Nyheter

LIKT: Antall seksuallovbrudd i Forsvaret ligger i samme område som det har gjort de senere år, ifølge militærpolitets årsrapport.

Militærpolitiet: 48 seksual-lovbrudd i Forsvaret i fjor

Antall voldtekter registrert hos Militærpolitiet har gått ned i fjor sammenlignet med årene før.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon:

  • I 2023 ble det registrert 48 seksuallovbrudd i Forsvaret, inkludert to voldtekter, 40 tilfeller av seksuelt krenkende atferd, fem tilfeller av seksuell handling uten samtykke og ett misbruk av maktforhold.
  • Antallet seksuallovbrudd i Forsvaret har vist en nedgang fra tidligere år, med tre voldtekter i 2022 og høyere tall i 2021 og 2020.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

Til sammen ble 48 seksuallovbrudd registrert hos Militærpolitiet i fjor.

To av disse var voldtekter.  Ett av forholdene er overlatt til politiet og er fremdeles under etterforskning.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

I det andre har fornærmede vært i dialog med bistandsadvokat for å rådføre seg og valgt å ikke anmelde.

I tillegg til de to voldtektene skriver Militærpolitiet at det skjedde 40 tilfeller av seksuelt krenkende atferd, fem tilfeller av seksuell handling uten samtykke og ett misbruk av maktforhold.

Dette er en nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2022 var tallet tre voldtekter, mens i 2021 og 2020 rapporterte Militærpolitiet om fem og seks voldtekter i Forsvaret.

832 saker

37 av seksuallovbruddene ble undersøkt etter disiplinærloven på vegne av militær sjef med myndighet. Fire av dem ble etterforsket som straffesaker.

Fire av seksuallovbruddene er forhold der Militærpolitiet ikke har nok informasjon til å avgjøre om saken skal avgjøres som en disiplinær- eller straffesak.

I tre tilfeller har Militærpolitiet bistått andre myndigheter, enten ved å handle innenfor rammen av militær politimyndighet eller innenfor myndighetenes rammer.

Militærpolitiet opprettet i fjor til sammen 832 saker. Det er nesten halvparten så mange som i 2021, hvor tallet var 1527. Årsaken til at det var så mange da, var at brudd på koronareglene ble registrert i Militærpolitiets oversikt.

I 2022 ble det totalt opprettet 1085 saker hos Militærpolitiet.

Tok og strøk på

I august fikk ble en soldat i Sjøforsvaret refset for å ha tatt på og strøket andre soldater mot deres vilje.

I tillegg skal soldaten ha presset andre soldater til å sitte på fanget og å drikke alkohol, oppholdt seg på samme rom som dem når de skiftet og snakket seksualisert om dem.

Det forteller en refselse i Sjøforsvaret som Forsvarets forum har fått innsyn i.

Soldaten ble straffet med en bot på 2000 kroner eller ti dager i arresten og vedtok straffen med en gang.

Det ble i refselsen spesielt lagt vekt på at «mistenktes handlinger er på grensen til det straffbare».

«Kan ha glippet»

Nasjonal militærpolitisjef Stian Dale skriver i rapporten at Militærpolitiet har forbedret seg når det gjelder varslingssaker.

Varslingssaker havner ikke automatisk hos Militærpolitiet. De gjør det først når forholdene kan være straff- eller refsbare.

I 2022 opplevde Militærpolitiet at etterforskningen ble unødig forsinket fordi straffbare forhold hadde blitt liggende til vurdering i ulike varslingsmottak eller hos militære sjefer.

Militærpolitiet opplever selv at varslingssystemet fungerer bedre og bedre, men Dale skriver at det likevel er noen enkelttilfeller der det «kan ha glippet».

En del av varslingssakene i Forsvaret som har fått oppmerksomhet har blitt etterforsket og undersøkt i Militærpolitiet, skriver Dale.

Dette gjelder spesielt de mer alvorlige forholdene, ifølge militærpolitisjefen.

Powered by Labrador CMS