Nyheter

FORESLÅR ENDRINEGR: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og Forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel på pressekonferansen fredag.

Soldater kan miste et studiepoeng

Regjeringen foreslår store endringer i praksisen rundt opptak til høyere utdanning. Kutt, avvikling og erstatninger gjør dog effekten av tilleggspoeng etter førstegangstjeneste større.

Publisert Sist oppdatert

Fredag la regjeringen fram langtidsplanen for Forsvaret hvor det planlegges å styrke organisasjonen med 600 milliarder kroner. Fredag la også regjeringen fram stortingsmelding 19 og 20 som tar for seg profesjonsutdanningene og opptak til høyere utdanning.

Regjeringen representert av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel la fredag fram forslag til store endringer i dagens praksis, hvor blant annet tilleggspoeng tildelt til personer etter fullført førstegangstjeneste blir berørt.

Regjeringens forslag er en oppfølging av forslagene fra opptaksutvalget. Et utvalg som i 2021 ble satt ned for å gjennomgå regelverket for opptak til høyere utdanning. Utvalget på sin side mener blant annet at alle tilleggspoengene skal fjernes, ta bort muligheten for å forbedre karakterer etter videregående og innføre en felles standardisert opptaksprøve i stedet. 

Dette var regjeringen tildels enige i.

Dette er forslagene:

  • Erstatte kjønnspoeng med kjønnskvoter.
  • Fjerne tilleggspoeng for språk, alder, folkehøyskole, fagskole og høyere utdanning.
  • Redusere antallet mulig tilleggspoeng fra 14 til tre poeng.
  • Regjeringen foreslår å avvikle visse karakterkrav for sykepleierutdanningen.
  • Redusere antallet tilleggspoeng for militær og siviltjeneste fra to til ett poeng.
  • Redusere antallet tilleggspoeng for realfag i videregående fra fire til to poeng.

 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel forklarer til Forsvarets forum at arbeidet startet med det overordnet utgangspunktet rundt å få folk raskere inn i høyere utdanning.

– Vi trenger folk i arbeid i det norske samfunnet. Det er bra for samfunnet, bra for den enkelte, og vi trenger et enklere system enn vi har i dag.

En utvikling over flere år har ført til tusenvis av ledige stillinger i alle sektorer. Hoel forklarer at det norske samfunnet trenger arbeidskraft og regjeringens forslaget er et høyst nødvendig tiltak for dette. 

NØYE VURDERT: Kunnskapsdepartementet har vurdert nøye mot og for tilleggspoengene som gis etter endt førstegangstjeneste.

– Arbeidet bak forslagene har pågått i flere år men at konklusjonen kommer nå er på bakgrunn av at norske samfunnet trenger arbeidskraft.

Et av forslagene regjeringen la frem fredag var å redusere antallet mulige tilleggspoeng fra 14 til tre. Dermed vil faktisk tilleggspoengene tildelt personer som fullfører førstegangstjeneste bli mer lukrativ.

– Effekten av tilleggspoenget som er i vårt forslag er mye større en i den tidligere praksisen, sier Hoel

– En annen ting som er viktig å formidle gjennom Forsvarets forum er at vi i 2022 gjorde en viktig lovendring i Universitets - og høgskoleloven hvor vi innførte en nasjonal permisjonsordning for dem som er inne til førstegangstjeneste.

Han forklarer at uavhengig om noen skal inn i militærtjeneste beholder du automatisk studieplassen, om du er tilbudt skoleplass og søker om utsettelse grunnet førstegangstjeneste.

– Det er en betydelig styrking av retten til dem i førstegangstjeneste i forhold til situasjonen før 2022

Enig med opptaksutvalget 

En av dem som var enig med opptaksutvalget rundt fjerning av alle tilleggspoeng er nestleder i Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) Gaute Skjervø

– Vi i AUF støtter utvalget om å fjerne alle poeng, inkludert tilleggspoeng for førstegangstjeneste. Dersom et pliktår etter modell av Rogaland Arebeiderparti skulle tre i kraft, vil denne problemstillingen ikke være relevant, ettersom alle da skal bidra på det ene eller andre viset.

MER RETTFERDIG UTEN: Nestleder i AUF Gaute Skjervø stiller seg bak opptaksutvalgets forslag.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Ved å fjerne disse poengene vil søknadsprosessen til høyere utdanning bli mer rettferdig, fortsetter nestlederen.

– Vi er enige om at man får et enklere og mer rettferdig system med å ikke ha flere ulike poengordninger i tillegg til karakterkortet. Tusenvis av unge bruker noen av sine beste år på å ta opp fag, og jakte på tilleggspoeng i en evig kamp for å få høyt nok snitt på studiet, sier han.

Skjervø tror heller ikke en eventuell fjerning av tilleggspoengene etter endt førstegangstjeneste vil påvirke motivasjonen til unge i negativ retning.

– Jeg har troen på at dette kan virke positivt inn på unge sin motivasjon til å bidra inn i fellesskapet, både i form av tradisjonell førstegangstjeneste og eventuelt sivilt i form av et pliktår, sier han og legger til: 

– Det handler om å få beskjed om at alle trengs og at alle kan bidra og å faktisk få kjenne at man har noe å bidra med, enten til å beskytte Norges grenser, eller gjennom å bidra i velferdsstaten med sine hoder og hender.

Liten seier

Landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen (TVO) i Forsvaret Tord Kummeneje Eriksen har siden 2021 jobbet med saken rundt tilleggspoeng. Han var fredag på plass på Universitetet i Oslo for å følge pressekonferansen.

– I utgangspunktet så er dette veldig bra. Vi har jo vårt eget politiske program der vi sier at vi ønsker flere poeng. Nå blir det foreslått nedjustert til ett poeng, men på bakgrunn av at alle andre tilleggspoeng kuttes med unntak av realfagspoengene, ser vi på det som en slags seier. 

FORNØYD: Landstillitsvalgt Tord Kummeneje Eriksen er fornøyd etter forslaget fra regjeringen ble lagt frem.

Saken rundt Tilleggspoengene har hatt høy prioritet hos TVO lenge. Eriksen forklarer at det er en viktig kompensasjon for det året man er inne til tjeneste.

– Det baserer seg hovedsakelig på at dette er en straffesanksjonert samfunnsplikt. Det er en plikt der hvis man ikke møter opp til tjeneste, potensielt kan bli straffet med fengsel, sier han.

Etter flere år med denne saken hengende over seg, forklarer Eriksen at det er godt å se bevegelse.

– Det har vært frustrerende. Vi har deltatt mye i møter med opptaksutvalget og vi har sendt inn flere innspill. I første omgang opplevde vi ikke å bli hørt, men nå ser vi at det har endret seg med tanke på forslaget som er lagt frem.

– Det har vært en veldig interessant reise. Med mye frustrasjon, men nå også mye glede.

Powered by Labrador CMS