Nyheter

TOMME HYLSER: Skyteøvelse med fregatten KNM Fritjof Nansen i 2022. Illustrasjonsfoto.

FFI: Forsvarssektoren sorterte 63 prosent av avfallet sitt i fjor

I rapporten «Forsvarssektorens miljø–og klimaregnskap for 2022», skriver Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) at blandet avfall utgjør den største andelen av avfallet fra sektoren.

Publisert

Næringsavfall inkluderer avfall fra private og offentlige virksomheter og organisasjoner.

Det ble i 2022 registrert 14.138 tonn næringsavfall fra forsvarssektoren i MDB, som er forsvarssektorens miljødatabase, skriver FFI i rapporten.

«Sorteringsgraden for næringsavfall var 62,6 prosent i 2022, en reduksjon på 2,2 prosentpoeng sammenlignet med året før. 29,3 prosent av avfallet ble materialgjenvunnet, og 48,1 prosent ble energigjenvunnet,» står det videre.

Mye blandet avfall

De drøyt 14.000 tonnene næringsavfall er en nedgang på 12,7 prosent fra 2021, og de laveste mengdene registrert siden 2018.

Nedgangen skyldes primært en reduksjon i fraksjonene bioavfall og slam, og blandet avfall, ifølge rapporten.

Blandet avfall utgjør den største andelen av avfallet fra sektoren, etterfulgt av bioavfall og slam. Mengden blandet avfall ble redusert med 8,5 prosent fra 2021.

Det ble rapportert inn 2077 tonn farlig avfall i 2022. Dette er 8,6 prosent mindre enn foregående år.

– Forbedre avfallshåndteringen

FFI skriver at blandet avfall i all hovedsak går til forbrenning ettersom dette er uegnet til ombruk og materialgjenvinning. Ifølge norsk og europeisk standard for avfallsbehandling skal materialgjenvinning prioriteres over energigjenvinning.

Ett av tiltakene FFI ramser opp i rapporten:

«Redusere forbruk og avfallsmengden, samt forbedre avfallshåndteringen og øke graden av materialgjenvinning».

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen fortalte om forsvarssektorens klima- og miljøstrategi i en pressemelding i januar i år:

– Vi må forberede og tilpasse virksomheten i takt med utviklingen ellers i verden. Samtidig som vi reduserer vårt totale klima- og miljøavtrykk, skal vi tilpasse virksomheten til et klima i endring, sa forsvarssjefen.

NÆRINGSAVFALL: Fordeling av avfallshåndtering for næringsavfall fra forsvarssektoren i perioden 2018-2022.
Powered by Labrador CMS