Nyheter

KUTT TIL FORSKNING: I statsbudsjettet har sittende regjering foreslått å kutte midler til forskning og utvikling (FoU). Bildet fra demonstrasjon av dronesverm med FFI på Rena Leir, oktober 2022.

Regjeringen kutter 50 millioner til forsvarsteknologi: – Alvorlig og uforståelig

Forsvarsdepartementet gir avslag på FoU-støtte til flere norske forsvarsbedrifter. Det begrunnes med regjeringens budsjettforslag for 2023. – Alvorlig og uforståelig, mener Guri Melby (V) og Hårek Elvenes (H) i utenriks- og forsvarskomiteen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I statsbudsjettet har sittende regjering foreslått å kutte midler til forskning og utvikling (FoU) i forsvarsbudsjettet fra 158 millioner i 2022 til 96 millioner i 2023. Av disse midlene, kuttes 50 millioner på støtte til utvikling av norsk forsvarsteknologi.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, Hårek Elvenes (H) har sendt skriftlig spørsmål til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), der han ber om mer informasjon om regjeringens skisserte kutt.

Høyre har gått inn for å reversere kuttet, og stiller seg svært kritiske til tidspunktet kuttet kommer på, men også konsekvensene dette kan ha for Forsvaret og sikkerhetsindustrien.

– Vi ønsker å opprettholde denne bevilgningen, nettopp fordi betydningen av dette er så åpenbar. Det kan ramme både på kort og lang sikt, og viktig teknologi som Forsvaret er avhengige av å få utviklet, samtidig som det kan ramme sysselsetting i en del bedrifter, sier Elvenes til Forsvarets forum.

Sårbare leverandører

Kuttet på 50 millioner kroner rammer i første omgang små- og mellomstore bedrifter som driver innovasjon og forskning på materiell, mener Høyre-profilen. Flere av aktørene er en større del av en hel underskog med bedrifter, som har leverandøransvar til blant annet våpenproduksjon og fly som F-35, for både Forsvaret i Norge og andre land. Elvenes påpeker at mange av disse underleverandørene lever på marginale grenser, og at de derfor er ekstra sårbare for denne typen kutt.

ALVORLIG: – Det grenser mot regjeringsarroganse, sier Elvenes til Forsvarets forum.

– Dette er en alvorlig sak, egentlig en unødvendig sak. 50 millioner på et statsbudsjett på omtrent 76 milliarder burde være mulig å få til. At FoU-søknader får avslag i departementet før statsbudsjettet er vedtatt, viser en mindretalls-regjering som forskutterer tilslutning i Stortinget. Det grenser mot regjeringsarroganse, sier Elvenes.

Andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, Guri Melby (V) reagerer også på at et kutt som dette kommer i en tid med økt beredskap, hvor trusselbildet i Europa og verden er i forandring.

– Jeg tror alle ser behovet for at vi trapper opp beredskap og sikkerhet, da også på lengre sikt. Kuttet passer ikke helt inn i de ordningene det tidligere har vært bred enighet om. Fordi verden forandrer seg, ser man behovet for å tenke ut nye måter å forsvare seg på. Da er dette kuttet helt uforklarlig for meg, og jeg har inntrykk av at det er lite vilje til nytenking hos sittende regjering, sier Melby.

Kan få store konsekvenser

På lik linje med Elvenes, mener Melby at å kutte ned i summer av denne størrelsen, viser at regjeringen nedprioriterer viktige innovasjoner og Forsvarets egeninteresse i sikkerhetsindustrien. Etter avslaget på søknaden om støtte, har Melby fått flere henvendelser fra bedrifter som både er opprørte og bekymret.

– Flere av bedriftene jeg har vært i dialog med jobber med forskning som er veldig forankret i hva Forsvaret opplever som sine behov. Aktørene er bekymret for framtiden, og har vanskeligheter med å forstå hvordan regjeringen ikke kan se viktigheten denne typen støtteordning har for deres muligheter til å satse, forteller Melby.

NEDPRIORITERER: Andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, Guri Melby (V) reagerer på at regjeringen nedprioriterer innovasjon av forsvarsteknologi.

Elvenes mener at det er viktig å ta i betraktning at selv om Norge er en liten leverandør i verdenssammenheng, kan et kutt som dette få store konsekvenser oppover i kjeden.
– Vi er en en leverandør av nisjeprodukter innenfor militære systemer og da må man sørge for å pleie det man har, og få til vekst og knoppskyting ut i fra det. Dette kuttet bidrar ikke til knoppskyting, og det er det vi trenger nå, avslutter han.

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken til Forsvarets forum, før forsvarsministerens svar foreligger i Stortinget.

Les også: Forsvarssjefen: – Jeg har gitt en anbefaling

Powered by Labrador CMS