Nyheter:

Rødts Bjørnar Moxnes ønsker svar på hvilke konsekvenser beslutningen om å betale ut feriepenger for tre år kan ha.

Rødt: Vil ha svar om feriepenger

Bjørnar Moxnes ber forsvarsministeren vurdere om det lurt å bare betale ut feriepenger for tre år.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

For knappe to uker siden ble det kjent at Forsvaret hadde betalt ut feriepenger for rundt 20 millioner kroner. Pengene gikk til soldater i innsatsstyrkene i Heimevernet som fikk feriepenger for tre år, men ikke lenger tilbake enn 2016. Da viste forsvarsministeren til foreldelsesloven.

– Forsvarsdepartementet må som staten for øvrig følge foreldelsesloven. Vi skal ivareta fellesskapets midler og behandle alle likt. Det er grunnen til at Forsvaret har utbetalt feriepenger tre år tilbake i tid, i samsvar med den alminnelige foreldelsesfristen, sa Frank Bakke-Jensen, ifølge en pressemelding.

Tidligere beregnet Forsvarsdepartementet at det vil koste 110 millioner kroner å betale ut feriepenger for alle år soldater i innsatsstyrkene har tjenestegjort.

Nå har partileder i Rødt Bjørnar Moxnes sendt et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren:

«Utover den generelle henvisningen til foreldelsesloven, hvordan begrunnes det og synes statsråden det framstår rimelig og strategisk smart at Heimeverns-soldatene som nå har fått sin beklagelse etter at samtlige rettsinstanser har fastslått retten, bare får utbetalt feriepenger for de siste tre årene når de har blitt nektet noe som har vært omtvistet over lang tid og helt siden Norsk offisersforbund stilte spørsmål om praksisen med ikke å utbetale feriepenger i 2011?», heter det i spørsmålet.

Spørsmålet om soldater i Heimevernets innsatsstyrker har krav på feriepenger ble først avgjort da staten ikke vant fram med sin anke til Høyesterett tidligere i år.

Da ble HV-soldat Lars Bugge Aarset tilkjent feriepenger etter en mangeårig kamp i rettssystemet.

Powered by Labrador CMS