Nyheter

MOTTAR PRIS: Flotiljemester Tina Aimée Saltskår tildeles Forsvarets mangfold- og likestillingspris 2022 for sitt arbeid og innsats for gravides rettigheter i Forsvaret.

Innsats for gravide belønnet med Forsvarets mangfoldspris

Saltskår mottar prisen på bakgrunn av sin innsats og engasjement for en transparent «gravidpolicy» i Forsvaret. Hun er det første spesialistbefalet som mottar denne prisen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Flotiljemester i Marinens HR-team, Tina Aimée Saltskår (33) ble onsdag tildelt Forsvarets mangfold- og likestillingspris for 2022. Prisen ble overrakt av forsvarssjef Eirik Kristoffersen i representasjonsboligen på Akershus festning.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Prisvinneren mottar prisen for sitt arbeid for en tydelig gravidpolicy som verner om rettighetene knyttet til gravide, foreldrepermisjon og omsorgsoppgaver i Forsvaret.

Saltskår er det første spesialbefalet som mottar denne prisen, og har utarbeidet et eget reglement for Sjøforsvaret, som er blitt en del av den formelle informasjonen Forsvaret gir ut til sitt personell.

Graviditet og karriere

– Det har kostet mye, derfor betyr også denne prisen mye. Det koster mye å utfordre «status quo» og jeg vet om mange i Forsvaret som gruer seg til å bli gravide, fordi de er usikre på hvilke følger dette har for karrieren, forteller Skaltskår til Forsvarets forum.

For Saltskår har det vært viktig å få på plass en et reglement som fokuserer på mulighetene for gravide i Forsvaret, både i jobb og på lang sikt. Graviditet skal ikke stå i veien for videre karrierevei, mener hun.

– I arbeidet med dette har det vært veldig viktig for meg å se på mulighetene som finnes, og ikke blir begrenset til hva man ikke kan gjøre, slik det har vært tidligere. Man er i en sårbar fase, men dersom man kan tilrettelegge for gode løsninger under svangerskapet, tror jeg fler vil åpne opp for en karriere i Forsvaret, sier hun

Les også: Graviditeten satte nesten stopper for forsvarskarrieren – Marit etterlyser bedre politikk for lavere gradsnivåer

OVERREKKELSE: Prisen ble overrakt av Forsvarssjef Eirik Kristoffersen i representasjonsboligen på Akershus festning. Til stedet var også sjefssersjant Rune Wenneberg og HR-sjef Arnt Inge Rolland.

Psykologisk trygghet

Saltskår har en lang karriere i Forsvaret, og har selv gått gravid to ganger. Hun opplever at det i mange tilfeller handler om hvilken sjef man har.

– Min tidligere sjef, Nina Grimeland, la virkelig til rette under mitt svangerskap. Dette viste at det er mulig å stå i jobb som gravid, uten at man havner utenfor fellesskapet av den grunn. Ikke minst så gir det en psykologisk trygghet til den gravide, sier hun.

Det er fortsatt ting å ta tak i på feltet, forteller hun. I Forsvarets bekledningsutvalg finnes det per i dag ikke noe alternativ jakke til gravide, som er godkjent ved oppstilling. Det gjør at man blir tvunget til å gå i sivile klær, eller ikke kan delta. Saltskår synes dette er problematisk for uniformsplikten, men også fordi det ekskluderer de gravide kvinnene.

– Kvinner er en minoritet i Forsvaret, og gravide en minoritet innenfor minoriteten, og ønsker man kvinner opp og frem i Forsvaret, så er man helt avhengige av strukturell tilrettelegging, mener hun.

Forsvarets mangfold- og likestillingspris tildeles til utmerkede personer eller organisasjoner hvert år. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mottok selv prisen i 2014, og sier til Forsvarets forum at han synes det er bra at arbeidet til Tina blir løftet fram nå.

– Jeg synes det er veldig fint at et arbeid som er så konkret, der Forsvaret må bli bedre blir løftet fram. Tina er personlig engasjert, langt utover det arbeidet hun gjør. Hennes gode forslag hjelper ikke bare kvinner i Forsvaret, men også meg som forsvarssjef til å bli bedre, sier Kristoffersen.

Les også: Hvordan skal Forsvaret få opp kvinneandelen?

Forsvarets mangfold- og likestillingspris:

Prisen kan gis til en eller flere personer eller organisasjoner som:

  • har utmerket seg gjennom ledelse, tjeneste, forskning, undervisning, oppnådde resultater eller engasjement for å sette søkelyset på likestilling og mangfold
  • har bidratt ut over det som er forventet til å fremme et økt mangfold i Forsvaret gjennom profilering, motivering eller evne til i praksis å iverksette gjeldende politikk knyttet til mangfold (eksempelvis kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjon av disse (jf. likestillings- og diskrimineringsloven)), eller mangfold i form av kompetanse for å kunne mestre et operasjonsområde i stadig endring og økende kompleksitet
  • har bidratt utover det som er forventet for å innfri Forsvarets forpliktelser for en mer likeverdig sikkerhets- og samfunnsorden jamfør målsettingene knyttet til FN Resolusjon 1325 og relaterte resolusjoner, eksempelvis gjennom implementering av genderperspektiv (kjønnsperspektiv) i militære operasjoner.

Kilde: Forsvaret.no
Powered by Labrador CMS