Nytt om navn

BYTTER BEITE: Politibetjent Anja Gamst er klar for nye utfordringer i Forsvarets internrevisjon denne høsten.

Politietterforsker Gamst går over til Forsvaret 

– Mange av ferdighetene og kunnskapene jeg har ervervet som etterforsker ser jeg på som direkte overførbare til Forsvaret.

Publisert

Etter fire år i Politiet starter etterforskeren som seniorrådgiver i Forsvarets internrevisjon, der hun blant annet skal arbeide med varsling. 

– Jeg er dypt takknemlig for muligheten jeg har fått til å arbeide for gode arbeidsforhold i Forsvaret. Jeg ønsker å bidra til en transparent, rettferdig og trygg arbeidsplass, sier hun til Forsvarets forum. 

Forsvaret er derimot ikke ukjent for Gamst. 

Hennes første møte var med seks måneder førstegangstjeneste som røykdykker og artillerist ved KV Svalbard i Sjøforsvaret, deretter gjennomførte hun et år befalsutdanning. 

I et og et halvt år tjenestegjorde hun som administrasjonsbefal i Fjernoppklaringseskadronen ved Etterretningsbataljonen. 

Gamst nye stilling ble først omtalt i Politiforum. 

Nyttig erfaring 

Hun tror mange av ferdighetene og kunnskapen hun har tilegnet seg som etterforsker vil være  direkte overførbare til den nye stillingen i Forsvaret. 

Ny jobb?

Har du eller noen du kjenner fått ny jobb? Da vil vi gjerne at du skriver et par linjer om vedkommende og jobben, samt legger ved et bilde i breddeformat, og sender til tips@fofo.no. Merk gjerne emnefeltet med «Nytt om navn»

– Som etterforsker er det essensielt å opprettholde objektivitet, identifisere sammenhenger og trekke konklusjoner basert på tilgjengelig dokumentasjon, forklarer hun. 

For henne er åpenhet, tillit og en inkluderende atmosfære helt avgjørende for at alle ansatte skal føle seg anerkjent og ivaretatt. 

– Forventningene mine er universelle for alle arbeidsplasser og arbeidsgivere. Spesielt verdsetter jeg en kultur der tilbakemeldinger oppfordres, diskusjoner verdsettes og det alltid er rom for å stille spørsmål, sier hun. 

Les også: Reality check for Forsvaret 

Varsling 

Hun legger til at for å kunne håndtere arbeidsmengde og den tilhørende belastning over lengre tid, er det helt avgjørende med gode arbeidsforhold. Erfaringene hennes fra Forsvaret gjør henne trygg og overbevist om at forventningene hun har vil bli innfridd. 

– Er det noe konkret du umiddelbart ønsker å ta tak i eller fokusere på i den nye stillingen?

– Først og fremst ønsker jeg å sette meg godt inn i de nye prosedyrene og bygge relasjoner med mine kolleger. På denne måten håper jeg raskt å bli en verdifull bidragsyter til min avdeling og organisasjonen som helhet, sier Gamst. 

Hun legger til at når de ansatt føler seg støttet vil det ikke bare øke den daglige produktiviteten, men også fremme lojalitet, engasjement og et positivt arbeidsmiljø. 

Ser fremover  

– I tiden fremover vil det være viktig for meg å fokusere på å forstå alle aspektene av min rolle og de forventningene som ligger til grunn for den. Og ikke minst, tilegne meg kunnskap og erfaring innenfor noe så viktig som varsling, sier hun.

– Jeg er overbevist om at jeg kommer til et inspirerende og støttende miljø hvor vi alle kan vokse og bidra best mulig. Sammen vil vi arbeide mot et felles mål, og jeg ser frem til å være en del av dette, avslutter hun. 

Gamst tiltrer i den nye stillingen 2. oktober. 


Powered by Labrador CMS