Nyheter

KRITISERER HR-REFORM: Amanda Bergh er HR-sjef i Garden og leder av Militært kvinnelig nettverk (MKM). Bildet er tatt høsten 2022.

Forsvaret kutter 70 årsverk i HR-reform: – Jeg kommer til å slutte med HR

Nærmere ti prosent av stillingene som jobber med HR (menneskelige ressurser) i Forsvaret skal bort. Amanda Bergh som jobber med fagfeltet i Garden mener tidspunktet er uheldig, blant annet på grunn av varslingssakene som skal håndteres.

Publisert

I dag er i underkant av 800 ansatte tilknyttet Forsvarets HR-organisasjon.

– Det er stipulert en reduksjon på 70 årsverk i Forsvarets HR-organisasjon, skriver pressevakt i Forsvaret, Per Gunnar Grosberghaugen i en sms til Forsvarets forum.

I korte trekk går reformen ut på å lage «en brukerorientert og sentral HR-tjeneste som sørger for at arbeidet gjøres én gang, på ett sted og på ett nivå,» står det på Forsvaret på sine nettsider.

Langtidsplanen for 2021 til 2024 har krav om at forsvarssektoren må effektivisere for 1,9 milliarder kroner.

I mars skrev Forsvarets forum at Forsvaret halverer bemanningen av økonomifunksjonen fra 252 medarbeidere, til rundt 120.

Reformen på HR-feltet settes i gang etter sommerferien i år og skal fortsette ut langtidsplanperioden, som varer ut 2024. Den innebærer mer selvbetjening. Fagfeltet skal samles under Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS), på Hamar.

Grosberghaugen opplyser at ikke alle i Forsvarets HR-organisasjon skal jobbe fysisk på Hamar, men «tanken er at de skal tilhøre FPVS alle sammen.»

– Mister strategisk HR-element

HR-sjef i Garden, Amanda Bergh, er kritisk til sentraliseringsprosjektet.

– Problemet er ikke å spare penger på HR-biten. Utfordringen er at man glemmer at Forsvaret er en militær organisasjon. Ingen andre i Nato organiserer seg slik, sier Bergh til Forsvarets forum.

Bergh hevder at Forsvaret med HR-reformen bygger opp en fredsstruktur som er veldig ulik et krise- og krigsscenario. Hun betegner dette som «spesielt» i den sikkerhetspolitiske situasjonen verden er i.

– HR skal sentraliseres, vi skal ikke ha noen S-1-seksjon med kommandoforhold under bataljonsstrukturen. Dette puttes inn hos FPVS, noe som gir en konflikt når det gjelder hvilken sjef man forholder seg til.

S-1 betyr HR-avdeling på bataljonsnivå.

Bergh sier at man mister det strategiske HR-elementet i bataljonsstabene, og at et fagområde som allerede har knapt med ressurser skal kuttes ytterligere. Hun mener at i Hæren spesielt må personellet i S-1-seksjonene være deployerbart og klar til strid.

– Det er ikke bare en kontorfunksjon. Man har en egen rolle i felt, sier Bergh.

– Helt bak mål

Bergh mener at de som skal omstilles ikke er blitt inkludert i HR-omstillingen. Hun understreker at hun ikke er imot omstilling, men kaller timingen «helt bak mål».

– Jeg kommer til å slutte med HR når dette blir implementert. Jeg tror Forsvaret med denne endringen vil bli forvaltet på en dårligere måte. Mens vi står i varslingssaker og har mange yngre offiserer og befal, så velger Forsvaret å kutte på stillingene som skal løse dette.

Og hun legger til:

– Det er en umoderne måte å tenke organisasjon på, og lite tillitsvekkende.

– Ser du at økt bruk av selvbetjening kan medføre færre stillinger? Kunstig intelligens kan overta HR-oppgaver?

– Man skal være varsom med å sammenligne arbeidstakere i Forsvaret med sivile bedrifter. Vi trenger personellrådgivere og ledere som kan ivareta ansatte og deres karriere og det kan ikke kunstig intelligens erstatte.

På spørsmål om hvor Forsvaret kan spare penger, henviser Bergh til vedlikehold og anskaffelser.

På Forsvarets nettsider står det at Forsvarsstaben har opprettet elleve prosjektgrupper som skal arbeide med effektivisering. HR, anskaffelser og vedlikehold står alle på listen over gruppene.

Les også: Sersjanten har blitt hørt av toppsjefene

– Fjerne unødvendige prosesser

Jørn Kristian Johansen er avdelingsdirektør i HR-avdelingen til Forsvaret.

«HR-reformen er en del av Forsvarets moderniserings- og effektiviseringsreform (M&E). Arbeidet gjennomføres i dialog med arbeidstakerorganisasjonene, blant annet for å sikre medbestemmelse,» skriver Johansen i en e-post til Forsvarets forum.

Han forklarer videre at målsettingen med HR-reformen er å sikre effektive og gode HR-tjenester i Forsvaret:

«Det skal vi gjøre ved både å effektivisere og fjerne unødvendige prosesser. Det er en målsetting at fremtidens HR-tjenester i Forsvaret skal være mest mulig lik i fred, krise og krig,» skriver Johansen.

BFO: – Er på ballen

Forsvaret gjennomførte også en HR-omstilling i perioden 2015 til 2017, da Forsvaret reduserte antall HR-årsverk fra i overkant av 1000 til drøyt 700, ifølge en masteroppave ved Nord Universitet.

Dag Stutlien er leder for Befalets fellesorganisasjon (BFO).

– Vi forstår at Forsvaret må effektiviseres og er positive til det. Vi er mest opptatt av at personellet ivaretas. Omorganisering betyr ofte at noen stillinger kuttes, men spørsmålet er hvordan det håndteres av arbeidsgiver, sier Stutlien til Forsvarets forum.

Stutlien forsikrer om at BFO «er på ballen» og følger opp personellets rettigheter.

Powered by Labrador CMS