Nyheter:

Forsvarets eneste hensikt er ikke å avskrekke, sier professor Tormod Heier som mener gjensidige begrensninger på militære øvelser kan være et godt tiltak. Her ser vi blant annet norske F-35 med et amerikansk B-52-bombefly.

– Forsvaret kan ikke bare avskrekke

Professor Tormod Heier mener Norge må innføre begrensninger på militære øvelser i Nordområdene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Regjeringen må se bredere på norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk enn hva som er tilfellet nå. Forsvarets viktigste oppgave er ikke nødvendigvis bare å avskrekke. Vi blir nødt til å tenke nytt om hva Forsvaret skal være, sier oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole til Forsvarets forum.

Han mener at politikken med blant annet med tydelig alliert tilstedeværelse, i lufta og på sjøen i nord, begrenser det politiske handlingsrommet og fører til et mer anspent forhold til Russland.

Tidligere har også forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Julie Wilhelmsen, utrykt bekymring knyttet til økt rivalisering i nord.

Les også: Se amerikanske bombefly trene sammen med norske F-35

– USA er vår nærmeste allierte. Norge har hatt et behov for å styrke forsvaret av eget territorium. Den raske løsningen på dette er å si ja til å bringe inn amerikansk militærmakt. På en måte er det forståelig, men det er likevel en farlig utvikling, sa Wilhelmsen til Forsvarets forum.

Les også: Russlands opprustning og økte aktivitet i nord møtes med et tettere alliert samarbeid og tilstedeværelse, skriver Hårek Elvenes.

Lavspenning i nord

I en ny rapport signert Tormod Heier – skrevet på oppdrag fra Norges Fredsråd, Nei til Atomvåpen og Norske leger mot atomvåpen – heter det blant annet at:

«Som forvalter av enorme olje-, gass- og fiskeriressurser i det samme området som stormaktsrivaliseringen utspilles vil det være i norsk interesse å skape ordninger som øker, fremfor reduserer, sikkerhetsmarginene i nord. Fraværet av norske lavspenningstiltak underbygger et inntrykk av at den kalde krigens doktrine om udelelig sikkerhet er forlatt».

I rapporten tar Heier til orde for fem tiltak som kan virke konfliktdempende:

  • Studentutveksling
  • Nordisk-russisk kontaktsenter
  • Utvidelse av FNs Incident at Sea-regime
  • Lokale lavspenningssoner
  • Begrensninger på øvelser

– Norge bidrar til å øke spenningen ved å sette hardt mot hardt. Man må likevel kommunisere fasthet ved å understreke at Norge er Nato i nord, sier Heier som peker mot mulige konsekvenser ved militær rivalisering i nord.

Rapporten kan du lese her.

Gjensidige begrensninger

«Hensikten med å begrense stormaktenes øvingsaktivitet er å dempe det truende og foruroligende mønsteret som har utviklet seg langs norsk og russisk territorialfarvannsgrense de senere år: en økning i antall øvelser der så vel amerikanske som russiske fly og fartøysgrupper forbereder seg på konvensjonell og kjernefysisk krig.», heter det videre i rapporten.

– Det kan være hensiktsmessig å lage lavspenningsområder hvor det blir lagt gjensidige begrensninger, for eksempel knyttet til hvor mange militære fartøy som kan være i et gitt område, sier Heier som peker på at begrensningene må gjelde alle land – også Russland.

– Det er det for eksempel i Kattegat mellom Danmark og Sverige, og det kan det være her mellom Svalbard og Hammerfest, sier Heier.

Forsvarsdepartementet er forespurt om kommentar til artikkelen.

Powered by Labrador CMS