Nyheter

OPPRETTER STIFTELSE: Frode Kristoffersen (t.v.) og Kjetil Anders Ely Hatlebrekke avbildet i forbindelse med bokutgivelsen i fjor.

Skal dele ut Kjetil Hatlebrekkes etterretningspris

Etter Kjetil Hatlebrekkes bortgang er det opprettet en stiftelse som skal videreføre hans arbeid for økt forståelse og utvikling av etterretningsfaget.

Publisert

10. august ble Kjetil Hatlebrekke bisatt i Oslo Domkirke. Der ble etterretningseksperten og forfatteren minnet som intellektuell, varm, og humoristisk av venner og familie. Hatlebrekke døde i Sveits 26. mai 2023.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Brigader Frode Kristoffersen, som ga ut boka Etterretning – fra innsiden av Etterretningstjenesten, oppdragene, menneskene og faget sammen med Kjetil Hatlebrekke i fjor, opplyser om at det har blitt opprettet en stiftelse for å hedre og føre videre Hatlebrekkes arbeid.

– Fordi Kjetil har vært en så viktig stemme for etterretningsfaget i Norge, er det opprettet en stiftelse som ønsker å stimulere til å videreføre hans arbeid. Stiftelsen har til formål å utdele Kjetil Hatlebrekkes etterretningspris til en person eller organisasjon som har utmerket seg ved å fremme forståelse for, eller utviklingen av etterretningsfaget i Norge, i Kjetil Hatlebrekkes ånd.

Relevante problemstillinger vil blant annet være:

  • Belyse hvordan etterretning kan drives formålstjenlig i et demokratisk samfunn

  • Belyse viktigheten av etterretning for forsvar av demokratiet

  • Bidra til innsiktsfull kunnskap om etterretning til offentligheten

Prisen kan tildeles både sivile og militære og utdeles årlig 7. april i form av diplom og gave til prisvinneren.

– Kjetil var internasjonalt anerkjent som en fagekspert innenfor etterretningsfaget, spesielt gjennom boken sin, «The Problem of Secret Intelligence». Det internasjonale nettverket hans av fageksperter innen akademia og utøvere av etterretning var formidabelt. Her i Norge var hans siste stilling fagdirektør i Etterretningstjenesten, og han hadde også betydelig operativ erfaring fra felten, skriver Kristoffersen til Forsvarets forum.

Kristoffersen trekker fram at det likevel nok er utvikling og formidling av etterretningsfaget i Norge som sto Hatlebrekkes hjerte aller nærmest.

– Kjetil gjennomførte egne etterretningsmoduler på Forsvarets høyskole, og insisterte på at disse kursene skulle være uten gradering og med deltagelse fra flest mulig sektorer og bransjer. Målsetningen hans var å gi hele det norske samfunnet større forståelse for viktigheten av etterretning, skriver Kristoffersen, og avslutter med:

– Vi vil minnes noe Kjetil selv ofte sa: et åpent samfunn er tryggere enn et lukket. Hvil i fred, kjære Kjetil.

Powered by Labrador CMS