Meninger

HEIMEVERNET: HV-soldater bisto politiet med forsterket vakthold ved petroleumsanlegget Kårstø i Rogaland i 2022. Illustrasjonsfoto

Ingen depoter må legges ned

Depotene i landet vårt er selve navet i vår evne til å bygge god beredskap og reaksjonsevne.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Logistikksituasjonen i Heimevernet (HV) er under enhver kritikk etter det jeg erfarer, og verre ser det ut til å bli.

I et intervju med Forsvarets forum fortalte den modige HV-korporalen Marius Nebell fra Gunnerside i HV-03 om problemene han har med tilgang på utstyr.

Nebell tar altså ansvar og melder fra. Han ser klart at dette går ut over den operative evnen til sin avdeling. Han ser, i motsetning til enkelte andre, at vi er inne i en sikkerhetspolitisk krise, og at her må det handles.

Jeg synes ikke at denne ansvarsfulle korporalen behandles med den respekt han fortjener. Han blir møtt med prat om postordre-løsninger, en app som kanskje kommer, og at det er mangel på kommunikasjon som er en del av problemet.

– Ikke optimale løsninger

Etter mitt syn får ikke HV logistikksystemer som gir optimale løsninger for oppdragene de har. HV får løsninger som ikke engang fungerer i fredstid, ser det ut til. Dette er en farlig vei å gå.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har flere oppdrag, og ett av dem er dette:

«FLO skal sørge for at avdelingene i Forsvaret får det de trenger, der de trenger det, når de trenger det. Mat, vann, drivstoff, ammunisjon, utstyr, transport, vedlikehold av våpen, kjøretøy og materiell, er forutsetninger for å løse oppdrag.»

LANG TJENESTE: Pensjonist Stein Borgersen er oberstløytnant. Han har cirka 40 års tjeneste i Forsvaret, blant annet ni år som sjef for daværende Agder Heimevernsdistrikt. Han har operativ erfaring og logistikkerfaring fra DK nivå, sjef for Panserbataljonen. m.m.

Her er det flere problemstillinger. Den ene er at FLO nå legger ned depoter som betjener HV og andre avdelinger flere steder i landet. Vatneleiren, Kjevik, Heistadmoen, etc. Alle depotene i landet vårt er selve navet i vår evne til å bygge god beredskap og reaksjonsevne.

Disse depotene er nødvendige for å løse nettopp de oppgavene FLO har, jfr. sitatet ovenfor. Avdelingene våre må ha disse som fastpunkter der de kan få støtte hele året. Å vente til neste års trening holder ikke. HV-avdelingene ønsker at ting blir gjort raskt slik at de er best mulig rustet til oppdrag.

Evne til å løse oppdrag

En annen problemstilling er at FLO ikke bør ha ansvaret for depotene og den enkle logistikken på avdelingsnivå. Det ansvaret bør gis de militære sjefene.

Det har alltid vært et godt militært prinsipp at en sjef skal ha kommando på den delen av forsyningstjenesten som påvirker hans evne til å løse oppdrag. Det har han ikke idag. Denne måten å organisere seg på vil gjøre det mulig for FLO å fokusere sterkere på de høyere nivåene der FLO gjør en god innsats, men der det strategiske utfordrer oss kraftig nå.

Til slutt: Ingen depoter eller leirer må legges ned. De depotene som er lagt ned må etableres igjen umiddelbart. Vi har behov for dem. Det er fare på ferde.

Takk til vår modige HV-korporal Marius Nebell. Du har tatt opp en sak som er viktig og betydningsfull for hele landet vårt.

Powered by Labrador CMS