Nyheter:

FN-TOPP: Generalmajor Kristin Lunds første dag på jobben som styrkesjef for UNFICYP styrken på Kypros i 2014.

Kristin Lund: - Dersom jeg har mottatt utbetalinger jeg ikke har krav på, vil jeg selvsagt betale tilbake

Den pensjonerte generalmajoren sier at hun gjorde som anbefalt da hun fikk dekket flytteutgifter av både Forsvaret og FN. Forsvaret har ikke konkludert i saken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Hvis det viser seg at disse prosedyrene gir uriktige utbetalinger, er det positivt at dette blir avdekket. Dersom det viser seg at jeg har mottatt utbetalinger fra Forsvaret jeg ikke har krav på, vil jeg selvsagt betale disse tilbake, skriver den pensjonerte offiseren Kristin Lund i e-post til Forsvarets forum.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Dagens Næringsliv (DN) skrev i forrige uke at Lund fikk dekket flytteutgifter fra både Forsvaret og FN da den nå pensjonerte generalmajoren hadde toppjobber i FN på Kypros og i Israel.

Lund skriver til Forsvarets forum at hun fulgte prosedyrene for godtgjørelse ved flytting slik hun fikk dem forklart og anbefalt i Forsvaret.

– Jeg forventer samtidig at Forsvaret på sin side sørger for å skape klarhet i hva som er korrekte prosedyrer for norske offiserer i denne type FN-tjeneste, legger hun til.

Onsdag hadde Lund et møte med Forsvaret som begge parter beskriver som kontruktivt.

Les også: Derfor identifiserer vi Kristin Lund

I forbindelse med fire flyttinger da Lund jobbet for FN, betalte Forsvaret like under 170.000 kroner i forbindelse med frakt av militært utstyr og personlige eiendeler for generalmajoren. Samtidig fikk Lund såkalte «relocation grant» – flyttestipend – fra FN.

Kristin Lund bekrefter overfor DN at hun har fått en slik utbetaling fire ganger, på til sammen 43.000 dollar. Det tilsvarer med historiske kurser rundt 340.000 kroner.

Lund har hatt flere sentrale stillinger i Forsvaret. I tillegg har hun hatt prestisjetunge toppjobber i FN. Fra 2014 til 2016 var hun FNs styrkesjef på Kypros, og fra 2017 til 2019 var hun leder for FNs observatørstyrke i Midtøsten (UNTSO).

Dialog med Forsvaret

Som sekondert fra Forsvaret, hadde Lund permisjon fra Forsvaret og var ansatt av FN. Forsvaret bekrefter overfor Forsvarets forum at de betalte for frakt av Lunds personlige eiendeler da hun flyttet til Kypros og Israel.

Ifølge Forsvarets talsperson Frank Sølvsberg hadde Lund med seg 1-2 norske offiserer i sin stab som bisto henne.

– Disse var ansatt av Forsvaret i hele perioden. Forsvaret organiserte frakt av utstyr og materiell for sistnevnte på samme måte som for andre som tjenestegjør for Norge utenlands, skriver Sølvsberg i en e-post.

UNTSO: Kristin Lund var leder for United Nations Truce Supervision (UNTSO) fra 2017 til 2019. Her er to FN-observatører på Golan-høyden.

– Forsvaret valgte selv å sørge for frakt for alle stillingene, inkludert Kristin Lund, da Lund tjenestegjorde på Kypros og i Midtøsten. Forsvaret har håndtert styrkebidraget som en samlet enhet, og gitt denne enheten logistikkstøtte. Det inkluderte frakt av personlig utstyr og materiell for alle stillingene, skriver talspersonen.

– For ettertiden vil vi i denne type situasjoner håndtere frakt av personlig utstyr og materiell på en måte som fjerner enhver tvil om hva FN besørger og hva Forsvaret har ansvaret for.

Ifølge Sølvsberg vil Forsvaret fortsette dialogen med Lund. På spørsmål om hvordan Forsvaret vurderer at Lund mottok flyttestipend fra FN samtidig som Forsvaret betalte for frakt av personlig utstyr, svarer Sølvsberg at Forsvaret ennå ikke har konkludert i saken.

– God grunn til å undersøke

Forsvarets forum har bedt flere jurister vurdere saken. Synnøve Ugelvik, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitet i Oslo, mener at det kan være snakk om bedrageri, dersom Lund har fått dekket den samme ytelsen to ganger.

