Nyheter

NORDFRA: Ordfører i Porsanger Jo Inge Hesjevik, Leif Petter Sommerseth, forsvarskoordinator i Målselv kommune, og Kristina Torbergsen, fylkesordfører i Tromsø og leder i Forsvarsforum Nord, under torsdagens høring om langtidsplanen.

Vil ha militær utdanning i nord

Et styrket samarbeid mellom forsvar og sivilsamfunn, og rekruttering av nordnorsk ungdom til Forsvaret var blant innspillene til Stortinget fra landets to nordligste fylker.  

Publisert

– Dagens militære utdanning er et de facto verktøy for å trekke folk vekk fra Nord-Norge, sa forsvarskoordinator i Målselv kommune Leif Petter Sommerseth da Utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget inviterte til høring om Langtidsplanen for Forsvaret. 

Troms og Finnmark var godt representert under høringen, og flere aktører samme budskap til Utenriks- og forsvarskomiteen. Blant annet trakk de fram behovet for å rekruttere rekruttere lokal ungdom og betydningen av et styrket samarbeid mellom militær og sivil sektor. 

– Økt sikkerhet i Finnmark kan ikke skje bare gjennom forsvarssektoren, men et tett samarbeid med det sivile er helt nødvendig, sa hovedutvalgsleder i Finnmark fylkeskommune Raymond Robertsen. 

Kristina Torbergsen, fylkesordfører i Troms fylkeskommune, var klar på at et av tiltakene for å få dette til,  er å legge bedre til rette for små bedrifter i nord. Med lokalt næringsliv på laget, vil det skape en forutsigbarhet også for Forsvaret, mener hun.  

– Tar man ikke på alvor det å ha et solid næringsliv i nord-Norge er en del av løsningen, vil man svikte på hele konseptet og på forsvarsløftet, sa hun. 

– Vi ser for oss endringer allerede kommende år, la hun til. 

Geir Bakkevoll, strategisk rådgiver for rektor på Universitetet i Tromsø (UiT), ønsket å legge mer av utdanningen i Forsvaret til Nord-Norge. 

– I et møte med garnisonen i Sør-Varanger så vi hvor mye utdanning under tjeneste har å si for motivasjonen, forklarte Bakkevoll. 

Porsanger-ordfører Jo Inge Hesjevik løftet fram at selve rekrutteringen av lokal ungdom må forbedres, og at et samarbeid med den videregående skolen er på trappene i Porsanger. 

På spørsmål fra komiteen om hvilke tiltak som vil ha innvirkning på lysten til å bo i nord, hadde forsvarskoordinatoren fra Målselv et tydelig svar: 

– De som har utdannet seg i nord, blir tvunget tilbake til sør, og de kommer ikke tilbake. Utdanningen må desentraliseres, og slik beholder vi folk, sa Sommerseth. 

– Dette er ikke strategisk viktig distriktspolitikk, men viktig forsvar- og sikkerhetspolitikk, sa han. 

Powered by Labrador CMS