Nyheter

FANT METALL: Ida Vaa Johnsen undersøker skytefeltet i Skarsteinsdalen på Andøya.

Tungmetall funnet i bær og sopp i skytefelt

Det kan komme advarsler i flere naturområder.

Publisert

Kortversjon:

  • Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har oppdaget høye konsentrasjoner av tungmetall i bær og sopp på Steinsjøen skytefelt i Østre Toten.
  • Undersøkelser viser at metall og andre lekkasjer fra Forsvarets aktivitet har påvirket området, med blyverdier som overstiger EUs grenseverdier.
  • Selv om høye konsentrasjoner av bly er funnet, anses risikoen for mennesker som lav ved inntak av små mengder over kort tid.
  • Dersom det oppdages høye blyverdier på flere skytefelt, kan Forsvarsbygg komme til å advare publikum mot å plukke bær og sopp i disse områdene. De vil imidlertid ikke si noe per nå.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

I en rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) kommer det frem at det er funnet tungmetall i bær og sopp på Steinsjøen skytefelt i Østre Toten i Innlandet. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

FFI-forskere undersøkte flere ulike skytefelt for å finne ut hvor mye metall og andre lekkasjer fra Forsvarets aktivitet har påvirket områdene. 

Funnene på Steinsjøen oversteg EUs grenseverdier. 

– Det var egentlig et bifunn vi gjorde da vi undersøkte andre ting. Resultatene viste at det er tatt opp ganske mye bly, spesielt i sopp, sier forsker ve FFI Ida Vaa Johnsen.

Lav risiko

Selv om det er funnet ganske høye konsentrasjoner og bly ikke er bra, understreker Johnsen at små mengder ikke er farlig. 

Det skal nemlig mye til for at det skal være ille å spise sopp og bær. 

– Hvis man finner masse sopp på et skytefelt, og spiser det over veldig lang tid, da er det ikke optimalt, sier forskeren.

Får man i seg nok, kan det være helsefarlig.

– I verste fall er det kreftfremkallende og kan påvirke nervesystemet hos barn. 

Faren er større for sau, som kan spise mye sopp og bær i området hver dag. Enn så lenge har forskerne ikke funnet faretruende verdier hos dem heller. 

Kan komme advarsel

FFI-forsker Johnsen styrer selv unna. 

– Fordi jeg vet at det er helt unødvendig, men det er ikke farlig. Jeg har spist i disse områdene mange ganger før uten at det har vært et problem. 

TUNGMETALL: Det er funnet over hundre ganger høyere konsentrasjon av bly i sopp enn i bær.

I tillegg til Steinsjøen har forskerne undersøkt sopp og bær på Forsvarets tidligere skytefelt i Vaterholmen i Verdal og Skarsteinsdalen på Andøya.

Resultatene har ikke kommet derfra ennå. Viser det seg at det er høye blyverdier flere steder enn på Steinsjøen, vil de trolig ta grep.

– Da vil vi anbefale Forsvarsbygg å sette opp skilt hvor de advarer mot plukking av bær og sopp, sier Johnsen.

Forsvarets forum har spurt Forsvarsbygg om publikum kan bli møtt med fareskilt på nedlagte skytefelt. 

De ønsker ikke å si om de har eller skal ta stilling til det eller ikke.

– Vi er kjent med FFIs vurderinger, og har ingen ytterligere kommentarer, skriver pressevakt i Forsvarsbygg Åsmund V. Sjursen i en e-post til Forsvarets forum. 

Tilbakeføres til naturen

Rester fra tilbakeførte skytefelt skal ryddes bort, men det vil aldri bli helt fritt for spor fra Forsvarets aktivitet.

Tomhylser og andre rester lekker ut små mengder metall i naturen, som gradvis vil minskes. Likevel kan det ta opp mot hundrevis av år før utslippene er over.

I tilfeller der skytefelt skal tilbakeføres fra Forsvaret til naturen blir det gjort en rekke tiltak for å rydde mest mulig opp. 

– Et skytefelt leveres aldri til grunneier uten noen tiltak. Det kan være å grave opp øverste meteren med jord for å finne utlekking, sier Johnsen.

Powered by Labrador CMS