Nyheter:

Fikk heisløsningen de selv ønsket for Akershus slott

Etter en ny runde om heisløsninger for Akershus slott, ble løsningen slik de funksjonshemmede selv ønsket det.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Heisbygget som ses i llustrasjonen over ble anbefalt av de funksjonshemmede selv etter at Forsvarsbygg ble pålagt å gå en ny runde om tilgjengeligheten på Akershus slott.

Representasjon

Magnhild Sørbotten (til høyre) er fornøyd med heisløsningen som nå kommer her Arne Lein (til venstre) går opp Arnebergtrappa. Driftsleder Flemming Steen Nielsen i midten.

Det var en stund strid om hvilke løsninger som skulle velges eller som var bra for å få til universell utforming, altså god adgang for mennesker med nedsatt funksjonsevne, til Akershus slott.
Slottet innenfor murene på Akershus festning brukes som representasjonssted for regjering og storting, og det har ikke vært gode nok løsninger for å sikre tilgangen, noe som er pekt på av både regjeringsmedlemmer og andre offentlige instanser de senere årene.


Sikres samme inngang

Etter først å ha foreslått heis- og trappeløsninger som de funksjonshemmede selv var imot, har Forsvarsbygg nå landet en løsning man er blitt omforent og enige om. Heisløsningen gjør at det reises et utvendig heisbygg ved Arnebergtrappa, nettopp slik de funksjonshemmedes organisasjoner anbefalte gjennom flere intervjuer og artikler på forsvaretsforum.no. 

Dermed sikres de samme inngang som resten av gjestene når det er representasjonsmiddager og lignende på Akershus slott. Tidligere forslag gjorde at folk med nedsatt funksjonsevne måtte ta i bruk en eventuell heis ved tårnet, noe som ble oppfattet som å være en B-inngang.

– Nå blir det ikke lenger det. Dette er en løsning vi er godt fornøyd med, sier nestelder i Norges Handikapforbund, Magnhild Sørbotten til Forsvarets forum.

En rampe skal settes opp for å bedre adgangen til butikken i Borggården. Illustrasjonen er fra Forsvarsbygg.

– Dere protesterte ganske skarpt under planleggingen. Sett i ettertid, hvor viktig var det?

– Det var viktig at vi var tydelige på at den tidligere valgte løsningen ville blitt en B-inngang. Derfor er vi fornøyd med at dette nå ikke blir resultatet og at vi får samme inngang som øvrige gjester og besøkende. Dette var en løsning vi ønsket, sier Sørbotten.

Det var viktig at vi var tydelige på at den tidligere valgte løsningen ville blitt en B-inngang 


Utbedringene av slottet skal være på plass i løpet av sommeren 2021.

– At tilgangen til Akershus slott og løsningene som er valgt oppleves som likeverdige og funksjonelle for alle, har vært viktig for oss. Både handikaporganisasjonene og interessegrupper innenfor kulturminnevernet har bidratt til å gjøre løsningene bedre, sier seksjonsleder Jens Hugo Leknes i Forsvarsbygg.

Det er Arkitektskap AS som har tegnet løsningen, som også har fått støtte hos Riksantikvaren

Vi skal bedre tilgjengeligheten, samtidig som vi gjør minst mulig inngrep i et viktig kulturminne

Gangbaner og rampe.

I tillegg til heisen ved Arnebergtrappa skal det bygges heiser for å få trinnfri adgang inne i lokalene, ved kongelosjen.
Hovedinngangen til slottskirken fra borggården vil også få en trinnfri løsning, og til butikk og  billettutsalg skal det etableres en løs støpejernsrampe. Brosteinen i borggården skal legges om, slik at det blir gangbaner med jevnere dekke frem til alle inngangspartier.

– Vi skal bedre tilgjengeligheten, samtidig som vi gjør minst mulig inngrep i et viktig kulturminne. Forsvarsbyggs egne kulturminneeksperter har derfor spilt en viktig rolle, sier Leknes.

Både Funksjonshemmedes fellesforbund, Akershus slotts venner, Forsvaret, Fortidsminneforeningen og andre organisasjoner har fått saken til høring.

Powered by Labrador CMS