Meninger

VIKTIG: Det er viktig at Norge deltar i det europeiske forsvarssamarbeidet PESCO, skriver Hårek Elvenes. Her ser vi utenriksministere fra EU da avtalen ble signert i 2017.

Europa trenger norsk forsvarsindustri

Og norsk forsvarsindustri trenger Europa, skriver Hårek Elvenes.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Norge blir med i PESCO-samarbeidet. Norge skal sammen med USA og Canada samarbeide med EU om forbedret militær mobilitet. Det er første gang siden PESCO (Permanent Structured Cooperation) ble opprettet i 2017 at land utenfor EU får delta i samarbeidet. En fjær i hatten for Norge!

Opprettelsen av et permanent europeisk strukturert forsvarssamarbeid (PESCO) har mye for seg. PESCO skal bidra til økt samarbeid mellom EU-landene på det militære området, bla utvikling av felles våpenplattformer. Det trengs. Der Europa har 178 større våpenplattformer har USA 30. Europa har 17 stridsvogntyper mens USA har en, og Europa holder seg 20 kampflytyper mot amerikanernes seks. Det skaper utfordringer i samvirket mellom Nato-landene.

Europa står for kun om lag 25 prosent av pengebruken på forsvar i Nato.

I realiteten ligger den militære slagkraften enda lenger bak. Det skyldes at det europeiske forsvarene er håpløst fragmenterte.

Skal Europa ta større ansvar for egen sikkerhet handler det ikke bare om å øke forsvarsbudsjettene. Det må også bli mer forsvar igjen for Europas samlede forsvarsbevilgninger.

Nye muligheter

Norge har også besluttet å delta i Det europeiske forsvarsfondet. Norsk deltakelse i fondet vil åpne nye muligheter for norsk forsvarsindustri som er sterkt eksportrettet, med Europa som et betydelig marked.

Norsk forsvarsindustri er høyteknologisk, høykompetent og internasjonalt konkurransedyktig. Europa trenger norsk forsvarsindustri, og norsk forsvarsindustri trenger Europa.

Med deltakelse i PESCO og Det europeiske forsvarsfondet tar Norge et nytt steg for en bredere deltakelse i den europeiske sikkerhetspolitiske samarbeidet.

Sterkere bånd til EU

Nato forblir hjørnesteinen i det vestlige sikkerhetsfelleskapet. Men EU rår over sivile virkemidler og økonomiske virkemidler som kan bedre de europeiske landenes forsvarsevne. Og Norge bør bruke de kanaler og nettverk vi har tilgang til. Norges utenrikspolitikk er ofte sammenfallende med EUs utenrikspolitikk.

Les også: Eksportregelverket ivaretar verken Norges sikkerhetspolitiske eller industripolitiske interesser, skriver Christian Tybring-Gjedde.

Norges sikkerhet avhenger av at Europa utvikler seg positivt. Regjeringen vil derfor videreutvikle den sikkerhetspolitiske dialogen med EU og knytte Norge tettere til EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidsfora.

Powered by Labrador CMS