Nyheter

FD-ID: Av sikkerhetsmessig årsaker ønsker FSA å inndra FD-ID-kort etter endt førstegangstjeneste.
FD-ID: Av sikkerhetsmessig årsaker ønsker FSA å inndra FD-ID-kort etter endt førstegangstjeneste.

Uenighet om ID-kort: «Svært stor sannsynlighet» for kort på avveie 

Forsvarets sikkerhetsavdeling er bekymret for at FDID-kort skal komme på avveie. Forsvarets personell- og vernepliktssenter mener på sin side at gode rutiner er tilstrekkelig for å unngå misbruk. 

Publisert

– Vi er bekymret for at kortene kan misbrukes til å få urettmessig adgang til Forsvarets objekter og infrastruktur.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det skriver sjef for Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) Connie Stien i en e-post til Forsvarets forum. 

Denne bekymringen førte til at FSA tidligere i år sendte en anmodning til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) om å endre praksisen rundt forvaltningen av Forsvarsdepartementets identitetskort (FD-ID). 

Der tok de til orde for at ID-kortene skal inndras etter endt førstegangstjeneste, på grunn av dagens politiske sikkerhetssituasjon. I oktober vurderte FPVS anmodningen, men kom frem til at dagens ordning skal videreføres. 

– Anmodningen baseres på at det utstedes et stort antall vernepliktskort, og at det er svært stor sannsynlighet for at flere slike kort vil kunne komme på avveie hvis kort beholdes etter endt førstegangstjeneste, skriver FPVS i sitt svar. 

Kan unngå misbruk gjennom gode rutiner

FPVS er ikke overbevist om at inndragelse av kortene er riktig vei å gå, og begrunner sin avgjørelse med at gode rutiner skal være mer enn godt nok for å unngå misbruk. Dessuten fungerer FD-ID-kortet som et krigsidentitetskort for den enkelte, dersom det skulle bli nødvendig. 

– Ved inndragelse av kort etter endt tjeneste, vil ikke personellet ha noe krigsidentitetskort ved en eventuell krise eller krig. En eventuell produksjon av nye kort ved mobilisering vil innebære en betydelig arbeidsmengde og gi utfordringer ved at personellet kun vil være ved et fremmøtesenter i kort tid.

Videre skriver FPVS at kortmisbruk skal kunne unngås gjennom gode rutiner.

– Et vernepliktskort skal ikke automatisk gi adgang til militært etablissement utenfor den tjenestetiden som er angitt på kortet. Vernepliktskortet viser førstegangstjeneste fra og til på fremsiden av kortet. 

Ansvaret ligger her på vaktpersonellet ved de ulike basene og leirene, og disse må kontrollere om en person har rett til adgang eller ikke, heter det. Sannsynligheten for forfalskning av et slikt kort er “ganske liten” mener FPVS. 

– Et eksisterende kort vil ikke kunne manipuleres uten at det vises tydelig på kortet. Forsøk på adgang med stjålet kort vil raskt oppdages ved gode rutiner med adgangskontroll.

– Sikkerhetsmessig utfordrende 

Ifølge Stien er det likevel problematisk at soldater inne til førstegangstjeneste beholder ID-kortet etter endt tjeneste.

– FD-ID kort er et av flere ledd i Forsvarets parametersikring for å sikre egne verdier. FSA anser det som sikkerhetsmessig utfordrende at personellet beholder disse kortene etter dimisjon, da de ikke lenger er under sikkerhetsmessig ledelse og oppfølging, skriver Stien. 

Forsvarets personell- og vernepliktssenter skriver i sitt svar til FSA at de har vurdert fordeler og ulemper ved å beholde FD-ID kortene, men de har altså kommet fram til at disse fortsatt skal beholdes etter fullført førstegangstjeneste.

Powered by Labrador CMS