– Jeg tenker at dette kan være bedrageri, eventuelt grovt bedrageri, på grunn av beløpets størrelse, jamfør straffeloven paragraf 371 og 372. Det er ikke noe krav eller vilkår om overlegg, men forsett, altså at hun har gjort dette med en grad av vilje, skriver Ugelvik i en e-post til Forsvarets forum.

JURIST: Førsteammanuensis Synnøve Ugelvik.

Strafferammen for grovt bedrageri er seks års fengsel. Ut fra konteksten fremstår det som at Lund ikke har handlet forsettelig, mener Ugelvik, men ifølge juristen kan det likevel oppstå straffeansvar.

– Dersom handlingen er gjort grovt uaktsomt, altså at hun måtte ha skjønt at dette ikke var greit, kan hun likevel straffes, men da med lavere strafferamme, inntil to års fengsel. Hun vil også antakelig måtte betale tilbake det hun ikke hadde krav på, skriver hun.

Ugelvik mener at det kan være grunnlag for Forsvaret å anmelde saken.

– Det er mye penger og, uten at jeg kjenner hvordan dette foregår i Forsvaret, god grunn for særlig en høyerestående offiser å undersøke forholdene rundt slike utbetalinger, skriver Ugelvik.

Kritiserer Forsvaret

Jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo sier at Lund ikke har begått et bedrageri, dersom hun ikke har har utnyttet noens villfarelse.

Høgberg mener at Forsvaret kunne hatt regler for å fange opp dobbeltutbetalinger. Når Forsvaret ikke har det, kan det være fordi mange av de ansatte nyter godt av dagens praksis, mener professoren.

– Hadde man ønsket å slippe dobbeltutbetalinger, hadde man spurt om man får støtte andre steder. Når Forsvaret ikke gjør det, er det fordi de ikke vil endre reglene. Det er et incentament for ikke å endre lukrative regler for seg selv, sier han.

PROFESSOR: Alf Petter Høgberg ved Universitet i Oslo.

Sølvsberg avviser at praksisen opprettholdes fordi den er til fordel for ansatte i Forsvaret.

– Ettersom dette er to særtilfeller er det ingen grunn til å hevde at dette er en praksis Forsvaret bevisst har fordi mange av de ansatte nyter godt av dagens regler, sier han.

– Ikke nødvendigvis ulovlig

Professor i jus ved Universitetet i Bergen Hans Fredrik Marthinussen sier til Forsvarets forum at dersom man urettmessig krever dekket samme utgift fra flere parter, kan det foreligge et straffbart bedrageri, men at det er vanskelig å si om Lund har gjort noe ulovlig.

– Hvis ikke du lurer noen, er det ikke et bedrageri. Dersom dette er vanlig praksis i Forsvaret, er det ingen som har blitt lurt. Da kan man forsvare det med at «det gjør alle». Det avgjørende da er hvem som kjente til dette, og på hvilket nivå, sier han.

Marthinussen legger til at det finnes ordninger der man kan få betalt flere ganger for det samme, uten at det nødvendigvis er ulovlig.

FN definerer flyttestipendet som «en engangssum som en ansatt kan velge som alternativ til hans/hennes eksisterende krav på bagasjefrakt».

Les også: Kristin Lund fikk St. Olavs orden

Ifølge Marthinussen er ikke det nødvendigvis nok til å fastslå at Lund gjorde noe ulovlig da hun også fikk flytting betalt av Forsvaret.

– Det er en veldig rund formulering av FN, sier han.

Kristin Lund har svart på de juridiske vurderingene i en e-post til Forsvarets forum.

– Jeg synes det er underlig at professorer kan felle dom i en sak de ikke kjenner, på basis av en journalistisk fremstilling som ikke nødvendigvis er korrekt, skriver hun.

Starter ikke etterforskning

Oslo politidistrikt registrerer at Forsvaret gjør undersøkelser rundt utbetalinger av flyttepenger til Lund, men vil ikke starte etterforskning før det eventuelt foreligger en anmeldelse fra Forsvaret.

– Vi begrunner dette med at undersøkelsene vil da formentlig ha bragt på det rene, i hvert fall fra Forsvarets side, hvorvidt et regelverk er overtrådt, skriver politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i en e-post til Forvarets forum.

Les mer: Portrettintervju med Kristin Lund

Lund har også nylig vært gransket av FN, etter en anklage om misbruk av FN-ressurser og administrative feil da hun ledet UNTSO.

– Jeg er overrasket over anklagene. Jeg har operert etter de regler FN har hatt for sitt personell og materiell, uttalte Lund til Forsvarets forum i februar.

FN har ennå ikke kommet til noen konklusjon i saken.

Powered by Labrador CMS