Meninger

Å tilpasse verneplikten slik at vi får utnyttet personell med ressurskrevende utdanninger bedre, øker den operative evnen og er god personellutnyttelse, skriver Frank Bakke-Jensen. Her øver rekrutter på sluttet orden.
Å tilpasse verneplikten slik at vi får utnyttet personell med ressurskrevende utdanninger bedre, øker den operative evnen og er god personellutnyttelse, skriver Frank Bakke-Jensen. Her øver rekrutter på sluttet orden.

– 16 måneder tjeneste styrker vernepliktens relevans

Regjeringen vil styrke vernepliktens relevans for Forsvaret, og derfor anbefaler vi å videreutvikle den, skriver Frank Bakke-Jensen.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvaret har behov for å velge blant de til enhver tid best egnede vernepliktige. Det er Forsvarets behov som er styrende for hvem som kalles inn til tjeneste, og til hvilken tjeneste vedkommende kalles inn til.

Formålet med en utvidet førstegangstjeneste er å styrke vernepliktens relevans for Forsvaret og gjøre Forsvaret bedre rustet til å håndtere stadig mer komplekse utfordringer.

Formålet med en utvidet førstegangstjeneste er å styrke vernepliktens relevans for Forsvaret og gjøre Forsvaret bedre rustet til å håndtere stadig mer komplekse utfordringer.

Å tilpasse verneplikten slik at vi får utnyttet personell med ressurskrevende utdanninger bedre, øker den operative evnen og er god personellutnyttelse. Verneplikten er en grunnlovsfestet plikt i Norge. I henhold til forsvarsloven kan vernepliktige bli pålagt inntil 19 måneders ordinær tjeneste, inkludert førstegangstjeneste.

Stortinget bestemmer

Det er Stortinget som bestemmer hvor lang førstegangstjenesten skal være. Stortinget har vedtatt at den normalt er 12 eller 16 måneder. Regjeringen vil styrke vernepliktens relevans for Forsvaret, og derfor anbefaler vi å videreutvikle den.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

Vi har foreslått en videreutvikling i langtidsplanen vi har sendt til Stortinget, og som Stortinget behandler i disse dager. Det er viktig for meg å understreke at vi som samfunn må sørge for anerkjennelse og ivaretagelse av dem som utøver sin verneplikt, til forsvar for oss alle.

Videreutviklingen innebærer at Forsvaret kan benytte 16 måneders førstegangstjeneste der dette er hensiktsmessig, i tråd med prinsippene som allerede er innført i Hæren gjennom Stortingets behandling av Landmaktsproposisjonen i 2017.

Slik tjeneste vil være mest aktuelt i avdelinger med høye krav til kompetanse og samtrening, hvor Forsvaret i større grad kan anvende den ressurskrevende utdanningen de vernepliktige får i løpet av førstegangstjenesten.

Viktige synspunkter

Landstillitsvalgt Anniken Strønen Riise og Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) fortjener honnør for å løfte frem de vernepliktiges synspunkter.

I arbeidsmiljøloven står det at arbeidstakere har krav på permisjon ved militærtjeneste og ikke kan sies opp som følge av denne permisjonen.

Jeg mener vi har verdens beste vernepliktige, og disse må ivaretas på en god måte. Jeg registrer TVOs bekymring for at de som avtjener 16 måneders førstegangstjeneste i større grad risikerer å miste jobben.

Her kan jeg imidlertid berolige TVO med at arbeidstakere som avtjener førstegangstjenesten er ivaretatt i arbeidsmiljøloven.

I arbeidsmiljøloven står det at arbeidstakere har krav på permisjon ved militærtjeneste og ikke kan sies opp som følge av denne permisjonen.

Denne retten gjelder uavhengig av førstegangstjenestens lengde. En tidsbegrensing på 14 måneder for oppsigelsesvernet som fremkommer i Statens personalhåndbok er således ikke korrekt, og det vil Forsvarsdepartementet sørge for at blir rettet opp.

Powered by Labrador CMS