Nyheter:

Forsvaret må rapportere alle anmeldelser og refselser til departementet

Frank Bakke-Jensen måtte i dag svare på hva som er blitt gjort etter Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Anniken Huitfeldt (Ap) leder i utenriks- og forsvarskomiteen leverte en interpellasjon til forsvarsministeren den 12. april. Under dagens debatt av temaet i Stortinget gjentok hun spørsmålet og startet med å si at holdningsskapende arbeid i kampen mot seksuell trakassering ikke er nok. Hun føyde også til et spørsmål om hvordan disiplinærregelverket kan benyttes bedre i saker som handler om seksuell trakassering.

– Hvordan ligger egentlig dette arbeidet an? spurte hun.

FORSVARET MÅ RAPPORTERE

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) åpnet med å si at resultatene av undersøkelsen var verre enn man hadde trodd, og fortsatte med å rose Forsvaret for å ha gjennomført undersøkelsen.

– Denne atferden skal ikke bli tolerert, og der ligger litt av den lederjobben som påligger alle folk i Forsvaret, sa Bakke-Jensen.

Han la til at de fra Forsvarsdepartementets side følger arbeidet i Forsvaret tett.

– Implementering av de konkrete tiltakene skal bli ivaretatt, sa ministeren.
 Etatene skal rapportere på status i arbeidet med mobbing og seksuell trakassering med særlig fokus på tiltak og effekten av tiltak. 

Han la til at Forsvaret i tillegg må rapportere inn antall meldte saker om mobbing og seksuell trakassering. 
– Rapporten skal inkludere antall anmeldelser og refselser. Forsvarsdepartementet vurderer fortløpende om vi må ta ytterligere grep overfor sektoren.

Forsvarets forum har stilt spørsmål til Forsvarsdepartementet om hvor ofte Forsvaret må rapportere og om dette er en ny praksis.


IKKE FORNØYD

Anniken Huitfeldt gikk opp igjen på talerstolen to ganger og var ikke fornøyd med svarene hun fikk. 
– Jeg fikk ikke gode nok konkrete svar på hvordan man kan utnytte disiplinærregelverket i disse sakene, sa hun, og viste til sakene Forsvarets forum har skrevet om at de alvorligste seksuallovbruddsakene kan ende uten reaksjon.

Hun trakk frem at de sakene som blir politianmeldt oftest ikke blir fulgt opp militært.

På dette svarte Bakke-Jensen at disiplinærregelverket bør brukes. 
– Har en sak gått til politiet så er det tvert i mot desto viktigere at saken følges opp av militære ledere, sa han.

Han fortsatte med å si at han ikke trodde det var noe galt med disiplinærreglementet, men heller bruken av det.

Ni tiltak

I Forsvarets undersøkelse om mobbing og trakassering svarte over 40 at har «hatt sex uten samtykke» med militær sjef eller kollega, i løpet av de siste 12 månedene. Ytterligere 123 personer oppgir at de har opplevd voldtektsforsøk i løpet av de siste 12 månedene. 8805 personer svarte på undersøkelsen, av disse var 2113 kvinner og 6692 menn. 

Etter at resultatene fra undersøkelsen ble lagt frem, kom forsvarssjefen med følgende ni tiltak:

Forsvarets forum har spurt Forsvarets ledelse om statusen ved de forskjellige tiltakene. Vi venter på svar.

Powered by Labrador CMS