Meninger

SKAL BLI FLER: Forsvaret skal i 2028 ha over 6000 flere soldater og befal, ifølge statsministeren og forsvarsministeren.

Er du forsvarsansatt, får du mange flere kollegaer de neste årene

De neste årene skal Forsvaret vokse med mange tusen tusen befal og soldater. Hvis du er blant dem som går i kongens klær, er det bare å se frem til å få mange flere kollegaer i årene som kommer.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

De siste åtte årene har regjeringen satt Forsvaret kraftig i stand. Da vi overtok regjeringsmakten i 2013, satt vi i gang en fullstendig gjennomgang av tingenes tilstand i Forsvaret.

Konklusjon: Forsvaret var på vei inn i en styrt avvikling.

I 2028 skal Forsvaret ha 2200 flere ansatte, 3000 flere vernepliktige i førstegangstjeneste og flere reservister.

I 2013 hadde mange av Forsvarets hovedkampsystemer nådd sin levealder, og måtte erstattes. Ammunisjons- og reservedelslagre var langt under kritisk minimum, og vedlikeholdsetterslepet var på mange milliarder. Fregattene lå til kai, Heimevernet øvde knapt.

Forsvaret manglet personell, utstyr og vedlikehold over hele linja. De rødgrønne hadde ikke i nevneverdig grad økt forsvarsbudsjettene gjennom åtte år i regjering. Her måtte det gjøres noe.

Tre hovedprioriteringer

Regjeringen la tre hovedprioriteringer til grunn. For det første måtte det Forsvaret vi har, settes skikkelig i skikkelig stand. Derfor har vi brukt mange milliarder på å bygge opp beredskapslagrene, øke vedlikeholdet og gjøre Forsvarets materiell klart til strid.

For det andre måtte vi øke aktivitetsnivået i alle forsvarsgrenene, og sørge for tilstrekkelig øving og trening i alle Forsvarets avdelinger. Marinen seiler nå mer i nord, alle Heimevernets områder skal øve årlig, og vi har gjennomført større øvelser enn før, også sammen med våre allierte i NATO. Nå ser vi tydelig resultater av satsingen. Forsvarets operative evne er blitt betraktelig bedre.

Den tredje hovedprioriteringen er godt i gang. Nytt materiell og utstyr fases inn i stort omfang. Vi anskaffer jagerfly, maritime overvåkingsfly, ubåter, artilleri, kampluftvern, radarer og stridsvogner. Investeringer i nytt materiell utgjør om lag 30 prosent av forsvarsbudsjettet, langt over NATOs krav om 20 prosent.

Forsvaret må vokse

Norge investerer tungt i militære kapasiteter som NATO etterspør, og som er fundamentalt viktig for vår egen sikkerhet. Slik fyller Norge rollen som NATO i nord.

Samtidig som vi har satt Forsvaret i stand, er sikkerhetssituasjonen forverret. Kort fortalt krever utviklingen et forsvar med større utholdenhet enn i dag. Det betyr at Forsvaret må vokse. I fjor fikk vi på plass en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Dette er den første planen på mange tiår som legger opp til vekst i Forsvarets struktur.

I 2028 skal Forsvaret ha 2200 flere ansatte, 3000 flere vernepliktige i førstegangstjeneste og flere reservister. Samlet mer enn 6000 flere enn i dag.

Hærens kampkraft og utholdenhet vil øke de neste åtte årene. Brigade nord forsterkes med ytterligere en manøverbataljon, og 2. bataljon på Skjold blir mekanisert. Finnmark landforsvar bygges opp, med nye Porsanger bataljon, en forsterket Garnison i Sør-Varanger og flere HV-soldater. Nye stridsvogner og langtrekkende presisjonsvåpen skal anskaffes. Sammen med det nye artilleriet og kampluftvernet, øker Hærens kampkraft. Både spesialstyrkene og Hæren får tilført nye helikoptre.

Bedre overvåking av havområder

Med 52 F-35 kampfly og fem nye P-8 maritime overvåkningsfly i bestilling, får Norge et av verdens mest moderne luftforsvar. P-8 er verdens mest avanserte maritime patruljefly, og gir vesentlig bedre overvåking av våre havområder og bedre evne til å bekjempe ubåter. Nye radarer er også under anskaffelse, til åtte milliarder kroner.

Det opprettes en ny maritim innsatsskvadron i Forsvarets spesialstyrker. Spesialstyrkene er Forsvarets spydspiss for militære spesialoperasjoner, men skal også gi støtte til kontraterror og krisehåndtering.

Evnen til å motta alliert støtte skal forsterkes. Forsvaret tilføres flere nye mobiliseringsbataljoner på Østlandet. Vi legger til rette for mer alliert trening i Norge, og tettere militært samarbeid med viktige allierte som USA, Storbritannia og Nederland.

Nato i nord

Norge investerer tungt i militære kapasiteter som Nato etterspør, og som er fundamentalt viktig for vår egen sikkerhet. Slik fyller Norge rollen som Nato i nord. Evne til etterretning, overvåkning, anti-ubåtoperasjoner, mottak og samvirke med allierte styrker gir gjensidig økt forsvarsevne.

Forsvaret er i dag i en helt annen stand enn i 2013. For deg som er forsvarsansatt, er det grunn til optimisme. I løpet av de neste årene vil du få mange flere kollegaer. Vi får stadig et bedre forsvar, og blir stadig bedre rustet til å møte den nye sikkerhetssituasjonen.

Powered by Labrador CMS