Nytt om navn

Oberst Eirik Guldvog foran et Amerikansk et P-8A Poseidon maritimt patrulje fly fra US Navy, under vinter øvelsen Joint Viking 2023.
TIL FOH: Oberst Eirik Kvarv Guldvog skal jobbe ved Forsvarets operative hovedkvarter i fremtiden.

Tidligere Evenes-sjef går til FOH

Oberst Eirik Kvarv Guldvog utnevnes til brigader og begynner i ny jobb ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Publisert

Ny jobb?

Har du eller noen du kjenner fått ny jobb? Da vil vi gjerne at du skriver et par linjer om vedkommende og jobben, samt legger ved et bilde i breddeformat, og sender til tips@fofo.no. Merk gjerne emnefeltet med «Nytt om navn»

Oberst Eirik Kvarv Guldvog utnevnes til brigader i Luftforsvaret og beordres til stillingen som Deputy Chief of Staff Support ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). 

Det siste året har han videreutdannet seg i USA og er i ferd med å avslutte en master i National Security Strategy and Resource Management ved National Defense University i Washington D.C.

På telefon fra over dammen forteller Guldvog at han er stolt og glad over å ha fått denne jobben, og at han virkelig gleder seg til å komme til FOH.

– Jeg har ikke tjenestegjort der før, så det er på tide, sånn sett. Så synes jeg det er en artig stilling jeg har fått, gitt at jeg har erfaring både fra operativ og støttevirksomhet i Forsvaret, sier han.

Obersten forteller at han ser frem til å jobbe med oppbyggingen som det er lagt opp til i den nye langtidsplanen, da spesielt med tanke på luftvern og droner.

Sverige og Finlands inntog i Nato gjør at behovet for støttetjenester til flere enn bare det norske Forsvaret er større, sier Guldvog. Det tror han blir noe av det viktigste med jobben hans fremover.

– Det blir spennende å jobbe ved FOH i tiden som kommer, ettersom vi må justere hvordan vi gjør operasjoner og utøver støttevirksomhet, sier han.

Guldvog var han sjef for 133 luftving fra 2019 til 2023 og hadde ansvaret for oppbyggingen av Evenes flystasjon.

Tidligere jobbet som stabssjef ved 132 luftving på Ørland, og han har ledet personell- og lønnsavdelingen i Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Guldvog har også vært militærassistent for Generalinspektøren i Luftforsvaret (stillingen er nå sjef for Luftforsvaret), og har flere år med stabstjeneste i Forsvarsstaben, både i situasjonssenteret, i planavdelingen og innen HR.

Den kommende brigaderen har også bakgrunn som luftvernartillerist innen NASAMS fra Bodø flystasjon.

Guldvog tiltrer fra det tidspunktet som Forsvarsdepartementet bestemmer. 

Powered by Labrador CMS