Meninger

Mens stadig flere F-35 ankommer Ørland, svikter pendlertilbudet for de som jobber på Ørland flystasjon, skriver ordfører Tom Myrvold.
Mens stadig flere F-35 ankommer Ørland, svikter pendlertilbudet for de som jobber på Ørland flystasjon, skriver ordfører Tom Myrvold.

– Uakseptabel belastning og risiko

Forsvaret er tydelig på at et begrenset, eller ikke-eksisterende, flytilbud til Ørland har konsekvenser for rekrutteringen, skriver Tom Myrvold

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ørland flystasjon er Luftforsvarets største kraftsamlingsområde. Når ferdig utbygd vil stasjonen bestå av mer enn 1500 tjenestegjørende, inkludert vernepliktige. Arbeidstakere med sine familier, og vernepliktige, som har behov for at det er tilrettelagt for effektiv avvikling av reiser til og fra regionen. Flyruten Ørland – Oslo har vært drevet uten statlig støtte i mer enn 15 år. Covid-19 situasjonen gjør at det spøker for tilbudet. Flyruten kommer ikke under kompensasjonsordningene. Årsaken er ironisk nok at ruten vært drevet UTEN statlig støtte.

Innleggsforfatter Tom Myrvold er ordfører i Ørland kommune.
Innleggsforfatter Tom Myrvold er ordfører i Ørland kommune.

Bedre flytilbud

Levetidskostnadene for F-35 er i 2020 kroner beregnet til over 306 milliarder kroner. Å sikre Ørland flystasjon tilgang på kompetanse gjennom tilrettelegging for pendling og økt attraktivitet som tjenestested er avgjørende. Sammenhengen mellom et godt flytilbud til fastlands-Norges største investering noensinne og et tilrettelagt flytilbud som sikrer riktig effekt, på rett sted, til rett tid burde være udiskutabel.

Hyppigere skifte

Forsvaret har innført et ny militære ordning for sitt personell som innebærer hyppigere bytte av stilling og tjenestested for personellet. Som konsekvens blir det vesentlig at det er godt tilrettelagt for pendling. Dette både for å sikre tilførsel av kritisk kompetanse til Ørland, men også legge til rette for at det skal være mulig å bosette seg her og effektivt kunne pendle til andre regioner i Norge for arbeid i perioder.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

Uten et slik tilbud vil reisetiden for mer enn 1500 soldater på Ørland flystasjon øke ved at flygninger må gjennomføres via Værnes. For tjenestereiser betyr det økte utgifter. Reisetid kompenseres med økonomi eller avspasering i henhold til gjeldende avtaler. Reisetiden øker med inntil 6-8 timer avhengig av når reisen skal gjennomføres, og til hvor.

Ekstrautgift

Dette innebærer ytterligere økning i fravær for personell som allerede har et høyt antall opparbeidede timer gjennom annen operativ virksomhet.

Erfaringsvis vil behovet for å benytte seg av hotell i forbindelse med reisen også øke. Kollektivtilbudet i til Ørland korresponderer i liten grad med flytidene fra Værnes – og motsatt. Dette kommer som en ytterligere tilleggsutgift, hvilket gjør at den totale reisekostnaden overgår det som ville vært tilfelle med et gjennomgående flytilbud til Oslo.

Indirekte påvirker dette den operative virksomheten ved at reisetid ført som tid skal avspaseres. Dette innebærer ytterligere økning i fravær for personell som allerede har et høyt antall opparbeidede timer gjennom annen operativ virksomhet. Forsvaret selv er tydelig at et begrenset, eller ikke-eksisterende, flytilbud til Ørland har konsekvenser for rekrutteringen. Med dagens tilbud har mange pendlere kun én dag med familien dersom en jobber mandag til fredag. Den personlige belastningen blir uakseptabel, den operative risikoen like så.

Et langsiktig og forutsigbart ruteopplegg må sikres av Staten nå.

Til forskjell fra øvrige andre sivile lufthavner, er Ørland lufthavn og et flyrutetilbud til Oslo ikke bare viktig for region, næringsliv og lokalbefolkning. Ørland Lufthavn og rutetilbudet er først og fremst viktig for Norge, Nato og understøttelse av nasjonal forsvarsevne. Et langsiktig og forutsigbart ruteopplegg må sikres av Staten nå.

Alternativet har ingen råd til. Aller minst Staten selv. Det forplikter

Powered by Labrador CMS