Nyheter

IKKE FORNØYD: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen presenterte rapporten torsdag ettermiddag. Her avbildet i 2022 i forbindelse med en annen undersøkelse.
IKKE FORNØYD: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen presenterte rapporten torsdag ettermiddag. Her avbildet i 2022 i forbindelse med en annen undersøkelse.

Ekspert om kriserapport:
– For dårlig til å tenke langsiktig

– Dette er noe som er advart om før, sier førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen Lars Peder Haga om Riksrevisjonens kritiske rapport om innfasingen av F-35.

Publisert Sist oppdatert

I en ny rapport fra Riksrevisjonen får Forsvarsdepartementet flengende kritikk for ikke å budsjettere slik at Stortingets mål om at kampflyvåpenet skal være fullt operativt i 2025 nås.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Vedvarende personellmangel, problemer med materiell og dårlig budsjettplanlegging trekkes frem som hovedutfordringer av Riksrevisjonen.

– Typisk for norsk forsvarsplanlegging

Riksrevisjonen gikk gjennom to ting: infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne, og Forsvarsdepartementets etterlevelse av krav til levetidskostnader. Begge deler fikk kritikk, og ble torsdag presentert i en samlerapport som er tilgjengelig for offentligheten.  

– Forsvarsdepartementet har gjennomført en del tiltak, men det har vært for lite og det har vært for sent, så man når ikke fram til å ha full operativ evne i 2025. Det mener vi er sterkt kritikkverdig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til Forsvarets forum. 

For Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, kommer ikke kritikken som en overraskelse.

– Dette er noe som er advart om før, også føler jeg at det er litt det som har vært typisk for norsk forsvarsplanlegging så lenge jeg kan huske, sier Haga til Forsvarets forum.

Må komme med krav

Haga tror at grunnen til at situasjonen er slik den er, er at Forsvaret har vært for dårlig på langtidsplanlegging. 

– Vi lager langtidsplaner hvor man bestemmer seg for den struktur og ting som skal kjøpes inn, men så bevilges jo penger fra statsbudsjett til statsbudsjett, sier han.

– Norsk forsvarsplanlegging har lenge hatt en mangel i å kunne følge ting langsiktig. Forsvaret, som jo er forferdelig dyrt, skal konkurrere med veldig mange andre gode og viktige ting i samfunnet og kan kanskje bli nedprioritert.

IKKE OVERRASKET: Førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga er ikke overrasket over resultatet i rapporten.
IKKE OVERRASKET: Førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga er ikke overrasket over resultatet i rapporten.

– De må komme med tydeligere krav til forsvarsbudsjettet og oppfølging av langstidsplan og struktur, fastslår han.

Haga er ikke overrasket over kritikken, men han håper tiltak blir vedtatt for å finansiere de nye kampflyene.

Kjente problemstillinger

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier i etterkant av Riksrevisjonens rapport at flere forutsetninger har endret seg siden 2012, som var da Stortinget vedtok å anskaffe F-35-flyene. 

Gram understreker at Norge er i en annen sikkerhetspolitisk situasjon som krever andre tiltak.

– Dette er kjente problemstillinger som Stortinget har blitt jevnlig informert om, og som vi har tatt tak i. Men det tar tid å bygge infrastruktur, og det tar tid å utdanne personell, sier forsvarsministeren i en pressemelding hos regjeringen sine nettsider.

Forsvarsministeren presiserer at de allerede har satt i verk en rekke tiltak for å beholde kritisk kompetanse for F-35.

– Regjeringen har derfor, i nært samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, etablert en femte flyfaglinje ved Fosen videregående skole høsten 2023, sier Gram, og videre: 

– For regjeringen er det høyt prioritert å sørge for at Forsvaret har tilstrekkelig personell med riktig kompetanse.

SV: Undersøk tidligere forsvarsministre

Det er flere som reagerer på rapporten fra politisk hold. For Audun Lysbakken, partileder i SV, er det bekymringsfullt at Stortinget ikke har fått et godt nok bilde av hvor mye F-35 vil koste, og at kritikken er svært alvorlig.

– SV mener kontrollkomiteen må undersøke forsvarsministrene i perioden F-35 har vært planlagt for å se om bedre, og mer informasjon kunne blitt gitt, sier Lysbakken til NRK.

Forsvarspolitisk talsperson i Frp, Christian Tybring-Gjedde, er lite imponert over F-35-håndteringen.

– Avviket mellom den offentlige fortellingen om innfasingen av F-35 og den reelle situasjonen, er sjokkerende. Det ser ut som at Forsvarsdepartementet gjennom flere år, har drevet med aktiv villedning vedrørende infrastruktur, støttefunksjoner og operativ evne til våpensystemet F-35, sier han.

Tybring-Gjedde mener at den sviktende oppfølgingen av rapporten fra 2019 er et resultat av svak politisk styring.

Powered by Labrador CMS