheter og at den nye administrasjonen vil opptre mer aktivt på den internasjonale arenaen, sier NUPI-forskeren.

Mer spent

Synspunktene Biden har signalisert overfor Russland vil også få ringvirkninger for Norge, mener professor Tormod Heier.

– Det vil bli lettere for Norge å sette hardt-mot-hardt overfor naboen fordi den verdimessige backingen fra USA er tydeligere.

Les også: Forsker: – Å kjøre på med amerikansk militærmakt i nordområdene kan bli farlig for Norge

– Men dermed øker også spenningen i egne nærområder, fordi pragmatismen oftere kommer tapende ut sammenlignet med en mer prinsippfast idealisme.

Heier påpeker også at regjeringen har forhandlet om å modernisere og reforhandle avtalen «Mutual defense assistance agreement between Norway and USA» som var gjeldende under den kalde krigen. Det vil binde Norge enda sterkere til USA og bidra til en ytterligere militarisering av norske nærområder enn under Trump, sier Heier.

– Det er ingen grunn til å forvente en mindre spent situasjon med Russland under Biden enn ved Trump – snarere tvert i mot, sier Heier.

Powered by Labrador CMS