Nyheter:

Sør-Trøndelag har avvist at det er grunnlag for gruppesøksmål for å få utbetalt feriepenger. Her ser vi soldater fra innsatsstyrke Bjørn West.

Tingretten: Avviste gruppesøksmålet

Sør-Trøndelag tingrett mener at soldater i HVs innsatsstyrker må fremme kravene om feriepenger hver for seg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Hvis vi legger tingrettens argumentasjon til grunn vil det ikke være mulig å gå til gruppesøksmål mot staten, sier advokat Berit Svensli Solseth til Forsvarets forum.

Saken er oppdatert med deler av kjennelsen.

Ifølge Svensli Solseth kom Sør-Trøndelag tingrett fram til at gruppesøksmål ikke var den mest egnede behandlingsformen for saken.

Hun understreker likevel at tingretten ikke har avgjort det sentrale rettslige spørsmål som reises i saken; om soldatene i innsatsstyrkenes krav på feriepenger for tjenestetid før 2016.

Hun viser til at en eventuell anke av kjennelsen må fremmes innen en måned etter kjennelsen som falt 16. august.

Fikk du med deg saken om Aleksander Gudmundseth som varslet om gruppesøksmål? Han sa at kravet om ubetalt feriepenger kunne beløpe seg til flere hundre millioner kroner.

Flere hundre forhåndsregistrerte seg også i søksmålet.

Kan anke kjennelsen

– Vi har ennå ikke tatt stilling til om vi skal anke, sier Svensli Solseth i Arntzen de Besche advokatfirma.

I kjennelsen fra tingretten heter det blant annet at vilkårene for gruppesøksmål ikke er oppfylt:

«Retten har etter dette kommet til at vilkåret i tvisteloven § 35-2 (gjelder vilkår for gruppesøksmål, journ. anm.) annet ledd bokstav c ikke er oppfylt og at gruppesøksmålet ikke tillates.».

Dersom kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett står seg, innebærer det at hver og enkelt soldat som tjenestegjør eller har tjenestegjort i Heimevernets innsatsstyrker, må fremme et individuelt krav om feriepenger for tjenesteåret før 2016.

– Da må de starte i forliksrådet slik HV-soldat Lars Bugge Aarset gjorde da han vant fram med sitt krav om feriepenger.

Han vant fram med sitt krav om feriepenger i samtlige instanser, og statens anke til Høyesterett ble i tillegg avvist.

Strid om sum

Tidligere denne uka ble det kjent at staten har betalt nærmere 20 millioner kroner i feriepenger til soldater i innsatsstyrkene. I en pressemelding fra regjeringen beklaget forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at staten hadde handlet i strid med loven.

– Fra departementets side har det ikke handlet om motvilje til å utbetale feriepenger til en enkeltperson, men det har vært viktig å avklare den rettslige statusen til frivillig personell i Heimevernets innsatsstyrker, sa forsvarsministeren, ifølge pressemeldingen.

Han viste videre til at summen Forsvaret har utbetalt, nemlig for tre år, er i tråd med deres forståelse av foreldelsesfristen. Dersom kravet om utbetaling av feriepenger for alle år i tjeneste hadde blitt lagt til grunn, anslo Forsvarsdepartementet at det ville beløpe seg til 110 millioner kroner i feriepenger.

Powered by Labrador CMS