Meninger

ORDFØRER: Tom Myrvold skriver om situasjonen rundt flybase og flyfag i Trøndelag.

Man vinner ikke krigen med jagerfly som støver ned i hangaren fordi det ikke er nok folk til å drive vedlikehold

I juni 2012 uttalte Forsvarssjef Harald Sunde følgende etter kampflybasevedtaket: «Ørland har fått basen. Nå er det bare å levere. Dere må sette norgesrekord i planlegging». Og det gjorde vi.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Etter at dette innlegget ble publisert, har Forsvarets forum oppdaget at deler av teksten er plagiert. Forsvarets forum beklager at vi ikke fanget opp dette før publisering.

Ørland kommune løste oppdraget. Regnestykkene viser at mer enn 1 milliard av kommunale midler har gått til det.

«Vi lover at Luftforsvaret vil bidra sterkt til en flyfaglinje ved Fosen videregående skole. Luftforsvaret vil inngå et samarbeid med Fosen videregående skole, og bidra med mye av det som skal til får å få etablert en slik linje til Fosen», sa sjefen for Luftforsvaret i mars 2013. Han ble trodd. Hvorfor skulle vi ikke det?

Ørland kommune prioriterer ny kampflybase

Bjugn og Ørland kommuner ble i 2016 tvangssammenslått med følgende begrunnelse; «Statlig investering i ny kampflybase på Ørland gjør det nødvendig med en stabil og forutsigbar kommuneøkonomi som Ørland ikke kan levere alene». Dette kan ikke forstås annerledes enn at staten forventer at kommunen skal prioritere dette, legge ressurser idet og ha en langsiktig og planmessig tilnærming for å sikre et best mulig resultat.

Les mer: Færre måltider på Ørland etter vedtak fra Mattilsynet

Og i mars 2020 sa fylkesordfører Tore O. Sandvik dette i forbindelse med uttalelse til Forsvarssjefens fagmilitære råd; «Trøndelag er vertskap for kampflybasen på Ørland. Ved   etablere en flyfaglinje på Fosen videregående vil vi ta et ansvar for utdanning av flyteknikere. God lokal rekruttering av personell med riktig kompetanse er en forutsetning for å styrke Forsvaret». Som jeg skulle sagt det selv.

Og til slutt, i mars 2021 søkte Trøndelag fylkeskommune Utdanningsdirektoratet om landslinjestatus i flyfag. Svaret var klart: et landslinjetilbud i flyfag i Trøndelag er helt nødvendig om viktige nasjonale kompetansebehov skal dekkes. Med begrunnelse i Forsvarets mange samfunnskritiske funksjoner ble Trøndelag fylkeskommune derfor tildelt 60 landslinjeplasser gjennom Statsbudsjettet fra 2022.

Landslinje for flyfag

Byråkratene i fylkeskommunen mener Værnes er riktig plassering. Utgangspunktet for at regjeringen la til rette for å opprett et landslinjetilbud i Trøndelag var å sikre tilfang av flyteknisk kompetanse i regionen. Behovet er i all vesentlighet på Ørland. Men det skal man lete godt etter å forstå i saksframlegget.

Nå opplever vi at fylke, stat og Forsvaret svikter på sin leveranse, langsiktighet og forutsigbarhet, deriblant landslinjetilbud i flyfag. Mange år med planlegging, bruk av store ressurser både økonomisk og blant ansatte og politikere må trolig anses å være bortkastet. Dette kan knapt kalles utvikling.

En flytting av landslinje for flyfag til Værnes vil være et helt tydelig varsel om at fylke, stat og forsvar ikke tar sine forpliktelser på alvor og opptrer troverdig, langsiktig og forutsigbar, slik de selv forventer av Ørland kommune.

En etablering av flyfag ved Fosen vgs vil derimot være et viktig bidrag til en ønsket positiv utvikling. Dette vil styrke skoletilbudet på viktige fagområder som næringslivet og Forsvaret faktisk etterspør. Ikke minst vil dette være et signal til våre innbyggere om at overordnede myndigheter står ved sine lovnader og forpliktelser.

Les også: FFI: Det kan koste fire milliarder kroner å realisere fremtidens heimevern

Senterpartiets fylkestingsgruppe forstår dette. De ser verdien av et langsiktig og strategisk partnerskap som bygger på gjensidig respekt og forutsigbarhet. Det er ikke slik at en administrasjon alltid har rett. Hadde det vært slik hadde politikere vært overflødige. Heldigvis har vi folkevalgte. Som kan tenke selv. Bruke skjønn. Representere folket. Og de er ikke alene. 14 ordførere og 2 regionråd står sammen om flyfag til Fosen videregående skole.

Mangel på flyteknikere

Nye redningshelikopter, nye militære helikopter til sjøs, nye jagerfly og nye overvåkingsfly. Luftforsvaret har de siste årene fått nye flygemaskiner for over 110 milliarder kroner. Utstyret gjør Luftforsvaret til den suverent viktigste delen av det norske Forsvaret – på papiret. Ørland flystasjon er hovedbasen.

Men samtidig som regjeringen har brukt enorme summer på kjøp av nytt utstyr, har Forsvaret måttet spare inn på utdanning av personell. Resultatet er en prekær mangel på flyteknikere i Luftforsvaret.

Les også: Overvåkningsflyet «Viking» har landet i Norge

Det er ropt varsko lenge: Mangelen på flyteknikere i Norge er såpass stor at det kan være en trussel mot Luftforsvarets operative evne i framtida. Det er også et faktum at det er en aldersbølge på gang, der flere nærmer seg pensjonsalder. Man vinner ikke krigen med jagerfly som støver ned i hangaren fordi det ikke er nok folk til å drive vedlikehold.

Etter at dette innlegget ble publisert, har Forsvarets forum oppdaget at deler av teksten er plagiert. Forsvarets forum beklager at vi ikke fanget opp dette før publisering.

Powered by Labrador CMS