Meninger

VIL STYRKE VERNEPLIKTEN: Veteran Freddy Bolle mener at Forsvaret og samfunnet er tjent med at flere avtjener verneplikten.

Norge må styrke verneplikten

I en verden som står i brann flere steder undrer jeg meg over at politikerne ikke har mer fokus på at alle som er skikket til det, skal gjennomføre førstegangstjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Verneplikten er en av grunnsteinene i vårt totalforsvar. Gjennom verneplikten kan flest mulig lære hvordan de kan forsvare landet og seg selv. 

Norge trener i dag opp ukrainske styrker på forskjellige nivåer. I Storbritannia trenes ukrainske soldater i grunnleggende soldatferdigheter under operasjon Interflex. Hvor forberedt er Norges befolkning dersom vi på en eller annen måte skulle bli dratt inn i krigen og ondskapen stod på døra vår?

Skal Norge sende sine menn og kvinner til utlandet hvis det går galt her hjemme? Eller skal vi ruste oss så godt vi kan i disse urolige tider? 

Politikerne høyeste ansvar er vel å ta vare på innbyggerne sin sikkerhet. Da må den enkelte innbygger få mulighet til å være forbedret til å forsvare landet og seg selv. 

Støvlene på bakken utgjør fortsatt en stor foskjell

Hvis det skulle gå galt en dag, så har kongeriket en stor reserve med personell som har en viss trening som kan stables hurtig på bena ved behov. Samt at disse personene har fått en viss mental robusthet under opplæring, som igjen øker forsvarsevnen og utholdenheten for å stå imot en fiende. 

Eller skal Norge trene sine menn og  kvinner først når man har trykket på den store, røde knappen?

Et argument som tidligere er blitt brukt mot meg når jeg har ytret meg om styrking av verneplikten, er at man ikke trenger så mange folk. Blant annet fordi fremtidens krig vil være mer teknologisk enn tidligere.

Det vi ser i Ukraina bekrefter vel at krigen er en kombinasjon, og at støvlene på bakken fortsatt utgjør en stor forskjell.

Ja, det koster penger å sørge for at de som er skikket til å gjennomføre verneplikten gjør det. Men det er en billig forsikring, dersom det skulle gå galt. Det er for sent sent å ruste den enkelte borger til å bli soldat når det allerede har smelt.

Om verneplikten styrkes, krever det også at utstyret til den enkelte mann og kvinne er på plass. Jeg har ikke nok innsikt til å vite om beredskapslagrene er oppe og går, men det går jeg utifra at de er. Alt annet vil være en fallitterklæring. 

Mulighet for kortere førstegangstjeneste?

Vi leser stadig om cyberangrep mot Norge, gassledninger i våre nærområder som blir tuklet med, tilstedeværelse fra fremmede makter under militære øvelser og industrispionasje. Listen er lang. Hadde flere avtjent verneplikt og fått en grunnleggende militæropplæring, ville disse tatt med seg sikkerhetstankegangen inn i sine sivile jobber, også etter utført tjeneste.

Kunne man for eksempel hatt en førstegangstjeneste på tre eller seks måneder for noen, og ikke tolv måneder for alle? Man kan få inn mye lærdom om grunnleggende soldatferdigheter på kortere tid enn tolv måneder. 

Blir avstanden mellom folk og forsvar større når en så liten del av ungdomskullene får kjennskap til Forsvaret? Påvirkes den enkelte borgers kampvilje, tilhørigheten til landet og felleskapet i en krisesituasjon, når man ikke har en grunnleggende forståelse for hva vi skal forsvare? 

Jeg tror helt klart det.

«Du må ikke sove»

Hvis man ser på dem som i dag blir nektet å tjenestegjøre i Forsvaret, grunnet plassmangel eller mindre alvorlige medisinske årsaker; Vil det gå utover deres lojalitet hvis det en dag er behov for dem, at beslutningstakerne mener at de ikke har bruk for dem før det gjelder?

I krigen som Ukraina utkjemper nå, blir du nok ikke klassifisert som stridsudyktig bare fordi du har eksem, er plattfot eller har ADHD. 

Det gamle latinske ordtaket gjelder fortsatt i høyeste grad den dag i dag:  «Si vis pacem para bellum». «Hvis du ønsker fred, vær da rustet til krig».

Og som i Arnulf Øverland dikt fra 1937: «Du må ikke sove».

Powered by Labrador CMS